Informacje

Premier Mateusz Morawiecki / autor: twitter.com/PremierRP
Premier Mateusz Morawiecki / autor: twitter.com/PremierRP

AKTUALIZACJA

Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 lutego 2021, 14:08

    Aktualizacja: 16 lutego 2021, 16:42

  • Powiększ tekst

Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach

W 2021 r. nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów wyniosą ok. 29,63 mld zł i będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 r. – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Ocenił, że przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami jest „całościowa i wszechstronna”.

Premier na wspólnej konferencji z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg i z wiceministrem Pawłem Wdówikiem poinformował, że rząd przyjął we wtorek Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030.

Życie osób z niepełnosprawnościami to bardzo często jest heroiczna przeprawa. To bardzo wiele problemów w każdym dniu ich życia. Bardzo często wiąże się to z niedostępnością różnego rodzaju usług i z bardzo różnymi problemami. Dlatego, mimo tych wielkich przeszkód, musimy przede wszystkim pomagać ludziom z niepełnosprawnościami, żeby w życiu społecznym, zawodowym, mogli uczestniczyć jak najpełniej. To jest dla nas podstawowy wyznacznik skuteczności i wiarygodności naszej polityki w tym obszarze” – powiedział Morawiecki.

Premier przedstawił grafikę, z której wynika, że w 2021 r. nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 r. (15,5 mld zł w 2015 r i szacunkowo 29,63 mld zł w 2021 r.). Premier zwracał również uwagę na wzrost świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej.

Pamiętajmy jednak, że choć pieniądze są ważne (dla osób z niepełnosprawnościami – PAP), to równie ważne jest włączenie ich do życia, do edukacji, pracy zawodowej, życia towarzyskiego, artystycznego czy gospodarczego, w szerokim rozumieniu tego słowa” – przekonywał Morawiecki. „Obecnie współczynnik aktywności zawodowej to nieco powyżej 28 proc. My stawiamy sobie co najmniej 45 proc. za 10 lat i to będzie powyżej średniej bardzo bogatych krajów zachodnich, a więc jest to cel, na ten moment, bardzo ambitny” – podkreślił.

Premier poinformował, że opracowany zostanie narodowy program zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Dodał, że rząd będzie kontynuował „poprawę warunków życia, ochrony socjalnej, ochrony społecznej, warunków bytowych osób z  niepełnosprawnościami”.

Zapowiedział, że w obszarze zdrowia „zwiększona zostanie dostępność usług rehabilitacyjnych, pakietów medycznych, usług medycznych”.

Pragniemy podjąć kolejne działania, które zwiększą świadomość społeczną. Poprawimy pomoc osobom z niepełnosprawnościami, również na poziomie administracyjnym i koordynacyjnym” – zaznaczył Morawiecki.

Szefowa MRiPS Marlena Maląg powiedziała, że strategia „wyznacza kierunki, kompleksowość działań, a więc wdrożenie kolejnych mechanizmów strategii, tych osiem filarów, na których strategia jest oparta, będzie wyznaczało nasze kolejne działania, kolejne modyfikacje”. Poinformowała, że w najbliższych dniach zostaną zaprezentowane projekty ustaw, które będą zmieniały sytuację osób niepełnosprawnych.

Wiceminister polityki społecznej i rodziny Paweł Wdówik za najważniejszy priorytet strategii uznał prawo do niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami.

Osoba niepełnosprawna nie jest przede wszystkim biorcą świadczeń, kimś, kto się domaga, by się nad nim pochylić. Jest obywatelem, chce żyć na miarę swoich możliwości, a zadaniem państwa jest udzielić wsparcia adekwatnego do potrzeb tej osoby” – podkreślił. W ramach tego priorytetu mają zostać wprowadzone systemowe rozwiązania takie, jak usługi asystenckie i opieka wytchnieniowa, a także wspomagane mieszkalnictwo.

Jako drugim priorytet strategii Wdówik wskazał dostępność obejmującą m.in fizyczną dostępność np. do środków komunikacji, a także edukację.

Chcemy, żeby edukacja była edukacją włączającą. To nie znaczy, że to jest jakaś ideologia. To znaczy po prostu tyle, żeby dziecko z niepełnosprawnością mogło się uczyć tam, gdzie mieszka i żeby to była nauka na najwyższym poziomie” – powiedział Wdówik.

Trzecim priorytetem strategii zaprezentowanej przez Wdówika jest praca. Wiceminister podkreślił, że obecna ustawa umożliwiająca zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest niewystarczająca. Zaznaczył, że rozwiązania w tym zakresie są konsultowane z osobami z niepełnosprawnościami i z pracodawcami.

Kolejnym priorytetem strategii są warunki życia i ochrona socjalna. Wdówik zwrócił uwagę, że osoby niepełnosprawne powinny być również w tym zakresie traktowane podmiotowo i powinny same decydować o sobie i swoich świadczeniach. Zwrócił również uwagę na potrzebę przeciwdziałania wykluczeniu opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wiceminister podkreślił również znaczenie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami odpowiedniej należytej opieki zdrowotnej oraz potrzebę likwidacji wkładu finansowego pacjentów w leczenie. Zwrócił również uwagę na problem małej dostępności gabinetów ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami.

Zapowiedziana strategia ma zawierać również działania mające przeciwdziałać wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami i „działania dotyczące koordynacji, związane ze zmianami systemowi”. „Tutaj należy wskazać dwa ważne kroki w obszarze legislacyjnym. Pierwszy to jest zapowiadany krok, jakim jest nowe orzecznictwo o niepełnosprawności (…). Drugi to ustawa o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, która docelowo zastąpi ustawę o rehabilitacji i zatrudnieniu” – powiedział Wdówik.

Centrum Informacyjne Rządu we wtorek podsumowało dotychczasowe działania rządu na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wskazano, że od 2015 r. zostały podniesione: świadczenie pielęgnacyjne o 771 zł (w 2021 r. wynosi ono 1971 zł), renta socjalna o 460 zł (do 1200 zł w 2020 r., a od marca br. 1250 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy o 100 zł (do 620 zł w 2020 r.), zasiłek dla opiekuna o 100 zł (do 620 zł w 2020 r.), a zasiłek pielęgnacyjny o 62 zł (do 215 zł w 2020 r.).

Od 1 października 2019 r. weszło w życie świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Uruchomiony został program „Dostępność plus” mający podnieść jakość życia i zapewnić niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Ponadto m.in. przyjęto program „Za życiem” dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, a także wprowadzono możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywania się w aptece bez kolejki, korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.

Czytaj też: PIE: zrealizowano 67 proc. projektów „planu Morawieckiego”

PAP/KG/kp

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych