Informacje

Nie będzie Przemysłu 4.0 bez światłowodów

Marek Jaślan

  • Opublikowano: 4 lipca 2017, 15:59

    Aktualizacja: 4 lipca 2017, 21:10

  • 1
  • Powiększ tekst

Nie ma nowoczesnej gospodarki bez cyfryzacji i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej. Dziś nie ma dziedziny życia, gdzie byłaby ona zbędna – podkreślali uczestnicy konferencji „Wpływ nowoczesnej infrastruktury na rozwój społeczno-gospodarczy Polski” zorganizowanej w Ministerstwie Rozwoju

Witold Słowik, wiceminister rozwoju, przypomniał, że resort ministra Mateusza Morawieckiego przygotowuje ustawę dotyczącą Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. Ma ona zacząć działać od 2018 roku, a głównym wskaźnikiem jej efektywności będzie poziom cyfryzacji i robotyzacji polskiego przemysłu. Te cele byłyby jednak niemożliwe do osiągnięcia, gdyby polskie ośrodki przemysłowe nie miały możliwości korzystania z szybkich łączy światłowodywych. Taka infrastruktura sprzyjać też powinna budowanie ściślejszej kooperacji i wymianie informujcie pomiędzy poszczególnymi zakładami. A jak wynika z badania Smart Industry 2017, które resort rozwoju przeprowadził wspólnie z firmą Siemens polskie przedsiębiorstwa są relatywnie zamknięte na informacje z zewnątrz i kooperację a także reaktywne w stosunku do zmian technologicznych. Dlatego potrzebny jest podmiot, który będzie starał się dokonać stopniowego otwarcia firm na absorbcję rozwiązań technologicznych i wesprze je w procesie budowania nowych modeli biznesowych.

Budowanie Przemysłu 4.0 sprzyja rozwojowi kraju i pozwoli polskim przedsiębiorstwom sprostać globalnej konkurencji. Ministerstwo Rozwoju zrobi wszystko, by tym wyzwaniom sprostać – zapewniał Witold Słowik.

Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska podkreślił, że działania podejmowane przez rząd i resort ministra Morawieckiego nie pozostawiają wątpliwości, że cyfryzacja gospodarki jest jednym z jego priorytetów. Świadczy o tym m.in. to, że zapewnienie wszystkim gminom szybkiego internet o prędkości co najmniej 100 Mb/s, to jeden z sześciu infrastrukturalnych filarów programu rozwoju gospodarczego (obok centralnego portu komunikacyjnego, drogi Via Carpathia, 8-10 nowych mostów, sieci szybkich pociągów, 5 tys. km ścieżek rowerowych).

Jako Orange silnie się w to włączamy i uczestniczymy m.in. w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Dwa tygodnie temu podpisaliśmy w Ministerstwie Cyfryzacji umowy na realizację kilkunastu projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce w tzw. białych plamach. Oznacza to, że w POPC będziemy jednym z największych inwestorów. Na te projekty wyłożymy 220 mln zł własnych środków, a wybudowana w ich ramach sieć obejmie ponad 260 tys. gospodarstw domowych. Oprócz tego prowadzimy swój własnym program inwestycyjny sieci światłowodowej dzięki czemu w zasięgu sieci operatora o przepływności do najmniej 100 Mb/ s znajdzie się docelowo 3,5 mln gospodarstw domowych do końca 2018 r. i i na co wyasygnujemy 2,2 mld zł. – mówił Jean-François Fallacher.

Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, zauważył, że nowoczesna infrastruktura światłowodowa i cyfryzacja to dla Polski wielka szansa skokowego nadrobienia zacofania technologicznego.

Nie ma co ukrywać, że ono istnieje. Cyfryzacja stwarza jednak szansę na wyrwanie się z pułapki średniego wzrostu. To także droga do rozwiązania wielu problemów społecznych, takich jak brak rąk do pracy. Jeśli Polska będzie stawać się nowoczesnym krajem, będzie to też sygnał dla młodego pokolenia, by tu zostawać – mówił Andrzej Arendarski.

Nikodem Bończa-Tomaszewski, prezes Exatela zwrócił uwagę, że mówiąc o Przemyśle 4.0, budowę eksosystemu dla niego, należy zaczynać od podstaw, t.j. już na poziomie edukacji. Exatel np. rozpoczął niedawno współpraca z dwoma szkołami średnimi z województwa podkarpackiego, którym dostarczy łącze światłowodowe, zbuduje sieci LAN i Wi-Fi w placówce oraz zadba os system cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo od początku roku szkolnego 2017/2018 w jednej ze szkół powstanie klasa o profilu technik teleinformatyk. To pierwsza tego typu specjalizacja w tym rejonie Polski. Jak podkreślał Nikodem Bończa-Tomaszewski współpraca ze strony Exatel nie ogranicza się tylko do dostarczenia łącza i objęcia patronatu nad specjalizacją. Przede wszystkim chodzi o bieżącą wymianę informacji w zakresie nowoczesnej technologii, wsparcie merytoryczne w trakcie nauki, dostęp do zaawansowanych urządzeń czy różnych form aktywizacji wspierających rozwój uczniów.

Chodzi nam o budowę całego ekosystemu, w którym szkoła jest tylko jednym z elementów obok uczelni wyższej czy partnera biznesowego. Uczniów szkoły będziemy zapraszać do nas na praktyki. Chcemy im pomagać w zdobywaniu praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w biznesie – mówił Nikodem Bończa-Tomaszewski.

Kończąc dyskusję na konferencji Witold Słowik zapewnił, że Polska Platformy Przemysłu 4.0. będzie promować rozwój infrastruktury szerokopasmowej i cyfryzacji. Resor ministra Mateusza Morawieckiego wierzy też, że przyczyni się ona do promowania nowoczesnych technologii. Będzie ona bowiem zrzeszała m.in. dostawców technologii, biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe. Jej zadaniem będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz standardów technicznych i zarządczych, które są fundamentem udanej transformacji do Przemysłu 4.0, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw poprzez sieć Centrów Kompetencyjnych, a także doradztwo w zakresie implementacji związanych z nim technik i technologii.

Powiązane tematy

Komentarze