Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Czego obawia się branża turystyczna w 2013 r.?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 maja 2013, 16:53

  • 1
  • Powiększ tekst

W ocenie członków Polskiej Izby Turystyki rozwój branży powinien być ściśle powiązany ze wzrostem bezpieczeństwa ruchu turystycznego. Zagrożenie upadłościami podmiotów obsługujących turystów w kraju i za granicą nadal istnieje, a tegoroczne perspektywy rynku turystycznego oceniane  są z pewną rezerwą - wynika z ankiety przeprowadzonej w kwietniu br. przez Grupę Ubezpieczeniową Europa wśród członków PIT.

W opinii aż 66 proc. respondentów obecne zabezpieczenia stosowane przez biura podróży nie są wystarczające, aby ustrzec klientów przez skutkami upadłości poszczególnych podmiotów. Konieczne jest zwiększanie kwot poszczególnych zabezpieczeń, ale także zwiększanie przejrzystości na rynku i eliminowanie podmiotów o wątpliwej reputacji. Przysłowiowe „zgniłe jabłka” w koszyku psują wizerunek całej branży i podkopują zaufanie do touroperatorów czy biur podróży. Dwie trzecie ankietowanych firm jest zdania, że branża turystyczna powinna współpracować ściślej z firmami ubezpieczeniowymi, tworząc mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo klientów i eliminujące podmioty, które nie spełniają kryteriów jakościowych wymaganych przez rynek. Oznacza to, że branża turystyczna jest gotowa poddać się weryfikacji, która przyczyniłaby się do oczyszczenia rynku z biur utrudniających funkcjonowanie innym, rzetelnym firmom. Blisko 20 proc. badanych wskazuje na konieczność dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych po stronie touroperatorów czy biur podróży, a 16 proc. sugeruje korzystanie z dodatkowych produktów ubezpieczeniowych podnoszących bezpieczeństwo zarówno końcowych klientów, jak i samych biur.

- Poprawa bezpieczeństwa wyjazdów, szczególnie zagranicznych, leży w interesie zarówno samych dostawców usług turystycznych, jak i firm ubezpieczeniowych. Choć zrobiono już wiele, to nadal na rynku wyczuwalny jest pewien niepokój dotyczący poziomu zabezpieczeń i zagrożenia upadłościami. Konieczne są usystematyzowane działania uwzględniające punkt widzenia zarówno administracji państwowej, branży turystycznej, jak i ubezpieczycieli

mówi Mariusz Górski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zagranicznych Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Podczas badania członkowie Polskiej Izby Turystyki upatrywali zagrożenia rozwoju rynku w ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju.  66 proc. ankietowanych było zdania , że rynek w tym roku skurczy się.  26 proc. badanych uważało sytuację za stabilną, natomiast 14 proc. prognozowało,  że Polacy chętniej niż w latach ubiegłych będą korzystali ze zorganizowanej turystyki.

- Dziś wiemy już, że obawy okazały się bezpodstawne. Dla turystyki wyjazdowej znakomicie wypadła sprzedaż długiego majowego weekendu, a poziom sprzedaży oferty letniej jest zadowalający. Rok 2013 nie powinien być gorszy od poprzedniego, a jeśli trendy sprzedażowe się utrzymają, to mimo kryzysu gospodarczego wypadnie lepiej. Aby to tego doszło, bardzo istotne są relacje z klientami

mówi Tomasz Rosset, Sekretarz Generalny Polskiej Izby Turystyki.

– Dla przeszło połowy naszych członków biorących udział w ankiecie budowanie zaufania klientów to polepszenie komunikacji i pełna przejrzystość w relacjach z nimi

– dodaje Rosset.

Dla 30 proc. ankietowanych dobór właściwych partnerów biznesowych będzie kluczowy we wzmacnianiu pozycji rynkowej i ograniczaniu ryzyka prowadzenia własnej działalności. To powinno przełożyć się na wzrost zaufania i poprawę jakości rynku. Bliska współpraca ze sprawdzonymi kooperantami to w czasach niepewności gospodarczej praktycznie rynkowy wymóg.

Analizując upadki biur podróży z ubiegłych lat łatwo zaobserwować, że zarówno dostawcy usług, jak i klienci nadal mają trudności z oceną wiarygodności poszczególnych podmiotów. Firmy powinny rozwijać mechanizmy weryfikujące własne środowisko i wspomagać klientów edukując, gdzie szukać informacji o wiarygodności oferentów wakacyjnego wypoczynku.

Osoby planujące wyjazd turystyczny powinny rozpocząć sprawdzanie od Urzędu Marszałkowskiego, który potwierdza, czy dane biuro działa legalnie i posiada właściwe zabezpieczenia i gwarancje na wypadek upadłości. Urząd Marszałkowski posiada również informacje, czy na daną firmę klienci zgłaszali skargi lub czy przeciw firmie nie toczy się postępowanie administracyjne. Jednocześnie turyści powinni odwiedzić stronę internetową www.turystyka.gov.pl, na której znajdziemy Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Wpis firmy w ewidencji jest potwierdzeniem jej legalnej działalności. Warto też sprawdzić, czy firma jest członkiem organizacji branżowych. Na stronie www.pit.org.pl dostępna jest lista firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Turystyki – największej organizacji turystycznego samorządu gospodarczego w naszym kraju.

 

Alicja Hamkało

Powiązane tematy

Komentarze