Informacje

Praca niepełnosprawnych  / autor: pixabay.com/pl
Praca niepełnosprawnych / autor: pixabay.com/pl

Firmy przestają pomijać niepełnosprawnych

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • Opublikowano: 4 czerwca 2019, 13:34

  • 0
  • Powiększ tekst

5, 5 mld zł – takim budżetem w całości na ten rok dysponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktywizacja osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i wprowadzanie ich na otwarty oraz chroniony rynek pracy, to jedno z głównych zadań tej instytucji. Ocenia się, że  ok. 12 proc, społeczeństwa to osoby niepełnosprawne.

Z tego ponad pięciomiliardowego budżetu większość, bo ponad trzy miliardy trzysta tysięcy złotych trafia w tym roku do pracodawców, którzy oferują pracę na różnych stanowiskach, często we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PFRON wspiera też samorządy w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej – w tym roku przekazał do samorządów powiatowych i wojewódzkich już ponad miliard złotych.

Warto przypomnieć, że środki do PFRON trafiają tam w głównej mierze od tych pracodawców, którzy nie zatrudniają niepełnosprawnych i nie osiągają odpowiedniego wskaźnika pod tym względem, czyli co najmniej 6 proc.osób wobec wszystkich zatrudnionych w firmie. W tej grupie są zarówno instytucje publiczne jak i firmy prywatne. Do tego dochodzi dotacja celowa z budżetu państwa – ponad 700 mln zł.

Dane wskazują, że ok. 2 mln. 900 tysięcy osób ma w Polsce różnego rodzaju orzeczenia niepełnosprawności. Z tej grupy osoby, które są w wieku produkcyjnym to ponad 1,8  mln osób, a wśród nich 460 tys. jest aktywnych zawodowo ( ok. 28 proc.). Zadanie PFRON polega na tym, by grupa ta stale rosła.

Wszystkie programy PFRON zarówno te prowadzone od lat jak i te niedawno rozpoczęte, a więc przede wszystkim cały pakiet „Aktywni Plus” mają podnosić aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.
Na cały program „Aktywni Plus” w skald, którego wchodzą trzy projekty: „Absolwent”, „Stabilne zatrudnieni” oraz „Praca-Integracja” na razie przeznaczonych zostało 35 mln. zł, ale pula ta może ulec zwiększeniu.

Obecnie w programie tym uczestniczą Poczta Polska oraz Grupa Enea. Jednak w najbliższym czasie może dojść do podpisania kolejnych umów, dzięki którym będzie więcej zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

To szansa zarówno dla samych pracowników, ale także dla firm, które mogą w ten sposób skorzystać z zasobów osób przygotowanych do konkretnych stanowisk pracy, także dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych – podkreśla Marlena Maląg, prezes PFRON.

Pewnie jest, że rynek pracy wymaga nowego podejścia do grup osób, które do tej pory były wykluczane i pomijane przez firmy, a więc przede wszystkim aktywizacji seniorów i właśnie pracowników z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Powiązane tematy

Komentarze