Informacje

Prof. Włodzimierz Gogołek, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego / autor: fot. materiały prasowe
Prof. Włodzimierz Gogołek, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego / autor: fot. materiały prasowe

Nowa jakość wśród narzędzi IT

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 28 grudnia 2017, 18:14

    Aktualizacja: 28 grudnia 2017, 18:14

  • 0
  • Powiększ tekst

W informatyce od kilku lat obserwujemy stabilizację. Znaczącą zmianą jest intensyfikacja wdrażania IT do wszelkich zastosowań życia codziennego, funkcjonowania firm i państw – pisze w „Polskim Kompasie 2017” prof. Włodzimierz Gogołek, kierownik Zakładu Technologii Informacyjnych Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

W informatyce od kilku lat obserwujemy stabilizację. Widoczna jest ona we względnie wolnym, ale niezmiennie rosnącym doskonaleniu sprzętu IT i oprogramowania dla instytucjonalnych i prywatnych użytkowników.

Znaczącą zmianą jest natomiast intensyfikacja wdrażania IT do wszelkich zastosowań życia codziennego, funkcjonowania firm i państw. Ułatwiają to usprawnienia interfejsów łączących maszyny z ludźmi. Przykładem tego jest obiecująca perspektywa wdrożeń wirtualnej rzeczywistości. W efekcie następuje nieodwracalne globalne uzależnienie się od umownych komputerów. Stanowi to o obserwowanych tendencjach zmian w świecie informatyki – dążeniu do prostej, permanentnej dostępności narzędzi IT.

Maszyny

W parze z zapotrzebowaniem na potencjał IT idzie troska o rosnące koszty eksploatacji komputerów. Kreuje to popyt na skalowalność, na maszyny szyte na miarę: cloud computing, zdalne hosty, farmy komputerowe oraz sprawną łączność między urządzeniami. Owa łączność (infrastruktura, technologie transmisji) to baza obserwowanej eksplozji internetu rzeczy, urządzeń mobilnych, które coraz skuteczniej usprawniają procesy automatycznego sterowania, kontroli i globalnej komunikacji. W efekcie są generowane, wykładniczo rosnące, zetabajty danych. Wymuszają one podaż na kontenery informacji w postaci szybkich, niezawodnych i pojemnych dysków.

Informacje

Rosnące zasoby gromadzonych informacji zachęcają do coraz skuteczniejszego ich wykorzystywania pod hasłem Big Data. Stopniowo rośnie zainteresowanie korporacji analizą (rafinacja informacji, Data Mining) dużych zasobów informacyjnych. Jak dotychczas głównie w bankowości. Jeszcze niewielka intensywność zastosowań rafinacji informacji – mimo ogromnych korzyści – jest wynikiem nadal niewielkiej świadomości potencjału kapitalizacji Big Data, w tym pilnie strzeżonych procedur Data Miningu.

Niezawodność

Zasygnalizowane elementy ekosystemu IT ukazują jego złożoność. Jest on nadal zbyt delikatny, szczególnie w wyniku połączenia z umownym internetem. Zakłócanie funkcjonowania tego ekosystemu – przypadkowe i często zamierzone – powoduje coraz poważniejsze skutki dla struktur państwowych, biznesowych oraz użytkowników domowych, coraz silniej uzależnionych od komputerów i łączności,. Widoczne są ogromne zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym ich sprawność – szybkie starzenie się systemów komputerowych. Może je nieco zmniejszyć edukacja użytkowników, doskonalsze oprogramowanie, jednak radykalna poprawa będzie uzyskana przez strategiczne rozwiązania systemowe.

Wskazuje to kierunki zmian inwestycji w branży IT. Jedną z nich jest niezmienna dbałość o niezawodność infrastruktury przez cykliczną wymianę sprzętu teleinformatycznego. Konsekwencją tego są niewyobrażalne góry złomu IT. Ale to już inny problem.

Prof. Włodzimierz Gogołek, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Powiązane tematy

Komentarze