Informacje

KNF ukarał Idea Bank / autor: Fratria
KNF ukarał Idea Bank / autor: Fratria

KNF: 10 mln zł kary dla banku Czarneckiego! Mogło być 45 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 grudnia 2020, 12:17

    Aktualizacja: 1 grudnia 2020, 13:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Idea Bank karę pieniężną w wysokości 10 mln zł w związku m.in z naruszeniem statutu banku oraz rozporządzeń w sprawie systemu zarządzania ryzykiem. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej bank podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego.

Kara została nałożona w związku z naruszeniem niektórych zapisów statutu Idea Banku poprzez wykonywanie czynności spoza katalogu czynności wskazanych w nim, a także w związku ze stworzeniem zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi w związku z wystąpieniem szeregu nieprawidłowości związanych ze sposobem dystrybucji instrumentów finansowych.

Według KNF, bank naruszył także rozporządzenie ministra finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków wobec braku działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów od dnia 20 listopada 2017 r.

W ocenie nadzorcy, zostało także naruszone rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach wobec braku zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu sprawozdawczości zarządczej, wspomagającego proces decyzyjny w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, na który składa się w szczególności raportowanie o ryzyku, jak również rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach wobec braku przeprowadzenia procesu przygotowawczego przed wprowadzeniem nowego produktu.

Jednocześnie, KNF umorzyła - z uwagi na jego bezprzedmiotowość - postępowanie w części dotyczącej podejrzenia naruszenia rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków od dnia 20 listopada 2017 r. w zakresie zarzutu braku zapewnienia, aby wewnętrzna struktura organizacyjna banku, z uwzględnieniem rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez ten bank, zapewniła powierzanie wykonywania czynności z zakresu działalności maklerskiej prowadzonej przez bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osobom posiadającym niezbędny zakres wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacje dla prawidłowego wykonywania tych czynności.

Jak podał KNF wskazane nieprawidłowości skutkowały osiągnięciem przez Bank korzyści w wysokości ponad 65 mln zł. Uzasadniałoby to wymierzenie kary przez KNF w wysokości zbliżonej do górnej granicy ustawowego zagrożenia, tj. 44 839 400 zł. Komisja nie mogła jednak wymierzyć kary pieniężnej w wysokości zbliżonej do kary maksymalnej z uwagi na trudną sytuację finansową Banku, a także cele nadzoru, o których mowa w art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (zapewnienie stabilności rynku finansowego, jego bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie interesów jego uczestników).

Dodatkowo KNF miała na względzie cele nadzoru określone w art. 133 ust. 1 ustawy Prawo bankowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - podał KNF. Zdaniem komisji zatem dziura kapitałowa Idei jest zbyt duża, by wymierzyć jej zbieżną z literą prawa karę.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

ISBnews/RO

CZYTAJ TEŻ: UKNF ostro o Idea Bank. W skrócie: Teraz to przegięliście!

Powiązane tematy

Komentarze