Informacje

E-arbitraż dla firm skorzysta z profilu zaufanego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 kwietnia 2019, 09:37

  • 0
  • Powiększ tekst

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej podpisało porozumienie z ministrem cyfryzacji dotyczące Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio”, podało Ultima Ratio. W ramach umowy sąd tworzony przy stowarzyszeniu, będzie mógł korzystać z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości.

Ułatwi to identyfikacje tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron. Ultima Ratio, który zostanie uruchomiony pod koniec kwietnia tego roku, będzie pierwszą instytucją prowadzącą arbitraż gospodarczy korzystającą z tego rozwiązania. Wyroki przez notariuszy będą wydawane w ciągu 3 tygodni, czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym.

Zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej w 2017 roku, działaniem zmierzającym do zwiększenia sprawności funkcjonowania instytucji Państwa, w tym administracji, jest podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym upowszechniania pozasądowych metod rozstrzygania sporów gospodarczych. Projektem strategicznym w powyższym zakresie jest zapewnienie dostępu obywateli do właściwie zorganizowanego wymiaru sprawiedliwości. Tak ważna więc jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i instytucji wpływających na jego kształt m. in poprzez sprawne i szybkie rozstrzyganie sporów, a więc w sposób umożliwiający realizację w większym stopniu postulatu dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Dlatego zdecydowaliśmy się udostępnić Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej możliwość podłączenia Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego ‘Ultima Ratio’ do Węzła Krajowego i wykorzystania środków identyfikacji, w tym Profilu Zaufanego , wspierając w ten sposób pozasądowe metody rozwiązywania sporów - powiedziała zastępca dyrektora departamentu systemów państwowych z Ministerstwa Cyfryzacji Anna Weber, cytowana w komunikacie.

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji publicznej. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Można dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę). Profil zaufany potwierdza tożsamość obywatela, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.  Korzystając z podpisu można złożyć wniosek o dowód, zameldować się, zgłosić narodziny dziecka, potwierdzić e-PIT, uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i sprawdzić liczbę pkt karnych. Już ponad 3,3 mln Polaków korzysta z profilu zaufanego, przypomniano w komunikacie.

Ultima Ratio będzie rozstrzygał spory gospodarcze między przedsiębiorcami. W Polsce co roku sądy powszechne rozpatrują ponad 300 tysięcy takich spraw w tradycyjnych salach sądowych. Ultima Ratio jest arbitrażowym sądem nowej generacji. Jest on wyłącznie internetowy - nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać. Pozew składa się w ciągu kilku minut po zalogowaniu się do systemu informatycznego. Wyrok zaś ma być co do zasady wydany w 3 tygodnie czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym. Już od samego początku działalności Ultima Ratio jego arbitrzy będą gotowi do rozstrzygania kilku tysięcy spraw miesięcznie. Arbitrami Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego są notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy RP - podano w materiale.

Działalność Ultima Ratio wymaga najwyższej staranności przy identyfikacji oraz uwierzytelnianiu tożsamości stron, zarówno powoda jak i pozwanego. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji arbitrzy rozpoznający sprawy gospodarcze będą mieć możliwość upewnienia się, że zarejestrowany w systemie użytkownik jest rzeczywiście istniejącą osobą fizyczną, za którą się podaje. Jestem pewna, że korzystanie ze środków identyfikacji Węzła Krajowego, w tym Profilu Zaufanego ułatwi i przyśpieszy przebieg spraw rozpatrywanych przez Ultima Ratio - powiedziała prezes stowarzyszenia RP Anna Ewa Dańko-Roesler, cytowana w komunikacie.

Stowarzyszenie Notariuszy RP sprawuje kompleksowy nadzór nad procesem orzeczniczym. Jest także odpowiedzialne za proces szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do rozpoznawania spraw o szczególnie zawiłym charakterze. Korporacja notarialna liczy ponad 4 000 czynnych zawodowo notariuszy.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze