Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Poznaliśmy strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 grudnia 2023, 20:54

  • Powiększ tekst

Na koniec 2023 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 39,1 proc., a następnie wzrośnie do 42,5 proc. w 2024 r. - wynika z przyjętej we wtorek przez rząd strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027.

KPRM poinformowała, że rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027 wraz z aktualizacją.

Dokument – obejmujący czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny – jest przygotowywany corocznie. Przyjęte założenia makroekonomiczne i fiskalne zostały oparte o założenia projektu ustawy budżetowej na 2024 r.” - wyjaśniono.

Jak podkreślono, celem strategii jest minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem.

Utrzymane zostały zadania służące wykonaniu celu Strategii, związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa” - dodano.

Zgodnie z założeniami zawartymi w przyjętej strategii, na koniec 2023 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 39,1 proc., a następnie wzrośnie do 42,5 proc. w 2024 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55 proc., który określony jest w ustawie o finansach publicznych.

Dodano, że relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB utrzyma się na poziomie 49,3 proc. w 2023 r., a następnie wzrośnie do 54,2 proc. w 2024 r.

Oznacza to, że wartość referencyjna relacji długu do PKB na poziomie 60 proc., (zawarta w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), nie zostanie przekroczona” - zapewniono.

KPRM przekazała, że dla realizacji strategii w latach 2024-2027 przyjęto m.in., że utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach, które wynikają z przyjętych poziomów ryzyka. Dodano ponadto, że głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy.

Udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25 proc., z możliwością przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych. Utrzymywana będzie średnia zapadalność krajowego długu Skarbu Państwa na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, a całego długu co najmniej 5 lat, z uwzględnieniem możliwości przejściowych odchyleń, wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych” - podsumowano.

Czytaj także: Budżet 2024: 184 mld zł deficytu

PAP

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych