Informacje

KNF: Dwie spółki z karami w zw. z obrotem akcjami Krezusa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 kwietnia 2019, 15:16

    Aktualizacja: 23 kwietnia 2019, 15:16

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary finansowe na: Karo - Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o., Taleja Sp. z o.o. i Jacka Ptaszka, za naruszenie przepisów rozporządzenia MAR, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Karo - Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu karę pieniężną w wysokości 250 000 zł wobec stwierdzenia, że Karo - Biuro Handlu Zagranicznego, jako osoba blisko związana z osobą pełniącą w spółce Krezus S.A. obowiązki zarządcze, dopuściła się naruszenia art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 8 rozporządzenia MAR, gdyż nie poinformowała emitenta i KNF o dokonaniu szeregu transakcji.

KNF wskazuje, że z powodu niewykonania przez Karo – Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. obowiązku informacyjnego inwestorzy nie dysponowali aktualnymi danymi co do częstotliwości i wolumenu transakcji dokonywanych przez Karo - Biuro Handlu Zagranicznego w okresie od marca do maja 2018 r. Informacje dostępne dla inwestorów aż do 6 sierpnia 2018 r. wskazywały, że Karo - Biuro Handlu Zagranicznego nie dokonuje żadnych transakcji na akcjach. Informacja o transakcjach podmiotu, który był osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze i jednocześnie akcjonariuszem emitenta, mogłaby mieć dla inwestorów istotne znaczenie, ponieważ Karo – Biuro Handlu Zagranicznego była powiązana osobowo i kapitałowo z emitentem, o czym uczestnicy rynku wiedzieli. W związku z powyższym, uczestnicy rynku tym uważniej analizują decyzje inwestycyjne podejmowane przez taki podmiot i tym istotniejsza jest rzetelna realizacja obowiązków notyfikacyjnych na nim ciążących. Pozostali uczestnicy rynku tej rzetelnej informacji byli pozbawieni - czytamy w komunikacie.

KNF nałożyła na Taleja Sp. z o.o. karę pieniężnej w wysokości 1 500 000 zł wobec stwierdzenia, że Taleja sp. z o.o., jako osoba blisko związana z osobą pełniącą w spółce Krezus S.A. obowiązki zarządcze, dopuściła się naruszenia art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 8 rozporządzenia MAR, gdyż nie poinformowała emitenta i Komisji o dokonaniu szeregu transakcji.

KNF wskazuje, że z powodu niewykonania przez Taleja obowiązku informacyjnego inwestorzy nie dysponowali aktualnymi danymi co do częstotliwości i wolumenu transakcji dokonywanych przez stronę w okresie od kwietnia do października 2018 r. Pomimo dokonania przez stronę piętnastu transakcji na akcjach w okresie od kwietniu 2018 r. do czerwca 2018 r., informacje dostępne dla inwestorów aż do 4 sierpnia 2018 r. wskazywały, że strona nie dokonuje żadnych transakcji na akcjach. Również w odniesieniu do transakcji dokonanych w październiku 2018 r. inwestorzy nie zostali niezwłocznie poinformowani o zmianie zaangażowania. Informacja o transakcjach podmiotu, który był osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze i jednocześnie akcjonariuszem emitenta, miałaby dla inwestorów istotne znaczenie, ponieważ strona była powiązana osobowo i kapitałowo z emitentem, o czym uczestnicy rynku wiedzieli. Zdaniem Komisji informacje o transakcjach pośrednio wskazywały na wycofywanie się z akcjonariatu, co również miałoby znaczenie dla inwestorów. W związku z powyższym, uczestnicy rynku tym uważniej analizują decyzje inwestycyjne podejmowane przez taki podmiot i tym istotniejsza jest rzetelna realizacja obowiązków notyfikacyjnych na nim ciążących. Pozostali uczestnicy rynku tej rzetelnej informacji byli pozbawieni - podano także.

Na Jacka Ptaszka KNF nałożyła karę pieniężnej w wysokości 600 000 zł wobec stwierdzenia, że Jacek Ptaszek, jako osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Krezus S.A., dopuścił się naruszenia art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 8 rozporządzenia MAR, gdyż nie poinformował emitenta i Komisji, niezwłocznie i nie później niż w 3 dni robocze po dniu transakcji.

KNF wskazuje, że z powodu niewykonania przez Jacka Ptaszka obowiązku notyfikacyjnego inwestorzy nie dysponowali aktualnymi danymi co do dokonywanych przez niego transakcji. Pomimo dokonania przez stronę pięciu transakcji zbycia akcji emitenta w kwietniu 2018 r. i w maju 2018 r., informacje dostępne dla inwestorów aż do 6 sierpnia 2018 r. wskazywały, że strona nie dokonuje żadnych transakcji na akcjach emitenta. Zdaniem Komisji informacja o transakcjach członka organu zarządzającego, a pośrednio o wycofywaniu się Jacka Ptaszka z akcjonariatu emitenta, mogłaby mieć istotne znaczenie dla inwestorów, ze względu na fakt, że Jacek Ptaszek był prezesem zarządu emitenta, który jako osoba zarządzająca dokonywał transakcji na akcjach emitenta na rachunek własny. W związku z powyższym, uczestnicy rynku tym uważniej analizują decyzje inwestycyjne podejmowane przez osoby mające najszerszą wiedzę o sytuacji finansowej i majątkowej emitenta, i tym istotniejsza jest rzetelna realizacja obowiązków notyfikacyjnych na niej ciążących, podano także.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej na podmiot będący osobą blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze w emitencie lub na osobę fizyczną pełniącą funkcje zarządcze w emitencie ma na celu zdyscyplinowanie takich podmiotów i osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach publicznych do przestrzegania obowiązków dokonywania powiadomień o transakcjach, uświadomienie im nieuchronności poniesienia sankcji administracyjnej za naruszenie oraz jest narzędziem służącym propagowaniu poprawnych zachowań wśród uczestników rynku kapitałowego - czytamy dalej.

KNF podkreśla, że regulacje dotyczące obowiązków notyfikacyjnych nałożonych na osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane związanych z transakcjami na akcjach emitentów umożliwiają uczestnikom rynku bieżące monitorowanie częstotliwości i wolumenu transakcji dokonywanych przez takie osoby. Pozwala to inwestorom na podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w spółkę lub o wycofaniu tego zaangażowania we właściwym czasie. Od osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w spółkach publicznych wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu obowiązków. Są one uprzywilejowane w stosunku do innych inwestorów, gdyż posiadają szczegółową wiedzę o sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta. Dlatego też rozporządzenie MAR (a wcześniej również ustawa o obrocie) nakłada na nie obowiązki związane z zawiadamianiem o transakcjach na akcjach emitenta dokonywanych na rachunek własny, podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze