Informacje

Arkadiusz Siwko, prezes Energa SA / autor: Energa
Arkadiusz Siwko, prezes Energa SA / autor: Energa

Arkadiusz Siwko nowym prezesem Energi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 2 lipca 2018, 21:48

  • 1
  • Tagi: biznes Energa nowy prezes Siwko
  • Powiększ tekst

Rada Nadzorcza Energi podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 2 lipca 2018 roku Arkadiusza Siwko, powierzając mu funkcję prezesa zarządu Energa SA, gdańskiego giganta energetycznego. Na stanowisku zastąpił Alicję Barbarę Klimiuk, która pełniła obowiązki prezesa od lutego 2018 r.

Arkadiusz Siwko na początku lat 90-tych był silnie związany z Gdańskiem, jako zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Młoda Polska”. Za co został uhonorowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera Piotra Glińskiego odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Arkadiusz Siwko, doświadczony i ceniony manager, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kurs maklera papierów wartościowych w Warszawie pod patronatem Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także kurs doradcy inwestycyjnego. Ponadto odbył w Waszyngtonie szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego w strukturach państwa pod patronatem Departamentu Stanu USA.

W latach 1989–1991 związany z Polską Akademią Nauk jako pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych.. Następnie został Dyrektorem Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawując w latach 1991–1992 nadzór nad biurami administracyjnymi, koncesji, spraw prawnych i zagranicznych MSW oraz Strażą Pożarną. W 1992 r. został doradcą Ministra – Szefa Centralnego Urzędu Planowania w zakresie strategii rozwoju.

W latach 1993–1996 zajmował stanowisko Prezesa Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”, był także Przewodniczącym Fundacji Warszawski Instytut Finansów i Spraw Międzynarodowych. W 1996 r. został doradcą prawnym Wojewody Warszawskiego do spraw reformy administracyjnej kraju, a w 1997 r. objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Turystyki i jednocześnie doradcy Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. W latach 1998–2005 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Orbis S.A., a także Dyrektora Akademii Orbis S.A.

W roku 2005 został doradcą Ministra Transportu i Budownictwa w zakresie transportu i rozwoju. W latach 2006–2008 był Prezesem Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, lidera rynku składowania paliw, w tym zapasów obowiązkowych i rezerw państwowych, a następnie w okresie od 2008 do 2013 r. Dyrektorem Generalnym Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”. Od 2013 r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu Instytutu Studiów Strategicznych Grosvenor House.

W grudniu 2015 r. został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.– największego koncernu obronnego w Europie Wschodniej. Funkcję sprawował do lutego 2017 r. W tym czasie PGZ zawarła największy w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego kontrakt na dostawy uzbrojenia dla sił zbrojnych RP.

W skład Zarządu Energa SA wchodzą również Alicja Barbara Klimiuk, wiceprezes ds. operacyjnych, Jacek Kościelniak, wiceprezes zarządu ds. Finansowych, oraz Grzegorz Ksepko, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych.

mw

Komentarze