Informacje

Tekst sponsorowany
Tekst sponsorowany

Nowy Exatel zaskakuje

Szymon Ruman

  • 6 sierpnia 2018
  • 16:47
  • 2
  • Tagi: biznes branża telekomunikacyjna Exatel innowacje nowoczesne technologie
  • Powiększ tekst

Byliśmy dużym polskim operatorem telekomunikacyjnym B2B, skupionym na usługach dla firm, innych operatorów i sektora publicznego. Zmiany rynkowe i rozwój technologii sprawiają, że nie można stać w miejscu. Odpowiedź Exatel na to wyzwanie jest prosta – nie podążaj za zmianą, tylko sam ją twórz

Kiedy równo dwa lata temu rozpocząłem pracę w Exatel, miałem świadomość, że to ostatni liczący się polski telekom, którego sytuacja na rynku nie jest łatwa. Od 2010 r. EBIDTA (wynik finansowy firmy) stale się pogarszał.

Działo się tak, gdyż firma budująca niegdyś ponad 1000–1200 km światłowodów rocznie wyhamowała swoje inwestycje prawie do zera, by w kolejnych latach oscylować wokół budowania 200 km nowej sieci rocznie. Te dwa trendy powodowały, że konkurencja uciekała Exatel, a pozycja na rynku stawała się coraz trudniejsza.

Zmieniamy się na lepsze

Odpowiedzią na tę sytuację były zmiany wprowadzane od 2016 r. przez nowy zarząd Exatel kierowany przez Nikodema Bończa Tomaszewskiego. Ukończyliśmy budowę Security Operations Center, czyli zespołu ekspertów zapewniającego cyberbezpieczeństwo zarówno naszej sieci, jak i naszych partnerów oraz klientów. Po drugie, postawiliśmy na rozwój nowych usług i oferowanie kompleksowych rozwiązań, a nie jedynie prostej usługi internetu czy transmisji danych.

W końcu zbudowaliśmy własny zespół R&D, który pracuje nad rozwiązaniami z zakresu software i hardware. Ta ostatnia decyzja zaowocowała pozyskaniem ponad 10 mln zł grantów na badania i rozwój. Pozwolą one na budowę nowych polskich technologii zarządzania siecią światłowodową, a także jej zabezpieczania.

Kim dziś jesteśmy

Pewnie nie każdy wie, że polski telekom zarządza i stale rozbudowuje jedną z największych sieci światłowodowych w Polsce (ponad 20 tys. km światłowodów). Stworzyliśmy trzecią największą sieć światłowodową w Polsce, obok Orange i połączonego Polkomtela z Netią. Exatel jest dużym operatorem telekomunikacyjnym B2B, skupionym na usługach dla firm, innych operatorów i sektora publicznego. Zmiany rynkowe i rozwój technologii sprawiają, że nie można stać w miejscu. Odpowiedź Exatel na to wyzwanie jest prosta – nie podążaj za zmianą, tylko sam ją twórz.

Prawie połowa naszego biznesu jako telekomu to klienci międzynarodowi. Jesteśmy hubem transmisji danych na linii wschód–zachód. Posiadamy najszybsze łącze na trasie Moskwa–

Frankfurt, a także własne węzły we Frankfurcie i w Londynie. Poza tym uczestniczymy w globalnym handlu głosowym ruchem telekomunikacyjnym. To swego rodzaju globalna giełda dla operatorów telekomunikacyjnych.

Najbezpieczniejsza polska sieć

Większość naszego zaangażowania to jednak rynek polski. Zbudowaliśmy jeden z największych, a na pewno najważniejszy dla państwa WAN – sieć OST 112, i nią zarządzamy. To po niej przesyłane są dane wszystkich Polaków pomiędzy gminami, powiatami a rejestrami centralnymi (m.in. PESEL, rejestr dowodów, CEPIK). Wyróżnikiem oferty Exatel jest gwarancja bezpieczeństwa klientów. Stabilność, rozległość i jakość sieci, 20 lat doświadczenia firmy, najbardziej wymagający klienci, polska własność oraz najlepsze na rynku kompetencje w cyberbezpieczeństwie to absolutnie unikalny na rynku zestaw cech.

