Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Związki zawodowe znów zasiądą do rozmów - będzie porozumienie z PGG i KHW?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 lutego 2017, 09:27

  • 0
  • Powiększ tekst

Górnicze związki zawodowe wznowią w poniedziałek rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Energii oraz zarządami Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) na temat warunków połączenia obu firm.

Przed tygodniem negocjacje w tej sprawie utknęły w martwym punkcie. Główne punkty sporne dotyczą zasad wynagradzania pracowników holdingu po jego połączeniu z PGG. We wtorek sprawą ma zająć się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS), której posiedzenie część związkowców określiła jako "rozmowy ostatniej szansy". Ostatecznie okazało się jednak, że do wznowienia rozmów ma dojść jeszcze przed posiedzeniem WRDS - w poniedziałek wczesnym popołudniem.

"Przekazaliśmy stronie społecznej zaproszenie na spotkanie" - potwierdził w poniedziałek rano rzecznik PGG Tomasz Głogowski. Wyraził nadzieję, że podczas rozmów uda się wypracować porozumienie.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, związkowcy otrzymają także nowy projekt porozumienia, wychodzący naprzeciw im oczekiwaniom, który ma być podstawą dalszych rozmów. W negocjacjach weźmie udział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Nie będzie natomiast szefa resortu Krzysztofa Tchórzewskiego, który ma zaplanowaną wizytę w Brukseli.

Jeżeli w poniedziałek stronom uda się wypracować kompromis, we wtorek jego założenia mogłyby być przedstawione na forum WRDS, natomiast podpisanie porozumienia - o ile nie dojdzie do niego wcześniej - miałoby nastąpić najdalej w środę rano.

Gdyby w tym terminie nie doszło do porozumienia, wyznaczony na 1 kwietnia termin połączenia firm byłby zagrożony. Art. 26 prim ustawy o związkach zawodowych stanowi bowiem, iż w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, co najmniej 30 dni przed taką operacją dotychczasowy i nowy pracodawca muszą poinformować na piśmie działające w obu firmach związki o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach w zakresie warunków zatrudnienia - pracy, płacy i przekwalifikowania. Natomiast planowany termin połączenia firm wynika m.in. z analiz wskazujących, iż w kwietniu holdingowi może zabraknąć pieniędzy na wypłatę dla górników.

Rozbieżności, które dotąd uniemożliwiały zawarcie porozumienia, dotyczą przede wszystkim zasad wynagradzania pracowników holdingu po przejściu do PGG. Rozstrzygnięcia wymaga, czy będą obowiązywały regulacje stosowane w Grupie, czy też jeszcze przez rok zachowa ważność holdingowy układ zbiorowy pracy.

Związkowcy analizują m.in. wysokość średniego wynagrodzenia w obu wariantach. Zarząd holdingu na stronie internetowej spółki opublikował porównanie płac na poszczególnych stanowiskach górniczych w PGG i KHW. Z zestawienia wynika, że przechodząc na warunki obowiązujące w PGG, górnicy z KHW mogą zarobić więcej niż obecnie. W tej sprawie związki działające w holdingu nie mówią jednym głosem - część opowiada się za utrzymaniem układu zbiorowego, inne są skłonne przystać na porozumienie płacowe obowiązujące w PGG.

Swoje oczekiwania w związku z planowaną fuzją KHW i PGG sformułowali też związkowcy z Grupy. Domagają się m.in. przedstawienia nowego biznesplanu dla PGG, przedstawienia uzgodnień z inwestorami dotyczących zapewnienia środków finansowych, gwarancji funkcjonowania wszystkich kopalń i zakładów PGG oraz gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGG.

Inny postulat dotyczy renegocjacji porozumienia z 19 kwietnia 2016 r. (poprzedzającego powstanie PGG) w zakresie wprowadzenia kwartalnego okresu oceny realizacji biznesplanu oraz możliwości kwartalnego przywracania zawieszonych świadczeń płacowych; chodzi głównie o nagrodę roczną, czyli tzw. czternastą pensję. Ponadto, dotyczy on wydłużenia okresu niezbędnego na opracowanie i wdrożenie nowego układu zbiorowego. W porozumieniu sprzed niespełna roku ustalono, że nowy układ, zawierający m.in. elementy motywacyjne, powinien być wynegocjowany w 2017 roku.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślał wcześniej, że porozumienie ze stroną społeczną, otwierające drogę do dalszych procedur związanych z połączeniem obu firm, powinno być zawarte najdalej do końca lutego. Zapewniał także, że w wyniku połączenia firm żaden górnik nie straci na wynagrodzeniu. Po zawarciu porozumienia społecznego mają być prowadzone rozmowy z wierzycielami zadłużonego na 2,5 mld zł KHW (prawie połowa to dług z tytułu obligacji) oraz czynności administracyjne. Biznesplan przedsięwzięcia ma być też przedstawiony Komisji Europejskiej.

Resort energii zapowiadał, że do zbycia aktywów holdingu na rzecz PGG ma dojść 1 kwietnia br. Powstanie największa w UE górnicza firma, zatrudniająca ponad 43 tys. pracowników w dziewięciu kopalniach. W ciągu dwóch lat spółka - dokapitalizowana ok. 1 mld zł - ma wydać na inwestycje ok. 3 mld zł. Po restrukturyzacji i osiągnięciu stabilnej rentowności, w ciągu pięciu lat firma miałaby trafić na warszawską giełdę.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze