Informacje

fot. freeimages.com
fot. freeimages.com

Ponad 100 mld zł w portfelu kredytów hipotecznych PKO BP

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 listopada 2016, 09:35

  • 0
  • Powiększ tekst

PKO Bank Polski liderem rynku kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych z udziałem 34,2 proc. w rynku. Portfel kredytów hipotecznych Grupy PKO Banku Polskiego na koniec października 2016 roku miał wartość 100,4 mld zł – podaje bank w komunikacie

PKO Bank Polski od lat jest liderem w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków. Naszym klientom udostępniamy szeroką, dopasowaną do ich potrzeb ofertę kredytową. Flagowym produktem Banku jest kredyt „Własny Kąt hipoteczny”, którego warunki cenowe są na stabilnym poziomie od wielu kwartałów Dzięki atrakcyjnej ofercie, Bank średnio w miesiącu sprzedaje ok. 1 mld zł nowych kredytów hipotecznych - mówi Agnieszka Krawczyk, dyrektor Departamentu Produktów Bankowości Hipotecznej.

Z danych prezentowanych przez Związek Banków Polskich wynika, że we wrześniu 2016 roku PKO Bank Polski zajmował pierwszą pozycję posiadając 34,2 proc. udziału w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych. Oznacza to, że co trzeci kredyt hipoteczny w Polsce zaciągany jest w PKO Banku Polskim. Jego średnia wartość w nowej sprzedaży na koniec września wyniosła 235 tys. zł w porównaniu do 219 tys. rok wcześniej.

PKO Bank Polski notuje w tej grupie kredytów niski średni poziom LTV (stosunek kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu) dla nowych kredytów mieszkaniowych, który wynosi 73 proc. Dzięki poprawie jakości portfela mieszkaniowego, udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości spadł na koniec 3 kw. 2016 roku do poziomu 2,5 proc.

PKO Bank Polski dba nie tylko o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Polaków, ale również odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Służyć temu ma upowszechnienie kredytów hipotecznych opartych na stałej stopie procentowej. W ocenie Banku, czas niskich stóp procentowych należy wykorzystać do przejścia na system finansowania mieszkalnictwa oparty na bezpieczniejszych dla klientów kredytach o stałym oprocentowaniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu kredytobiorcy zyskaliby większą stabilność i przewidywalność ponoszonych wydatków. W celu poprawy bezpieczeństwa należałoby również zastanowić się nad zdefiniowaniem na nowo maksymalnego pułapu zobowiązań kredytowych klienta, najlepiej blisko powiązanego z wartością kredytowanej nieruchomości.” - komentuje bank w komunikacie prasowym.

Bank deklaruje „stopniowe zmierzanie do sytuacji, w której rynek kredytów hipotecznych stanie się wyłączną domeną specjalistycznych banków hipotecznych”, które pozyskują one finansowanie w postaci listów zastawnych na długie terminy i przeważnie na podstawie stałych stóp procentowych.

W kwietniu 2015 roku swoją działalność operacyjną rozpoczął PKO Bank Hipoteczny, który w październiku 2016 roku, w ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych, zaoferował inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln euro. PKO Bank Hipoteczny przeprowadził również trzy emisje listów na rynku krajowym na łączną kwotę 1 mld zł.

Emisja listów zastawnych pozwala Grupie PKO Banku Polskiego na pozyskiwanie finansowania o stałym, w okresie blisko 6 lat, oprocentowaniu. Jest to istotnym elementem przygotowań do zaoferowania kredytów mieszkaniowych o wydłużonym okresie stałego oprocentowania. Pozwalają one ograniczyć ryzyko wzrostu raty kredytu klienta spowodowane wzrostem stóp procentowych. Taki model finansowania zakupu mieszkań i domów jest dominującym rozwiązaniem w wielu europejskich krajach – mówi Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego.

Oprac. sek

Powiązane tematy

Komentarze