Informacje

Rośnie wartość ubezpieczeń kredytu kupieckiego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 4 kwietnia 2019, 15:08

    Aktualizacja · 4 kwietnia 2019, 15:44

  • 0
  • Tagi: biznes KUKE należności handlowe PIU ubezpieczenia
  • Powiększ tekst

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł w 2018 r., co oznacza wzrost o 20 proc. r/r - poinformowała instytucja. KUKE przewiduje także wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji o 11 proc. w 2019 r.

W ubiegłym roku nasz biznes w zakresie ubezpieczeń kredytu kupieckiego rozwijał się równomiernie zarówno w obrocie krajowym, jak i eksportowym, osiągając w obu segmentach wzrost o 20 proc. w ujęciu rocznym. Udało nam się podpisać o niemal połowę więcej nowych umów niż w roku 2017. Jednocześnie liczba polis odnowionych wzrosła o 11 proc. względem poprzedniego roku. To zasługa m.in. większego otwarcia na ryzyko w tych segmentach gospodarki, które charakteryzowały się szybszym wzrostem i mającymi dobre perspektywy na najbliższe kwartały - powiedział wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, cytowany w komunikacie.

Jak przypomina KUKE, z opublikowanych dziś danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że kwota ubezpieczonych obrotów polskich firm na krajowym rynku wzrosła w 2018 roku o 10 proc. r/r, osiągając poziom 505 mld zł. CZytaj także: Firmy ubezpieczyły obroty warte pół biliona złotych. W tym samym czasie KUKE ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł. Oznacza to wzrost o 20 proc. w ujęciu rocznym. Dzięki dużo wyższej dynamice niż średnia rynkowa udziały KUKE w rynku ubezpieczeń obrotu handlowego w Polsce wzrosły z 7,9 proc. do 8,6 proc..

Jednocześnie składka przypisana brutto z tytułu ubezpieczeń krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych przyrosła w KUKE o 36 proc. w stosunku do 2017 roku, podczas gdy rynek zanotował wzrost o 11 proc.. W konsekwencji udział KUKE w tej kategorii zwiększył się do niemal 10 proc. z 8 proc. na koniec 2017 r. - czytamy także.

Jednocześnie kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń zmniejszyła się w KUKE w skali roku o 18 proc., podczas gdy dla całego rynku ten spadek wyniósł 8 proc..

Dwie trzecie wypłaconych odszkodowań dotyczyło niewypłacalności kontrahentów krajowych. Jeśli chodzi o rynki zagraniczne to największy udział w wypłacanych przez KUKE odszkodowaniach wynikał z nieuregulowanych należności przez partnerów handlowych polskich firm z Irlandii, Norwegii, Niemiec i Włoch. Pod koniec roku zauważalnie wzrosło ryzyko braku zapłaty przez kontrahentów brytyjskich, co mogło wynikać zarówno z kłopotów części tamtejszych firm związanych z niepewnością wokół Brexitu, jak i rosnącego poziomem fraudów. Niestety nadal wyraźnie widać, że stopień wykorzystania ubezpieczeń należności przez polskie firmy jest niski w porównaniu np. z krajami Europy Zachodniej - dodał Ślagórski.

Ze względu na oczekiwane słabsze tempo wzrostu gospodarczego w kraju i zagranicą, KUKE przewiduje na 2019 rok wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji o 11 proc.. Polskie przedsiębiorstwa odczują niższe tempo rozwoju strefy euro, a w przypadku ryzyk krajowych najistotniejszym wydaje się spadek rentowności części podmiotów wynikający z rosnących kosztów operacyjnych, podano także.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

Na podst. ISBnews

Komentarze