Informacje

TWARDY BREXIT: Możliwe groźne skutki dla operacji walutowych

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 25 marca 2017, 11:55

    Aktualizacja: 25 marca 2017, 14:24

  • 1
  • Powiększ tekst

Bardziej wyśrubowane wymagania dotyczące zabezpieczeń mogą zagrozić więzom między Europą a innymi globalnymi rynkami papierów wartościowych, powodując spadek atrakcyjności euro jako waluty rezerwowej – mówi Francesco Bragadin, ekspert CIX Markets w specjalnym raporcie „Gazety Bankowej” na temat skutków Brexitu

tytuł

Francesco Bragadin, ekspert CIX Markets: Rynek wycenia funta tak, jak gdyby docelowy PKB Wielkiej Brytanii miał doznać dużego spadku

„Gazeta Bankowa”: W marcu mają się rozpocząć formalne negocjacje zmierzające do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czy uważa pan, że Londyn będzie naciskać na tak zwany twardy Brexit, czy może w negocjacjach górę weźmie opcja łagodniejsza, gdyż rozwiązania radykalne mogą okazać się zbyt ryzykowne zarówno dla Brytyjczyków, jak i UE?

Francesco Bragadin, ekspert CIX Markets: Gdybyśmy chcieli spojrzeć na sprawę filozoficznie, moim skromnym zdaniem nie ma wielkiej różnicy między „twardym” i „miękkim” Brexitem – ostatecznie, jak wskazuje Theresa May, Brexit to Brexit. Trzeba wielu lat ciężkiej pracy i poświęcenia, aby postawić spory gmach, a ułamka sekundy, aby wcisnąć przycisk i zmienić go w ruinę. Takie jest życie. Pamiętajmy, że proces budowania Unii Europejskiej jako organizmu politycznego i gospodarczego rozpoczął się formalnie po drugiej wojnie światowej. Trzeba było kilku dekad usilnych starań i negocjacji między krajami, aby doprowadzić do powolnej zmiany ich własnego prawa i przystosować je do bardziej otwartej i globalnej wizji. Jest to w istocie wizja europejska, umożliwiająca w niektórych przypadkach Parlamentowi Europejskiemu automatyczną zmianę prawa krajowego poprzez prawnie wiążące rozporządzenia. Jeśli spojrzeć na to pod tym kątem, ustawodawców czeka sporo pracy nad napisaniem od nowa brytyjskiego prawa przyswajającego i wdrażającego akty PE, takie jak dyrektywy, decyzje i zalecenia, aby mogły dalej samodzielnie funkcjonować.

Czy będzie to łatwy proces?

Nie ma takiej pewności. Przyjrzyjmy się rozporządzeniom finansowym, które stworzyły jednolity rynek finansowy i zapoczątkowały liczne projekty, takie jak Basel III, MIFID II, EMIR, SOLVENCY II itd., z których część wciąż jest jeszcze przedmiotem dyskusji w UE. Nie muszę tu chyba przytaczać przykładu jednolitego rynku cyfrowego, którego celem jest zmniejszenie kosztów i podniesienie wydajności usług telekomunikacyjnych w Europie. Również w innych sektorach, np. transporcie, lotnictwie, energetyce, zarządzaniu emisjami itd. miała miejsce zmiana ram regulacyjnych na poziomie unijnym, na których duże firmy brytyjskie i unijne oparły swoje plany długoterminowych inwestycji. Wreszcie musimy rozważyć skutki Brexitu dla polityki imigracyjnej. W Wielkiej Brytanii mieszka obecnie trzy miliony obywateli UE, natomiast w krajach UE około miliona obywateli Wielkiej Brytanii.

Czy Brexit doprowadzi do istotnych zmian na europejskim rynku finansowym, np. jeśli Londyn straci swój tradycyjny status centrum handlu walutą lub osłabnie pozycja giełdy londyńskiej? Czy nie dojdzie do przesunięcia finansowego punktu ciężkości w stronę krajów azjatyckich zamiast Frankfurtu czy Paryża? Jaki może być wpływ Brexitu na euro?

Londyn jest ośrodkiem handlu na giełdzie Forex nie tylko ze względu na położenie geograficzne, lecz również ze względu na swoją rolę jako centrum rynku eurodolarowego. Wyjaśnię może, że rynek eurodolarowy nie ma nic wspólnego z mechanizmem euro jako wspólnej waluty. System eurodolarowy to globalny system finansowy, którego nikt nie reguluje, choć wpływa na niego wiele czynników, a on sam bezpośrednio lub pośrednio kształtuje cenę każdego aktywu w skali globalnej. Można wyobrazić go sobie jako rynek depozytów i pożyczek dolarowych na rynkach obcych.

Jaką rolę odgrywa w tym systemie Londyn?

Londyn jest nie tylko centrum rozliczeń transakcji denominowanych w dolarach, w których koszt kapitału jest mierzony denominowaną w dolarze stopą LIBOR, lecz również centrum rozliczeń transakcji denominowanych w euro. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że Komisja Europejska jest gotowa wprowadzić pobrexitowe zasady wymuszające rozliczanie transakcji denominowanych w euro na platformach fizycznie zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Odejście od systemu rozliczania transakcji w euro skupionego w Londynie spowodowałoby spore koszty przygotowawcze, osobowe, kapitałowe oraz, co najważniejsze, dodatkowe wymagania dotyczące zabezpieczeń. Chociaż część personelu pracującego w Londynie można przenieść lub tymczasowo delegować, trzeba również przyjąć inne osoby do obsługi nowych lub rozszerzonych operacji rozliczeniowych w UE. Wykonywanie pracy na zapleczu przez byłych pracowników obsługi klienta nie nastręcza trudności. Niektórzy z nich mogą preferować dłuższy dzień pracy od 9 do 18 i stałe zatrudnienie nawet przy niższych zarobkach. Problemem są tu dodatkowe zabezpieczenia.

Jeśli po Brexicie uczestnicy rynku będą musieli rozliczać transakcje denominowane w euro w nowych lub rozbudowanych izbach rozliczeniowych, przykładowo we Frankfurcie, Paryżu lub Dublinie, konieczne będzie wniesienie sporych dodatkowych zastawów lub innych zabezpieczeń. To oznaczałoby konieczność ujęcia w ich bilansach dodatkowych obligacji rządowych krajów eurostrefy. Bardziej wyśrubowane wymagania dotyczące zabezpieczeń mogą zagrozić więzom między Europą a innymi globalnymi rynkami papierów wartościowych, powodując spadek atrakcyjności euro jako waluty rezerwowej.

Rozmawiał Stanisław Koczot

Czytaj też Co o twardym Brexicie mówią polscy finansiści

Jaki wpływ w ocenie eksperta z CIX Markets będzie mieć Brexit na gospodarkę brytyjską i notowania funta, a jaki na polską gospodarkę i kurs złotego przeczytasz w pełnej wersji tego wywiadu zamieszczonego w „Gazecie Bankowej”:

tytuł

Bieżące wydanie jest dostępne w salonach Empik i kioskach. Polecamy też e-wydanie miesięcznika, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html

Powiązane tematy

Komentarze