Informacje

Artykuł sponsorowany / autor: Fratria/Julita Szewczyk
Artykuł sponsorowany / autor: Fratria/Julita Szewczyk

Strabag: zaangażowanie w budowę polskiej infrastruktury

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 lipca 2019, 13:03

    Aktualizacja: 11 lipca 2019, 13:03

  • 4
  • Powiększ tekst

Strabag rozpoczął swoją działalność w Polsce w 1987 r. od realizacji pierwszego projektu, czyli kompleksu LIM z hotelem Marriott w Warszawie. Kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy na polskim rynku miała budowa polskich autostrad i dróg ekspresowych. Najbardziej spektakularną inwestycją była budowa autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Świecko. To największy projekt infrastrukturalny w Polsce i jeden z największych w Europie zrealizowany na tak długim odcinku – ponad 105 km – przez jednego wykonawcę.

Kolejne kluczowe realizacje w obszarze infrastruktury drogowej to: odcinek autostrady A4 Rzeszów – Jarosław, kończący realizację pierwszej autostrady przebiegającej przez całą Polskę i łączącej Europę Zachodnią z Ukrainą, odcinek autostrady A1, będący częścią wschodniej obwodnicy Łodzi, łączący polskie wybrzeże z Europą Południową. Kolejne znaczące dla polskiej infrastruktury inwestycje zrealizowane przez Strabag to dwa odcinki autostrady A1 między Częstochową a Pyrzowicami, budowa drogi ekspresowej S7 na terenie Krakowa (tzw. Trasa Nowohucka) oraz S7 Olsztynek – Płońsk na odcinku Nidzica – Napierki i Ostróda Południe – Olsztynek.

W obszarze budownictwa kubaturowego na przestrzeni lat Strabag zrealizował wiele obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, centra sportowe oraz placówki medyczne – w tym np. Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej w podkrakowskich Bronowicach. Przy udziale spółki powstały także duże obiekty przemysłowe, pierwsza w Polsce fabryka silników Mercedes-Benz w Jaworze czy hale produkcyjne dla Volkswagena w Pol¬kowicach i we Wrześni. Wieloletnie doświadczenie Strabag w zakresie budownictwa hydrotechnicznego zostało docenione i wykorzystane przy budowie polskiego wybrzeża – m.in. przy budowie nabrzeża przeładunkowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, Nabrzeża Fińskiego w ¬Szczecinie, ¬Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk, Nabrzeża Włoskiego w Porcie Gdynia czy odbudowie i budowie brzegu morskiego w Kołobrzegu.

Strabag dysponuje jednym z najnowocześniejszych parków maszynowych dla budownictwa kolejowego i jest obecny również na kontraktach modernizacyjnych polskich kolei, realizując jeden z największych projektów w Polsce, czyli linię Kraków – Rudzice.

Strabag zatrudnia w Polsce prawie 5 tys. pracowników i jest jednym z największych płatników podatku CIT w kraju; w ostatnim dziesięcioleciu kwota tego podatku zapłacona przez grupę spółek koncernu wyniosła ponad 830 mld zł, podatku VAT – ponad 3 mld zł, podatku PIT – 415 mln zł. Firma stale rozwija i umacnia swoją obecność w Polsce poprzez inwestycje w środki trwałe i najnowocześ-niejszy sprzęt budowlany, w ciągu ostatnich 10 lat Strabag zainwestował w tym obszarze niemal 1,7 mld zł.

Transfer technologii i innowacyjne rozwiązania

Strabag wyróżnia się nie tylko terminowością, lecz również konsekwentnym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i najnowszych technologii. Innowacje mają nie tylko wymiar ekonomiczny, ograniczają także interwencję w środowisko naturalne. Na projektach infrastrukturalnych firma stosuje coraz częściej nawierzchnię długowieczną i asfalt modyfikowany gumą. Po raz pierwszy nawierzchnia długowieczna została zastosowana na trasie S8 Opacz – Paszków, a następnie to rozwiązanie wdrożono na innych odcinkach dróg ekspresowych. Technologia asfaltu modyfikowanego gumą została zastosowana na odcinku S7 tzw. Trasy Nowohuckiej w Krakowie o długości 4,5 km. Obecnie technologia jest wdrażana na budowanych odcinkach drogi ekspresowej S6 oraz na autostradzie A2 (obwodnica Poznania). Takie nawierzchnie są zdecydowanie trwalsze i mogą być znacznie dłużej eksploatowane bez remontów, a jednocześnie do ich produkcji używa się recyklingowanych opon, co ma również znaczący aspekt ekologiczny. W budownictwie kubaturowym firma wdraża projektowanie BIM, które docelowo stanie się standardem dla wszystkich dużych projektów w zakresie budownictwa ogólnego i inżynieryjnego. BIM to również przyszłość w budownictwie drogowym.

