Informacje

Redukcja długu dzięki bardzo odpowiedzialnej polityce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 30 marca 2018, 12:47

  • 0
  • Tagi: biznes Czerwińska dług publiczny ekonomia gospodarka MF Ministerstwo Finansów podatki prawo społeczeństwo zadłużenie
  • Powiększ tekst

- Bardzo odpowiedzialna polityka fiskalna rządu sprawiła, że rok 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych odkąd sektor ten został prawnie zdefiniowany i możliwe było liczenie państwowego długu publicznego, tj. od 1999 r. (nie licząc 2014 r. w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS) - oceniła historyczny moment minister finansów Teresa Czerwińska, komentując dane o zadłużeniu Sektora Finansów Publicznych w IV kw./2017 r.

Na koniec 2017 r. państwowy dług publiczny - w definicji krajowej - wyniósł 961,8 mld zł i był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) wyniósł natomiast 1.003,4 mld zł i był o 3,2 mld zł niższy w porównaniu z końcem 2016 r.

Spadek długu całego sektora wynikał z głównie ze spadku długu Skarbu Państwa, który stanowi ponad 90 proc. państwowego długu publicznego, przy niewielkich spadkach zanotowanych również w pozostałych sektorach, w tym w samorządach - oceniła minister Czerwińska. - Spadek długu był możliwy dzięki bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa, którą zawdzięczamy przede wszystkim konsekwentnym działaniom rządu ukierunkowanym na uszczelnienie systemu podatkowego. To zaś skutkowało znaczącym obniżeniem potrzeb pożyczkowych w stosunku do wielkości planowanych. Istotną rolę odegrało też umocnienie złotego, co działało zmniejszająco na wyrażony w złotych dług Skarbu Państwa w walutach obcych. Ograniczenie długu zostało zrealizowane równocześnie z niespotykanym dotąd wsparciem, które kierujemy w kierunku rodzin. To pokazuje, że w krótkim czasie zdecydowanie usprawniliśmy stan polskich finansów - dodała minister.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem PKB ogłoszonym w lutym przez GUS, relacja państwowego długu publicznego wyniosła 48,5 proc. PKB i była niższa o 3,4 p.p. od poziomu z 2016 r., a relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wg definicji UE wyniosła 50,6 proc. i była niższa od poziomu z 2016 r. o 3,6 p.p.

Strategia zarządzania długiem przewiduje, że spadek relacji długu publicznego do PKB, który nastąpił w 2017 r., będzie kontynuowany - oceniła minister Czerwińska. - Obecnie trwają prace nad Aktualizacją Programu Konwergencji, która zawierać będzie zaktualizowane prognozy wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Jego przyjęcie przez Radę Ministrów i przekazanie Komisji Europejskiej planowane jest do końca kwietnia br. - dodała.

PDP spadł o 10.370,3 mln zł w IV kwartale 2017 r. i spadł o 3.362,7 mln zł w stosunku do końca 2016 r.

Jak podaje MF zmiana PDPIV kwartale 2017 r. była wynikiem:- spadku zadłużenia podsektora rządowego o 12.606,6 mln zł (-1,4 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 12.465,0 mln zł (-1,4 proc.), - wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 2.240,1 mln zł (+3,3 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 2.556,6 mln zł (+4,0 proc.), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 3,9 mln zł (-5,6 proc.).

Z kolei zmiana PDP w całym 2017 r. była wynikiem:- spadku zadłużenia podsektora rządowego o 3.283,8 mln zł (-0,4 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 3.207,4 mln zł (-0,4 proc.), - spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 64,9 mln zł (-0,1 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 34,9 mln zł (-0,1 proc.), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 14,0 mln zł (-17,7 proc.).

mw

Komentarze