Informacje

Prezes PKO BP Z. Jagiełło: Jesteśmy gotowi, by wyjść na rynek ze swoją propozycją konwersji kredytów frankowych na kredyty złotowe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 29 czerwca 2017, 13:53

  • 2
  • Tagi: dywidenda finanse frankowicze PKO BP sektor bankowy Zbigniew Jagiełło
  • Powiększ tekst

PKO BP zakłada, że w 2017 roku jego zysk netto będzie zbliżony do zysku z 2016 roku, który wyniósł 2,9 mld zł, pomimo że wyniki ubiegłoroczne zostały wsparte transakcjami jednorazowymi - poinformował PAP Biznes prezes banku Zbigniew Jagiełło

Po wynikach rocznych dosyć konserwatywnie mówiliśmy, że z poziomu zysku za 2016 rok, oczyszczonego o efekt jednorazowy związany z transakcją Visa i sprzedażą nieruchomości, w 2017 roku chcemy rosnąć silnie jednocyfrowo - powiedział PAP Biznes Jagiełło.

Obecnie jednak sądzę, że będziemy się starali, by osiągnąć w 2017 roku wynik zbliżony do wyniku z 2016 roku, uwzględniającego także te zdarzenia jednorazowe. Chcemy, by całą tę różnicę zniwelować w 2017 roku poprzez silny, dwucyfrowy wzrost wyniku odsetkowego, silny, dwucyfrowy wzrost wyniku prowizyjnego oraz dobrą kontrolę kosztów - dodał.

W 2016 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 2,87 mld zł. W 2016 roku wyniki banku zostały wsparte przez transakcję z Visa i sprzedaż składników majątku Qualia w łącznej wysokości ponad 500 mln zł.

W pierwszym kwartale 2017 roku zysk netto grupy wyniósł 525 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek w I kwartale wzrósł 10,4 proc. rok do roku, a wynik z prowizji o 11,8 proc. rok do roku.

W II kwartale pozytywne trendy są kontynuowane i obecnie uważamy, że jest duże prawdopodobieństwo, że uda nam się osiągnąć wynik finansowy z ubiegłego roku, pomimo potencjalnego braku pozytywnych zdarzeń jednorazowych, jakie mieliśmy w ubiegłym roku - powiedział Jagiełło. Pomaga nam silny wzrost PKB, wsparty dobrymi odczytami innych wskaźników gospodarczych oraz silniejsze i lepsze relacje z naszymi klientami - ich baza rośnie we wszystkich segmentach, a jednocześnie klienci intensywniej z nami +bankują+".

Jednocześnie zarząd PKO BP będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2017 roku - poinformował PAP Biznes prezes banku Zbigniew Jagiełło.

Chcemy, jako zarząd banku, w 2018 roku rekomendować wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku osiągniętego w 2017 roku - powiedział PAP Biznes Jagiełło.

Mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą, mamy bardzo dobre relacje z klientami i oczekujemy dobrego zysku banku za rok 2017, więc chcemy powrócić do normalnego trybu dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami - dodał.

W ubiegłym tygodniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku osiągniętego w 2016 roku na kapitał zapasowy i rezerwowy. Podjęta uchwała była zgodna z rekomendacją zarządu banku.

PKO BP jest gotowy, by zaoferować swoim klientom konwersję kredytów frankowych na kredyty złotowe, czeka jednak na zmiany prawne - poinformował prezes banku Zbigniew Jagiełło.

Jesteśmy gotowi, by wyjść na rynek ze swoją propozycją konwersji kredytów frankowych na kredyty złotowe - powiedział PAP Biznes Jagiełło.

"Czekamy na rozporządzenie ministra finansów dotyczące zwolnienia osób, które skorzystają z konwersji, z podatku dochodowego oraz umożliwienia bankom zaksięgowania tego typu rozwiązania w koszty" - dodał.

Według wcześniejszych informacji, bank chce zaadresować tę ofertę do klientów ze współczynnikiem DTI powyżej 65 proc. Zgodnie z planami wysokość raty kredytowej po przejściu na kredyt złotowy ma być taka sama.

SzSz (PAP Biznes)

Komentarze