Solidny partner dla samorządów

Dzięki temu, że Strabag posiada największą sieć wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych w Polsce, może wykonywać inwestycje drogowe niemal w każdej gminie. W ten sposób w ciągu roku realizowanych jest kilkaset tzw. małych kontraktów drogowych. Firma dokłada wszelkich starań, aby być dla samorządów partnerem w procesie przygotowania inwestycji, służyć wsparciem, doradztwem i doświadczeniem. Przykładem takiej współpracy z samorządem jest realizacja infrastruktury dla szybkiego tramwaju w Szczecinie. Był to szczególny rodzaj partnerstwa – kontrakt z odroczonym finansowaniem we współpracy z instytucją finansową – w którym wykonawca przejął na siebie ryzyko prac budowlanych, a bank przejął ryzyko finansowania. Umowa została zrealizowana w ciągu 24 miesięcy bez płatności, a rozliczenie nastąpiło dopiero po zakończeniu budowy.

PPP jako przyszłość finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych

Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego są coraz częstszym sposobem realizacji zadań publicznych, takich jak transport, infrastruktura społeczna czy budynki administracji publicznej. W Polsce jednak ten sposób realizacji inwestycji wciąż nie jest tak popularny jak w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy we Francji i na tle tych krajów polski rynek PPP wciąż jest rynkiem rozwijającym się. Strabag aktywnie uczestniczy w rozwoju rynku PPP i był zaangażowany z sukcesem w realizację projektów koncesyjnych w przypadku autostrad płatnych (autostrada A2). Firma dostrzega też potencjał dla rozwoju projektów PPP w Polsce, szczególnie w przypadku dużych i średnich projektów infrastrukturalnych w tej formule. Zapowiadana przez Ministerstwo Infrastruktury realizacja kilku odcinków dróg ekspresowych w partnerstwie publiczno-prywatnym będzie dużym krokiem do spopularyzowania tego sposobu realizacji inwestycji w Polsce, która przy zaangażowaniu wiodących firm budowlanych w przyszłości stanie się alternatywą finansowania infrastruktury publicznej wobec ograniczonych środków z Unii Europejskiej.

Zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo pracowników i zaangażowanie społeczne

Działalność budowlana ma różnorodny i długotrwały wpływ na środowisko i ludzi, dlatego Strabag podejmuje wiele działań proekologicznych, aby następnym pokoleniom zapewnić środowisko do godnego życia.

Specyfika branży budowlanej sprawia, że dla Strabag jako pracodawcy bezpieczeństwo pracy i dbałość o zdrowie pracowników są priorytetem. Firma jest sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zrzeszającego generalnych wykonawców, w którego ramach prowadzi wiele działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach w Polsce. Mimo automatyzacji praca na budowach to nadal ciężka praca fizyczna i towarzyszące jej ryzyka. Dlatego szkolenia i edukowanie pracowników własnych oraz podwykonawców, inspekcje BHP, analizy wypadków i wdrożenie środków prewencyjnych, a także wprowadzenie wielu inicjatyw prozdrowotnych to codzienne działania firmy w celu ochrony życia i zdrowia pracowników.

Strabag to również firma zaangażowana społecznie, która pomaga, robiąc to, co potrafi najlepiej, czyli budując. W wielu miejscach w Polsce, gdzie realizowane są projekty budowlane, przy okazji często udaje się zrobić coś dla lokalnych społeczności, np. naprawić drogę dojazdową do przedszkola czy ośrodka zdrowia lub wyrównać i utwardzić boisko po zimie. Największym budowlanym projektem społecznym była trzyetapowa budowa parkingu dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, która zakończyła się w maju tego roku. Od lat parking tonął w błocie, a jego budowa była poza zasięgiem finansowym ośrodka. Strabag pozostanie w Laskach, wspierając działającą tam Szkołę Muzyczną. Od kilku lat firma jest zaangażowana w program społeczno-edukacyjny „Autostrada do szkoły”, którego celem jest propagowanie wśród dzieci przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach projektu Strabag kompleksowo modernizuje przejścia dla pieszych zlokalizowane w pobliżu szkół.

Powiązane tematy

Komentarze