Informacje

Alior Bank  / autor: Fratria
Alior Bank / autor: Fratria

Alior Bank: Mocny wzrost zysku w 2022 roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 marca 2023, 11:34

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk grupy kapitałowej Alior Banku w 2022 r. wyniósł 683 mln zł wobec 482 mln zł zysku w 2021 r. - poinformował w piątek bank. Dodał, że zysk w IV kwartale ub.r. wyniósł 360,3 mln zł wobec 99,6 mln zł rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Alior Banku w 2022 r. zrealizowała zysk netto w wysokości 683 mln zł oraz osiągnęła wskaźnik zwrotu na kapitale własnym (ROE) w wysokości 11,3 proc. Dla porównania, w 2021 r. zysk netto wyniósł 482 mln zł, a wskaźnik ROE 7,7 proc.” - podano w „Sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku SA w 2022 r.”

W „Prezentacja wyników za 2022 rok” bank przekazał, że zysk w IV kwartale ub.r. wyniósł 360,3 mln zł wobec 99,6 mln zł z IV kwartału 2021 r.

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto w IV kw. 22 wyniósł 369 mln zł, a w całym 2022 r. 1,371 mld zł” - podano w prezentacji.

Podstawowy wskaźnik efektywności - wskaźnik Koszty/Dochody – pogorszył się w 2022 r. i osiągnął poziom 45,6 proc. wobec 43,5 proc. w 2021 r. Jak wskazał bank, było to spowodowane przede wszystkim dodatkowym kosztem przystąpienia banku do Systemu Ochrony, który wyniósł 214 mln zł, dodatkową składką na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 62 mln zł, kosztem „wakacji kredytowych” w wysokości 502 mln zł oraz zawiązaniu rezerwy na zwrot dodatkowej marży związanej z wpisem hipoteki do księgi wieczystej w łącznej wysokości 23 mln zł.

Po wyłączeniu tych kosztów skorygowany współczynnik Koszty/Dochody w 2022 r. wyniósłby 35,1 proc.

Jako Alior Bank przez cały rok aktywnie odpowiadaliśmy na kolejne, pojawiające się wyzwania – wśród nich na zdarzenia jednorazowe, takie jak wakacje kredytowe, które w sposób istotny obciążyły wyniki finansowe Banku. Pomimo tych niekorzystnych okoliczności Alior Bank osiągnął nadzwyczajny wynik za 2022 r., który skorygowany o zdarzenia jednorazowe był rekordowy w historii Banku” - napisał w liście prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski.

Bank podał w prezentacji, że w 2022 r. przychody wyniosły 4,382 mld zł, a w IV kw. ub.r. 1,322 mld zł. Wskaźnik ROE wyniósł w IV kw. ub.r. 24,6 proc., w IV kw. 2021 był on na poziomie 6,3 proc.

Jak poinformował Alior, wyniki IV kw. 2022 r. były obciążone kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych („duże TSUE”) w wysokości 43,6 mln zł oraz rezerwą na zwrot prowizji („małe TSUE”) w wysokości 14,5 mln zł. W IV kw. 2022 r. wynik prowizyjny wyniósł 183 mln zł i zmalał o 33 mln zł (-15 proc.) w stosunku do IV kw. 2021 r. głównie z powodu niższych prowizji od transakcji wymiany walut, które spadły o 23 mln zł r/r (-27 proc.) oraz w wyniku dokonania, w koszt wyniku prowizyjnego.

Alior Bank obsługuje osoby fizyczne i prawne, w tym zagraniczne; 31,91 proc. jego akcji należy do Grupy PZU.

Czytaj też: Co dalej z cenami nowych mieszkań? Opinia eksperta

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze