Informacje

Za 4 lata pociągiem na katowickie lotnisko

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 16 marca 2018
  • 16:55
  • 4
  • Tagi: infrastruktura inwestycja kolej lotnisko PKP PLK turystyka
  • Powiększ tekst

Spółka PKP PLK podpisała umowę na zaprojektowanie odbudowy linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia. Linia ta powinna w 2022 r. skomunikować port lotniczy Katowice w Pyrzowicach z siecią kolejową i głównymi miastami regionu

O podpisaniu wartej ponad 15 mln zł netto umowy zarządza kolejowej infrastruktury poinformował w piątkowym komunikacie. To kolejny etap działań spółki PKP Polskie Linie Kolejowe zmierzających do odbudowy linii nr 182. Da ona postulowane od lat kolejowe połączenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) z Katowice Airport.

Zgodnie ze specyfikacją przetargową, cały okres obowiązywania zamówienia - obejmującego zaprojektowanie odbudowy linii i późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego - to 1575 dni. PLK założyły, że wybrany wykonawca dostarczy m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 328 dni od dnia podpisania umowy oraz będzie pełnił nadzór autorski przez 26 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

PLK przewidziały przy tym rozpoczęcie robót budowlanych w IV kw. 2019 r., a ich zakończenie - w II kw. 2022 r.

W przetargu na projekt i nadzór autorski tego przedsięwzięcia oferty złożyło pięć podmiotów. Oferty zostały otwarte w sierpniu ub. roku. W grudniu ub. roku PLK za najkorzystniejszą uznały ofertę spółki Egis Poland, opiewającą na 15,2 mln zł netto (18,7 mln zł brutto); w tym samym miesiącu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

Nieeksploatowana obecnie, w większości jednotorowa linia nr 182 o długości ok. 45 km, łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc przez bezpośrednie okolice katowickiego lotniska. Oprócz kompletnej odbudowy planowana jest jej elektryfikacja. Przedsięwzięcie ma zostać wykonane przy wsparciu środków UE.

Jak przypomniały w piątek PLK, dojazd do portu lotniczego będzie możliwy zarówno od strony Tarnowskich Gór, jak i Zawiercia. Orientacyjny czas przejazdu na lotnisko z Tarnowskich Gór wyniesie ok. 17 minut, natomiast z Zawiercia ok. 23 minuty. Linia będzie też ważną trasą obsługującą bocznicę towarową katowickiego lotniska.

Obecne zamówienie dokumentacji opiera się na dokumentacji przedprojektowej, która została przygotowana w poprzednich dwóch latach. Zgodnie z jej założeniami odbudowa linii ma zapewniać m.in. prędkość maksymalną 140 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 80 km/h dla towarowych.

Projekt uwzględni m.in. budowę nowych przystanków osobowych: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice Łubne, Zawiercie Kądzielów oraz stacji przy lotnisku, a także rezerwę terenu pod dwa nowe przystanki osobowe na terenie gmin Miasteczko Śląskie i Poręba. Powstaną dwa nowe wiadukty kolejowe nad autostradą A1 i drogą wojewódzką nr 913 (droga dojazdowa do lotniska).

Zamawiana dokumentacja ma zapewniać dwie opcje realizacji odbudowy linii nr 182 - w jednym zadaniu lub w trzech częściach, z których pierwsza umożliwiłaby dojazd do lotniska Katowice od strony Tarnowskich Gór.

Chociaż na listach obecnego Krajowego Programu Kolejowego nie wymieniono z nazwy połączenia kolejowego do portu lotniczego Katowice, PLK w piątek zapewniły, że projekt

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie” mieści się w przewidzianej do finansowania z POIiŚ pozycji pod nazwą „Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójności (za 1089,8 mln zł).

W dołączonym do dokumentacji obecnego przetargu wzorze harmonogramu robót (zakładającego realizację do maja 2022 r.) pod rubryką „koszt” umieszczono wartość 454,3 mln zł.

Obecnie linia nr 182 jest linią o znaczeniu lokalnym, jednotorową i niezelektryfikowaną. Na odcinku Tarnowskie Góry - Mierzęcice Zawierciańskie jest nieczynna od 1992 r., natomiast na odcinku Mierzęcice Zawierciańskie - Siewierz - od 2009 r. Aktualnie eksploatowany jest liczący 5 km odcinek w stacji Tarnowskie Góry oraz 15-kilometrowy odcinek Siewierz - Zawiercie (tylko w ruchu towarowym).

Według wcześniejszych informacji czas przejazdu pociągów do lotniska z Katowic z wykorzystaniem linii nr 182 od strony Zawiercia miałby wynieść ok. 45 minut, a przy postoju w Zawierciu - 55 minut. Dojazd linią 182 od strony Tarnowskich Gór (a także wyremontowaną w podobnej perspektywie czasowej „magistralą węglową”) wyniósłby ok. 50 minut.

SzSz (PAP)

Komentarze