Poza świadczeniem usług dla klientów z rynku publicznego (m.in. dla MON, MSWiA, MSZ, KPRM, Sejmu, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych) pracujemy głównie dla banków i sektora energetycznego, a także dla operatorów mobilnych. Exatel powstał z połączenia spółki Telbank, która obsługiwała Narodowy Bank Polski i banki komercyjne, oraz Tel-Energo, która pracowała dla firm energetycznych. Stąd nasza silna pozycja wśród klientów z rynku finansowego, którą nie tylko utrzymujemy, lecz staramy się umacniać. Z usługi transmisji danych Exatel korzystają również telekomy mobilne (Orange, T-Mobile, Polkomtel, PLAY), a także dziesiątki lokalnych operatorów.

Budowanie cyberbezpieczeństwa

Strategia zmian w Exatel opiera się na czterech filarach: rozwoju sieci światłowodowej, cyberbezpieczeństwie, zintegrowanych usługach teleinformatycznych oraz inwestycjach w innowacje.

Obok tradycyjnych usług telekomunikacyjnych proponujemy naszym klientom wiele usług świadczonych przez wspomniane Security Operations Center, a także usługi integratorskie. Od lat cieszymy się zaufaniem podmiotów kluczowych na polskim rynku finansowym, jak NBP, KIR czy BIK, oraz banków, w tym PKO BP, mBanku, BZ WBK, Deutsche Banku czy Alior Banku.

Z naszych kompetencji integratorskich w zakresie wdrażania usług sieciowych, chmurowych, dostaw sprzętu czy budowy contact center korzysta od lat grupa PGE, ale także wielu innych klientów z sektora utilities. Właśnie w tym sektorze dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na usługi cyberbezpieczeństwa. Daje nam to szanse na wykorzystanie kompetencji SOC Exatel na rzecz ochrony systemów IT spółek zarządzających w Polsce krytyczną infrastrukturą energetyczną.

Widzimy duży potencjał w proponowaniu kompleksowych usług partnerom, którzy znają i cenią nas tylko jako telekom. Rozwijamy współpracę z wiodącymi dostawcami technologii sieciowych oraz cyberbezpieczeństwa. Oczywiście by dać wartość dodaną, trzeba mieć własne kadry, dlatego Exatel konsekwentnie rozwija zespół kilkudziesięciu inżynierów wdrożeniowych.

Rozwój kompetencji integratorskich przekłada się na sukces biznesowy. Nie zapominamy jednak o misji Exatel, jaką jest budowanie cybersuwerenności naszego państwa. Jak pisał na łamach „Rzeczpospolitej” prezes Exatel Nikodem Bończa Tomaszewski: „Dziś suwerenność to nie tylko posiadanie przez naród własnego terytorium, prawa oraz państwa i armii. Silne narody rozciągają ją na inne dziedziny: kulturę, naukę, gospodarkę. Ale państwo w XXI w. musi być również suwerenne w cyberprzestrzeni”.

Unikalne kompetencje

Cybersuwerenność to zdolność do samodzielnego funkcjonowania w cyberprzestrzeni. W Exatel rozumiemy, że jej istotnymi składnikami są własne kadry, własna infrastruktura, zdolność do ochrony posiadanych przez państwo baz danych oraz systemów. Dzięki nim działają publiczne e-usługi, a także kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz silny polski sektor ICT. Na każdym z tych pól staramy się rosnąć, wciągając do współpracy polskie firmy mające unikalne kompetencje. Takie podejście pokazaliśmy m.in. w projekcie realizowanym dla Totalizatora Sportowego (VPN MPLS, IaaS, cyberbezpieczeństwo), jak również przy zaawansowanych projektach budowy systemów bezpieczeństwa dla klientów z sektora energetycznego i kolejowego. Wierzymy, że rozwijając kompetencje i realizując zaawansowane projekty, a także budując najbezpieczniejszą sieć w Polsce, dokładamy swoją cegiełkę do budowy cybersuwerenności Polski.

