Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Jakie zyski grupy PKO BP? Mamy dane

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 22 maja 2017, 11:12

  • 0
  • Tagi: bank banki finanse gospodarka PKO Bank Polski PKO BP
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2017 roku spadł do 525 mln zł z 638,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się bliski oczekiwaniom rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 508,7 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto za I kwartał, wahały się od 462 mln zł do 542 mln zł.

Zysk netto spadł 18 proc. rdr i 12 proc. kdk. Wskaźnik ROE netto wynosi 8,6 proc.

Bank podał, że główny wpływ na spadek zyskowności w ujęciu rok do roku miał wzrost ogólnych kosztów administracyjnych, przede wszystkim składek na BFG oraz obciążenia z tytułu podatku bankowego.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 2.046 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.042,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.020-2.076 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 10 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Marża odsetkowa wzrosła do 3,2 proc. z 3,1 proc. rok wcześniej.

Wynik z prowizji w I kwartale 2017 roku wyniósł 710 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 710,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 700 mln zł do 718 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 12 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Koszty w I kwartale wyniosły 1.563 mln zł, czyli były zgodne z konsensusem zakładającym 1.576,1 mln zł. Koszty wzrosły 15 proc. rdr i 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Obciążenie grupy z tytułu podatku bankowego w I kwartale 2017 roku wyniosło 233 mln zł. Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny wynosiły 256 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 110 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 48 proc. z 55,6 proc. rok wcześniej.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2017 roku 391 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów o 6,6 proc. wyższych na poziomie 418,6 mln zł. Odpisy wzrosły 2 proc. rdr i spadły 7 proc. kdk.

Suma bilansowa grupy na koniec I kwartału 2017 roku wyniosła 288,5 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do końca 2016 roku.

W porównaniu do końca 2016 roku portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto nie zmienił się i wynosił 200,6 mld zł. Zobowiązania wobec klientów wynosiły na koniec marca 2017 roku 207,1 mld zł, czyli wzrosły o 1 proc.

W I kwartale bank udzielił kredytów hipotecznych o wartości ok. 3,3 mld zł.

Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec I kwartału 2017 roku wyniósł 96,8 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy na koniec I kwartału 2017 roku wynosił 15,6 proc.

PAP Biznes/ as/

Komentarze