Informacje

autor: fot. Wikimedia Commons
autor: fot. Wikimedia Commons

Zysk grupy PKO BP rośnie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 marca 2019, 08:44

    Aktualizacja: 4 marca 2019, 08:46

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2018 roku wzrósł do 1.009 mln zł z 820 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego banku. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.001,8 mln zł.

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 975 mln zł do 1023,5 mln zł.

Jaki skonsolidowany zysk?

Skonsolidowany zysk netto grupy PKO BP uzyskany w 2018 roku wyniósł 3.741 mln zł i był 20,5 proc. wyższy niż w 2017 roku. Wskaźnik ROE wynosi 10 proc.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 2.438,1 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.438,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.391,4 - 2.468,6 mln zł).W całym 2018 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 9.353 mln zł, rosnąć o 8,7 proc.

Marża odsetkowa w 2018 roku wzrosła do 3,4 proc. z 3,3 proc. w 2017 roku.

Wynik z prowizji w IV kwartale 2018 roku wyniósł 771 mln zł i także był zbliżony do szacunków rynku, który spodziewał się 757,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 744 mln zł do 769 mln zł). Wynik ten w całym 2018 roku wyniósł 3.013 mln zł, czyli był o 1,5 proc. wyższy niż w 2017 roku.

Koszty w ostatnim kwartale 2018 roku wyniosły 1.447 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (1.469,1 mln zł).

Wynik na działalności biznesowej w całym 2018 roku wyniósł 13.347 mln zł, rosnąc 6,3 proc., a koszty wyniosły 5.905 mln zł, rosnąc 2,1 proc.

Wskaźnik kosztów do dochodów za 2018 roku wynosił 44,2 proc., podczas gdy za 2017 roku wynosił 46 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w ostatnim kwartale 2018 roku 413 mln zł, czyli były 9,5 proc. wyższe niż oczekiwali analitycy (377,2 mln zł).

Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości w całym 2018 roku wyniósł 1.451 mln zł, czyli w porównaniu z 2017 rokiem spadł o 10 proc. Bank podał, że poprawa tego wyniku nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności gospodarczych, w związku z dobrą sytuacją gospodarczą.

Koszty ryzyka w 2018 roku spadły do 59 pb z 71 pb w 2017 roku.

Suma bilansowa grupy PKO BP na koniec 2018 roku osiągnęła poziom ponad 324 mld zł i wzrosła od początku roku o około 27 mld zł.

Na koniec 2018 roku wartość finansowania udzielonego klientom banku przekroczyła 230,4 mld zł, czyli wzrosła o ponad 16 mld zł.

W 2018 roku bank udzielił kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych za ponad 15 mld zł.

Bank podał, że w 2018 roku z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizował swoje cele finansowe w ramach strategii na lata 2016-2020 czyli grupa osiągnęła ROE powyżej 10 proc., obniżyła wskaźnik kosztów do dochodów do poziomu poniżej 45 proc., utrzymała koszt ryzyka w przedziale 75-85 pb i bank ma zdolność do wypłaty dywidendy. KNF potwierdziła wcześniej, że PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za 2018 rok.

Łączny współczynnik kapitałowy w 2018 roku wyniósł 18,88 proc., podczas gdy w 2017 roku był na poziomie 17,37 proc.

Cele zrealizowane

PKO BP, który w 2018 roku z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizował cele finansowe ze strategii na lata 2016-2020, dokona przeglądu strategii i przeformułuje jej priorytety - poinformował w poniedziałek bank.

(…) Już w 2018 r. zrealizowaliśmy główne cele finansowe zakładane w naszej obecnej strategii do 2020 roku. To dobra podstawa do jej przeglądu i przeformułowania priorytetów, co powinno nastąpić w 2019 roku” - napisał w liście do akcjonariuszy Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

Bank podał w poniedziałek, że w 2018 roku z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizował swoje cele finansowe w ramach strategii na lata 2016-2020 czyli grupa osiągnęła ROE powyżej 10 proc., obniżyła wskaźnik kosztów do dochodów do poziomu poniżej 45 proc., utrzymała koszt ryzyka w przedziale 75-85 pb i ma zdolność do wypłaty dywidendy. KNF potwierdziła wcześniej, że PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za 2018 rok.

Wskaźnik kosztów do dochodów za 2018 roku wynosił 44,2 proc., wskaźnik ROE wynosi 10 proc., a koszty ryzyka spadły do 59 pb.

PAP Biznes/ as/

Powiązane tematy

Komentarze