Praca przynosi efekty

Kiedy w czerwcu bieżącego roku zarząd Exatel prezentował pierwsze wyniki firmy, wzbudziły one spore zainteresowanie. Exatel wraca do rozbudowy sieci w tempie przekraczającym 800 km światłowodu rocznie, wniesie 6 mln wkładu własnego do projektów B+R. Po raz pierwszy od wielu lat zatrzymaliśmy tendencję spadkową EBIDTA, a wynik finansowy firmy zaczyna rosnąć. Kolejne miesiące 2018 r. potwierdzają ten trend. Wykonanie planów sprzedażowych w pierwszym półroczu przekracza 100 proc. To z kolei przekłada się na lepsze niż planowane wyniki finansowe spółki. Przestaliśmy dostarczać jedynie usługi oparte na sieci. Budujemy naszym partnerom systemy bezpieczeństwa i wdrażamy nowe technologie. Dzieje się tak w sektorze publicznym, energetyce, bankach, korporacjach oraz spółkach kolejowych.

Otwieramy nowe punkty wymiany ruchu międzynarodowego (do Frankfurtu, Londynu i Moskwy dołączył Kijów). Poza obsługą gigantów telekomunikacji (Verizon, AT&T, BT) zdobywamy nowych globalnych klientów, jak China Unicom.

Exatel może więcej

O sile spółki świadczy dziś także stabilna pozycja na rynku. Obecnie z naszych usług korzysta 990 firm i instytucji w kraju i za granicą. Staramy się stale wspierać ich rozwój i zwiększać ich bezpieczeństwo.

Zwraca na to uwagę Marcin Malicki, członek zarządu Exatel odpowiedzialny za rozwój biznesu:

Wiemy, że dziś organizacjom nie wystarczy infrastruktura telekomunikacyjna. Potrzebują całościowych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, a także partnera, któremu mogą naprawdę zaufać. Takiego, który zapewni im bezpieczne i stabilne środowisko technologiczne, adekwatne do ich celów. Dlatego nasza obecna oferta jest bardzo szeroka. Obejmuje np. własne Data Center czy dostawy urządzeń. Posiadamy zespół certyfikowanych inżynierów wdrożeń i utrzymania, programistów, architektów, project managerów czy pentesterów. Udaje nam się konsekwentnie to zaufanie zdobywać. Dowodem jest 30 dużych wdrożeń sprzętowych w ciągu ostatniego roku czy 67 proc. wzrostu przychodów z usług cyberbezpieczeństwa już w pierwszych czterech miesiącach tego roku. Uważni obserwatorzy mogli zauważyć zmianę identyfikacji wizualnej Exatel. To dowód na to, że zmiany nie są powierzchowne, ale podkreślają nowe możliwości firmy. Sieć Exatel jest coraz bardziej rozległa, a więc łatwiej dostępna dla klientów. Portfolio usług cyberbezpieczeństwa nie tylko jest coraz szersze, lecz zostało zweryfikowane w działaniu przez prawie 50 klientów. Także innowacyjność w Exatel to nie idea. To konkretne sześć projektów badawczo-rozwojowych, w tym pierwsze w Europie testy technologii 5G w przestrzeni publicznej zrealizowane w 2017 r. w Warszawie. Wierzymy, że jesteśmy na dobrej drodze do odbudowy polskiego potencjału w telekomunikacji i cyberbezpieczeństwie, choć wiemy, że przed nami długi marsz.

Autor: Szymon Ruman jest prawnikiem, menedżerem, dyrektorem sprzedaży w Exatel SA. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (2015–2016)

Komentarze