Informacje

Związki zawodowe otrzymały nowy projekt porozumienia ws. połączenia KHW i PGG

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 lutego 2017, 13:46

  • 0
  • Powiększ tekst

Związkowcy z Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) i Polskiej Grupy Górniczej (PGG) otrzymali nowy projekt porozumienia poprzedzającego połączenie obu firm, uwzględniający sugestie strony społecznej - poinformował w poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Po zebraniu wszystkich sugestii (związkowców - PAP) przedkładany porozumienie i proponujemy, aby do środy do godziny 10.00 zostało to porozumienie podpisane przez stronę społeczną – powiedział wiceminister przed kolejną turą rozmów ze związkowcami w Katowicach.

Dodał, że postulaty wnoszone podczas dotychczasowych rozmów ze stroną społeczną zostały zaakceptowane i wniesione do nowego projektu porozumienia.

Wydaje mi się, że ono powinno zostać zaakceptowane, bo innych postulatów nie było - powiedział Tobiszowski, według którego porozumienie w obecnym kształcie powinno być możliwe do zaakceptowania dla "miażdżącej większości" związkowców z KHW.

Proponowany przez resort energii ostateczny termin zawarcia porozumienia społecznego wynika z konieczności podjęcia rozmów z inwestorami, którzy mają dokapitalizować powiększoną PGG, oraz instytucjami finansowymi - wierzycielami zadłużonego na 2,5 mld zł holdingu.

Nie możemy przekładać tego w nieskończoność, bo inaczej nie zdążymy z terminami (). Stąd w środę mamy zaproponowane przez inwestorów spotkanie po południu, dotyczące nowego biznesplanu i porozumienia w KHW (), a w czwartek mamy rozmowy z instytucjami bankowymi o nowym biznesplanie, o konwersji (części długu KHW na udziały w powiększonej PGG - PAP) i o innych szczegółach - powiedział Tobiszowski.

Zgodnie z nowym projektem, pracownicy KHW mieliby po fuzji przyjąć warunki wynagradzania obowiązujące w PGG, co oznacza rezygnację z obowiązywania układu zbiorowego pracy w holdingu. Natomiast pracownicy PGG mieliby otrzymać - co potwierdził w poniedziałek Tobiszowski – jednorazowe świadczenie, związane m.in. z lepszymi od zakładanych wynikami tej spółki.

Według informacji PGG, zastąpienie holdingowego układu zbiorowego porozumieniami płacowymi obowiązującymi w Grupie w praktyce oznacza podwyższenie pensji pracowników KHW do poziomu wynagrodzeń w PGG, a po połączeniu nastąpi wyrównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia we wszystkich kopalniach spółki do kwoty 6225 zł.

Zakładany jest wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla zdecydowanej większości pracowników KHW, w niektórych grupach zawodowych nawet do kilkuset złotych. Przykładowo górnik w ścianie ma zarobić o ok. 237 zł więcej.

Inna sporna sprawa - przekazania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) należącej do KHW kopalni Wieczorek oraz ruchu Śląsk - ma znaleźć się - jak podał Tobiszowski - w załączniku do porozumienia, a nie bezpośrednio w jego treści. Zapisy dotyczące terminów przekazania kopalń do SRK były wcześniej kwestionowane przez związkowców.

Zdaniem Tobiszowskiego, w sprawie połączenia firm możliwe jest bezpośrednie porozumienie zarządów spółek ze stroną społeczną. Przypomniał, że np. utworzenie PGG czy zasady restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie były przedmiotem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Zarząd PGG udzielił także odpowiedzi na pisma skierowane do niego przez stronę społeczną PGG, a dotyczące m. in. wypłaty tzw. 14. pensji, udzielenia gwarancji zatrudnienia oraz gwarancji dalszego funkcjonowania kopalń Grupy.

Zarządy PGG i KHW apelują do strony społecznej o jak najszybsze zawarcie porozumienia, które umożliwi wypłatę pracownikom KHW pozostałej części 14. pensji do 3 marca br. oraz restrukturyzację kopalń KHW bez konieczności ogłaszania jego upadłości - podkreślił w poniedziałek rzecznik PGG.

Przedstawiciele obu spółek przekonują, że połączenie potencjałów obu firm to kolejny element porządkowania branży energetycznej w Polsce. Powiększona PGG ma zapewnić stabilne miejsca pracy dla górników, środki na niezbędne inwestycje oraz szersze rynki zbytu. Połączenie ma także zwiększyć efektywność gospodarowania złożami i majątkiem produkcyjnym kopalń oraz zmniejszyć koszty administracyjne i transportu.

Jak pokazują dzisiejsze wyniki, biznesplan dla PGG został przygotowany rzetelnie, a działania restrukturyzacyjne przynoszą wyraźne efekty. PGG w ostatnim kwartale roku zarabiała na sprzedaży węgla. Po połączeniu z grupą KHW będzie kontynuował wypracowaną strategię, która zakłada przede wszystkim podniesienie efektywności wydobycia. Tylko fuzja da ku temu możliwości – zapewnił rzecznik PGG.

Dodał, że wszyscy pracownicy KHW po fuzji zostaną na swoich miejscach pracy.

Ich wynagrodzenie, jeśli się zmieni - to jedynie na korzyść pracowników - podała Grupa.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślał wcześniej, że porozumienie ze stroną społeczną, otwierające drogę do dalszych procedur związanych z połączeniem obu firm, powinno być zawarte najdalej do końca lutego. Zapewniał także, że w wyniku połączenia firm żaden górnik nie straci na wynagrodzeniu. Po zawarciu porozumienia społecznego mają być prowadzone rozmowy z wierzycielami zadłużonego na 2,5 mld zł KHW (prawie połowa to dług z tytułu obligacji) oraz czynności administracyjne. Biznesplan przedsięwzięcia ma być też przedstawiony Komisji Europejskiej.

Resort energii zapowiadał, że do zbycia aktywów holdingu na rzecz PGG ma dojść 1 kwietnia br. Powstanie największa w UE górnicza firma, zatrudniająca ponad 43 tys. pracowników w dziewięciu kopalniach. W ciągu dwóch lat spółka - dokapitalizowana ok. 1 mld zł - ma wydać na inwestycje ok. 3 mld zł. Po restrukturyzacji i osiągnięciu stabilnej rentowności, w ciągu pięciu lat firma miałaby trafić na warszawską giełdę.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze