Informacje

BGK przechodzi metamorfozę

br

  • Opublikowano: 5 kwietnia 2018, 11:51

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) za 2017 r. wyniósł 518 mln zł przed audytem – poinformowała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes banku. Od marca oddziały BGK przekształciły się w regiony.

BGK nie jest bankiem nastawionym na maksymalizację zysku, chcemy w tym roku utrzymać wynik finansowy netto na poziomie z lat 2016-2017 – dodała prezes banku.

Przedstawiciele banku nie wykluczyli także przeprowadzenia w tym roku emisji obligacji hybrydowych, podobnej do tej, którą BGK przeprowadził w zeszłym roku dla Tauronu. We wrześniu 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego i Tauron podpisały umowę na finansowanie o wartości 400 mln zł, która zakłada emisję obligacji hybrydowych. Czytaj także: BGK wyemituje dla Tauronu obligacje hybrydowe

W zależności od potrzeb będzie przeprowadzać emisje obligacji. Nie wykluczamy, że podobne produkty – do obligacji hybrydowych Taurona – pojawią się także w tym roku – mówiła prezes BGK.

Jak poinformowali przedstawiciele banku zeszłoroczny wolumen kredytów bezpośrednich wyniósł 10 mld zł, a wartość kredytów z udzielonymi gwarancjami sięgnął 18 mld zł. Kwota kredytów zabezpieczonych gwarancjami - narastająco na koniec 2017 r. - wyniosła 81 mld zł, wartość gwarancji 45 mld zł, a liczba beneficjentów przekroczyła 137 tys. firm.

W minionym roku BGK zawarł 990 nowych umów na 10 mld zł w tym 2,6 mld zł z jednostkami samorządu terytorialnego i spółkami komunalnymi. Wśród tych projektów można wymienić modernizację sieci ciepłowniczej w Grudziądzu, finansowanie szpitali czy rewitalizację kamienicy Branickich w Warszawie.

BGK brał w zeszłym roku udział w 200 projektach zagranicznych polskich firm. Wartość tego zaangażowania wynosił 1,8 mld zł, w tegorocznych planach jest zwiększenie tego zaangażowania do 2,2 mld zł.

Eksport i ekspansja zagraniczna jest jednym z ważnych punktów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Do rozpowszechniania tej wiedzy mogą właśnie zostać wykorzystane nasze nowo powstałe regiony – mówiła Daszyńska-Muzyczka.

Jak mówili przedstawiciele banku, zmieniła się całkowicie idea oddziału. Teraz będzie to 16 regionów, dzięki którym takie instytucje jak m.in. PFR, ARP, KUKE czy PAIiH będą mogły informować o swoich usługach. Bank ma w planach przeprowadzenie programu szkoleniowego dla doradców i nową aranżację siedzib regionów.

Powiązane tematy

Komentarze