Informacje

GPW: strategiczny 2016 rok

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 21 grudnia 2016, 21:24

  • 1
  • Tagi: giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA GPW rynek kapitałowy
  • Powiększ tekst

Warszawska giełda ma się całkiem nieźle. W naszym regionie Europy (CEE) jest niekwestionowanym liderem pod względem kapitalizacji i liczby notowanych spółek. GPW zaliczyła kilka spektakularnych posunięć, które będą procentowały w przyszłości.

Giełda opracowała nową strategię swojej Grupy Kapitałowej na lata 2017-2021, która została przekazana Radzie Giełdy we wrześniu. Strategia pozwoli zarówno na budowanie wartości spółki, jak i na wzmocnienie znaczenia polskiego rynku kapitałowego w regionie.

Już teraz GPW ma mocną pozycję w krajach CEE. Według danych za październik, kapitalizacja warszawskiego parkietu wynosiła ponad 128 mld euro, podczas gdy drugiej w kolejności giełdy wiedeńskiej 89,5 mld euro, a trzeciej – ateńskiej – 32,4 mld euro. W Warszawie było notowanych prawie 900 spółek, na giełdzie bułgarskiej – drugiej pod względem liczebności – 354, a w Atenach – 223. Warszawa bije na głowę regionalnych konkurentów pod względem liczby transakcji sesyjnych – u nas było ich 15,2 mln, w Wiedniu – 5,5 mln, a w Atenach – 3,9 mln. GPW jest jednym z liderów pod względem debiutów w Europie. W pierwszym trzech kwartałach 2016 r. ponad 10 proc. wszystkich IPO na Starym Kontynencie przypadało na Warszawę. Warszawa znalazła się pod tym względem na czwartym miejscu w Europie, przed giełdą niemiecką.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem nie tylko dla rynku kapitałowego, ale i dla całej gospodarki, było opracowanie koncepcji i uzgodnienie porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju i Biurem Informacji Kredytowej w sprawie powołania Polskiej Agencji Ratingowej. Agencja, z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw, będzie tańszą alternatywą wobec międzynarodowych agencji ratingowych. Jej zadaniem ma być przede wszystkim nadawanie ratingów papierom emitowanym przez małe i średnie podmioty krajowe.

Bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego systemu finansowego było przejęcie administracji stawkami referencyjnymi WIBID/WIBOR, determinującymi oprocentowanie instrumentów finansowych o wartości ok. 800 mld zł. Giełda zmieniła statut na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 22 czerwca, dzięki czemu powstały formalne podstawy dla prowadzenia działań na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Zmiany statutu dotyczą też m.in. poszerzenia przedmiotu działalności spółki o prowadzenie platformy aukcyjnej.

Giełda dokonała też zmian w strukturze organizacyjnej, dzięki którym udało się nie tylko ją uporządkować, ale także zracjonalizować zasoby ludzkie. Struktura, w której kadra kierownicza stanowiła 26 proc. zatrudnionych, była wcześniejsza rozdrobniona. W rezultacie restrukturyzacji koszty operacyjne zostały zredukowane w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., a jednocześnie udało się zachować wysoką jakość usług i oferowanych produktów. Największy udział w tej kwocie stanowiła redukcja kosztów w pozycjach, na które zarząd GPW ma bezpośredni wpływ, tj. koszty osobowe (redukcja o ok. 2,9 mln zł) oraz koszty usług obcych (redukcja o ok. 2,8 mln zł). Kolejnym źródłem oszczędności, sięgających ok. 10 mln zł rocznie, będzie wdrażany ostatni etap koncepcji merytorycznej, organizacyjnej oraz fizycznej integracji Grupy kapitałowej GPW.

Przedsięwzięciem, które już się zakończyło, był ważny z punktu widzenia GPW i podejmowanych przez nią decyzji strategicznych dotyczących całego rynku, projekt „Poland: Benchmarking study on the competitiveness of the Polish capital market and the Warsaw Stock Exchange”, realizowany przy współudziale merytorycznym i finansowym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jego celem było przygotowanie obiektywnej analizy porównawczej polskiego rynku kapitałowego i warszawskiej giełdy na tle innych ośrodków giełdowych i najlepszych praktyk rynkowych.

Spółka ma na swym koncie sukcesy finansowe, dające również wymierne korzyści majątkowi Skarbowi Państwa, który dzięki posiadanym przez niego akcjom w GPW SA od 10 lutego wzrósł o 105,2 mln zł. Na tę kwotę złożyło się: 34,7 mln zł wypłacone w gotówce z tytułu dywidendy oraz 70,5 mln zł z tytułu wzrostu kursu giełdowego spółki (z 34,00 zł do 39,22 zł). Całkowity wzrost wartości rynkowej GPW wyniósł 201,5 mln zł.

GPW ma dobra opinię wśród analityków. 9 grudnia Dom Maklerski PKO BP podniósł cenę docelową akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do 43,3 zł z 37,4 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj". Jednym z elementów pozytywnej oceny spółki była udana kontrola kosztów oraz wzrost obrotów na rynku akcji.

sk

Komentarze