Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Papież podziękował Polakom za chęć organizacji Światowych Dni Młodzieży

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 września 2013, 14:37

  • 0
  • Powiększ tekst

Podczas swojej katechezy papież Franciszek powrócił do swej pierwszej zagranicznej pielgrzymki do Brazylii, gdzie odbywały się w lipcu Światowe Dni Młodzieży. Jednocześnie zawierzył Chrystusowi Miłosiernemu przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.

Do swej pierwszej pielgrzymki zagranicznej, która miała miejsce w dniach 22-29 lipca, a związanej z odbywającym się w Rio de Janeiro Światowym Dniem Młodzieży powrócił papież w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Wskazał na trzy istotne wymiary tego wydarzenia: gościnność, święto i misję. Jednocześnie wskazał, że powinny być one istotą naszego życia i życia naszych wspólnot. Na placu św. Piotra według danych Prefektury Domu Papieskiego zgromadziło się około 50 tys. wiernych.

Ojciec Święty przypomniał, że niedawny Światowy Dzień Młodzieży odbywał się pod szczególnym patronatem Matki Bożej z Aparecidy, patronki Brazylii, ale także całej Ameryki Łacińskiej. Wyraził uznanie dla gościnności Brazylijczyków, pozwalającej przezwyciężyć niewygody pielgrzymowania. Zaznaczył, że gościnność rodzi więzi, które później trwają, zwłaszcza w modlitwie. "Także w ten sposób wzrasta Kościół na całym świecie, jako sieć prawdziwych przyjaźni w Jezusie Chrystusie" - zaznaczył papież Franciszek.

Drugim elementem podkreślonym przez papieża było święto wiary, wspólne uwielbianie Boga, śpiewanie, słuchanie Słowa Bożego, trwanie w milczeniu adoracji. "To właśnie jest wielkie święto, święto wiary i braterstwa, rozpoczynające się na tym świecie, które nigdy nie będzie miało kresu. Jest to jednak możliwe jedynie z Panem Bogiem! Bez miłości Boga nie ma tego święta dla człowieka!" - stwierdził Ojciec Święty.

Ostatnim elementem wskazanym przez papieża była misja, tym bardziej, że tematem tego Dnia były słowa Jezusa Zmartwychwstałego: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Zaznaczył, że zadaniem wszystkich jest niesienie wraz z Chrystusem Ewangelii. Dotyczy to także młodych, wezwanych by budować królestwo Boże, braterstwo, dzielenie się ze sobą, dzieła miłosierdzia, by czynić świat sprawiedliwszym i piękniejszym. Ojciec Święty zachęcił aby gościnność, święto i misja nie były jedynie wspomnieniem tego, co wydarzyło się w Rio, ale niech były istotą naszego życia i życia naszych wspólnot.

Pozdrawiając pielgrzymów polskich obecnych na dzisiejszej audiencji ogólnej Ojciec Święty przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, zawierzył Chrystusowi Miłosiernemu przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w roku 2016.

Oto słowa Papieża Franciszka wypowiedziane do Polaków:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, jak wspomniałem w Rio de Janeiro, najbliższy Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w 2016 r., w waszej ojczyźnie, w Krakowie. Dziękuję wszystkim rodakom błogosławionego Jana Pawła II za podjęcie inicjatywy przygotowania tego spotkania. Przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, zawierzam to wydarzenie Chrystusowi Miłosiernemu. Wam tu obecnym, waszym bliskim i wszystkim Polakom z serca błogosławię.

Wcześniej papieską katechezę streścił ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Podejmując cykl środowych katechez Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj swoją pielgrzymkę do Brazylii z okazji Światowego Dnie Młodzieży. Podziękował Bożej Opatrzności i Matce Bożej z Aparecidy za dar spotkania młodych. Wyraził wdzięczność władzom cywilnym i kościelnym, organizatorom, mieszkańcom Rio de Janeiro oraz innych miast, za serdecznie i braterskie przyjęcie pielgrzymów. Podsumowując to wydarzenie Ojciec Święty pokreślił jego potrójny wymiar, ujęty w słowach: gościnność, święto, misja. Otwartość i gościnność Brazylijczyków pomogła młodym we wzajemnym poznaniu się, zadzierzgnięciu przyjaźni, trwaniu na modlitwie. Było to prawdziwe święto wiary: okazja do uwielbienia Boga, słuchania Bożego Słowa, medytacji, czuwania, celebracji liturgicznych, śpiewu… Misja podjęta przez młodych na plaży Copacabana, to nakaz Zmartwychwstałego Chrystusa skierowany do uczniów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Idźcie, by nieście wszystkim światło i miłość Ewangelii, aż po najdalsze peryferie życia! Niech to będzie ważnym zadaniem także dla każdego z nas i naszych wspólnot.

PAP, lz

Powiązane tematy

Komentarze