Informacje

Konkurs BFG rozstrzygnięty

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 czerwca 2018, 16:46

  • 0
  • Powiększ tekst

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zdzisław Sokal, wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: praca doktorska, magisterska i licencjacka.

Nagrodę Prezesa Zarządu – 15.000 zł - za najlepszą pracę doktorską otrzymała Magdalena Maria Kozińska za pracę „Analiza skuteczności narzędzi resolution w warunkach kryzysu systemowego”, II nagrodę – 8.000 zł – przyznano Krzysztofowi Kilowi za pracę „Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych”.

Szczególnie interesująca była praca na temat resolution, ponieważ jest to tematyka, którą zajmujemy się w Funduszu na co dzień – powiedział Zdzisław Sokal, prezes BFG.

Pierwszą nagrodę, za najlepszą pracą magisterską – 10.000 zł, przyznano Małgorzacie Pacan za pracę „Podatek od niektórych instytucji finansowych i jego wpływ na stabilność finansową gospodarki”, II nagrodę – 6.000 zł - za pracę magisterską Łukaszowi Kalinowskiemu za pracę „Włoski sektor bankowy w obliczu nowej odsłony kryzysu”,

Do naszych rąk trafiło dużo interesujących prac i naszym zdaniem wybraliśmy te najlepsze – powiedział prof. Eugeniusz Gatnar.

W kategorii prac licencjackich nagrodę prezesa BFG – 5.000 zł - za najlepszą pracę licencjacką przyznano Bernardowi Kokczyńskiemu za pracę „Analiza cech kredytobiorców nieterminowo spłacających zobowiązania”. Jury w składzie: prof. Eugeniusz Gatnar (przewodniczący), prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, dr Olga Szczepańska, prof. Leszek Dziawgo, postanowiło nie przyznawać drugiej nagrody za pracę licencjacką.

Powiązane tematy

Komentarze