Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Spore zyski Pekao

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 27 lutego 2018, 09:00

  • 0
  • Tagi: bank banki Biznes Finanse gospodarka Pekao
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 1 mld 54,1 mln zł z 494,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 9 proc. wyższy od konsensusu PAP, który zakładał wynik na poziomie 963,8 mln zł.

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 915,9 mln zł do 1 mld 23 mln zł.

Zysk netto w czwartym kwartale oczyszczony z efektu z przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów w PPiM i Xelion wyniósł 640 mln zł, notując dynamikę 29,4 proc. rdr i 19,4 proc. kdk.

W całym 2017 roku zysk netto grupy Pekao wyniósł 2,48 mld zł i był wyższy o 8,6 proc. od zysku netto osiągniętego w 2016 r. W 2017 r. zwrot na kapitale ROE wyniósł 11 proc., a z wyłączeniem 414 mln zł zysku z przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów w Pioneer i Xelion ROE był na poziomie 9,2 proc.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1 mld 190,2 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 1 mld 175,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 1 mld 160-1 mld 183 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 7 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Marża odsetkowa w czwartym kwartale wyniosła 2,8 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 617,2 mln zł i był 4 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 592,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 577 mln zł do 601 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 1 proc. rdr i 6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Zysk na sprzedaży kredytów i innych należności finansowych w IV kwartale wyniósł 143,8 mln zł.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i uwzględnieniem podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 922,6 mln zł. Bez podatku bankowego koszty te wyniosły 877,8 mln zł i były 3 proc. wyższe oczekiwań (850,6 mln zł).

Wskaźnik kosztów do dochodów w 2017 r. wyniósł 44,4 proc. wobec 43,7 proc. w 2016 r.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 152,8 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 9 proc. niższych odpisów na poziomie 140 mln zł.

Koszty ryzyka w 2017 roku spadły o 1 pb do 44 pb, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami osiągnął poziom 74,4 proc.

Bank podał, że kluczowe kredyty detaliczne wzrosły 14,4 proc. rdr do 57,4 mld zł, Kredyty te wzrosły o 3,3 proc. kdk. Kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o 7,1 proc. rdr do poziomu 59,3 mld zł z dynamiką 2,2 proc. kdk.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła w ujęciu rocznym o 33 proc. i wyniosła 9,14 mld zł, co przełożyło się na wzrost udziałów rynkowych nowej sprzedaży o 3,4 pp do 21 proc. Wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych wyniósł 14 proc. rdr do poziomu 8,78 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,1 proc. na koniec grudnia 2017 r. i był niższy o 0,5 p.p. niż na koniec 2016 r. (PAP Biznes)

Komentarze