Wózki sklepowe / autor: Fratria/Andrzej Skwarczyński
Wózki sklepowe / autor: Fratria/Andrzej Skwarczyński

Sieci handlowe są motorem rozwoju polskiej gospodarki

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD

  • Opublikowano: 11 lipca 2019, 12:50

    Aktualizacja: 11 lipca 2019, 13:04

  • 18
  • Powiększ tekst

Branża handlowa w Polsce generuje 19 proc. PKB, a sieci handlowe od 30 lat stanowią istotny element krajobrazu gospodarczego Polski, będąc siłą napędową branży i całej gospodarki. Sieci handlowe wniosły niebagatelny wkład w polską gospodarkę dzięki: gigantycznym inwestycjom, tworzeniu nowych miejsc pracy, profesjonalizacji ekosystemu biznesowego, współpracy z polskimi producentami, wspieraniu polskiego eksportu, procesów cyfryzacji czy zaangażowaniu społecznemu. Wyrazem patriotyzmu gospodarczego sieci handlowych jest stała współpraca z polskimi dostawcami, których produkty w 90 proc. stanowią asortyment sklepów.

16 sieci handlowych, zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, ma istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Dotychczas zainwestowały one w naszym kraju ponad 50 mld euro i stworzyły niemal 200 tys. nowoczesnych miejsc pracy, oferując swoim pracownikom konkurencyjne warunki płacowe, pakiety benefitów i dodatkowych świadczeń, a także dbając o ich rozwój zawodowy i wspieranie talentów.

Przez wiele lat swojej obecności w Polsce sieci przyczyniły się do zmian w handlu poprzez wprowadzanie na naszym rynku innowacyjnych rozwiązań, unikalnego know-how, a także implementowanie wysokich standardów współpracy z kontrahentami, producentami, firmami logistycznymi i transportowymi. Firmy zrzeszone w POHiD są kluczowym partnerem dla prawie 5 tys. krajowych producentów.

Około 90 proc. oferowanych w sieciach produktów spożywczych to produkty rodzime, pochodzące od polskich dostawców i wytwórców płodów rolnych. Współpraca z międzynarodowymi sieciami handlowymi dla wielu polskich firm stała się ważnym impulsem rozwoju, do stałego podnoszenia jakości produktów, wprowadzania certyfikacji i rozszerzania asortymentu.

Wiele firm członkowskich POHiD podejmuje od lat działania, które otwierają polskim producentom i dostawcom drogę na międzynarodowe rynki, promuje polską żywność i polskie rolnictwo, podkreślając wysoką jakość produktów, które pochodzą z naszego kraju. Wartość eksportu polskich produktów za pośrednictwem sieci skupionych w POHiD przekracza 10 mld zł rocznie.

Sieci handlowe zrzeszone w POHiD są rzetelnym płatnikiem podatków. Regulowanie ich postrzegają jako swój patriotyczny obowiązek i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Stale poszerzamy asortyment produktów

Sieci stale pracują nad rozszerzeniem asortymentu i starają się zaspokoić oczekiwania konsumenckie zgodnie z bieżącymi trendami, oferując produkty organiczne czy też linie bio i fit. Członkowie POHiD kładą duży nacisk na sprzedaż produktów regionalnych pochodzących od lokalnych firm wytwórczych. Sieci kreują nowe trendy i innowacje w ramach marek własnych, dzięki czemu są one coraz popularniejsze i coraz bardziej atrakcyjne dla klientów. Obecnie kupuje je aż 77 proc. konsumentów, doceniając ich jakość i różnorodność.

Wspieramy cyfryzację polskiej gospodarki i nowoczesne rozwiązania dla handlu

POHiD i jej firmy członkowskie od dawna wspierają cyfryzację gospodarki, zmiany legislacyjne w tym zakresie, a także ułatwienia mające istotne znaczenie dla handlu i dla konsumentów. Jedną z takich zmian była redukcja opłaty interchange, która przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności kart płatniczych i obrotu bezgotówkowego. W 2017 r. POHiD została partnerem kampanii społecznej „Warto bezgotówkowo”, pod honorowym patronatem resortów rozwoju i finansów, której celem było upowszechnianie wiedzy o korzyściach bezgotówkowych form płatności.

Cyfryzacja branży handlowej to nie tylko nowoczesne formy płatności, to przede wszystkim innowacyjne, elektroniczne platformy zakupowe e-commerce, m-commerce, a także rozwiązania omnichannel, oferujące różnorodne możliwości dokonania zakupów i dostawy, zapewniające przy tym klientom spójne doświadczenie on-line i off-line. Sieci zrzeszone w POHiD są liderami zmian w tym zakresie na polskim rynku, testują w swoich placówkach najnowocześ¬niejsze udogodnienia, takie jak dotykowe ekrany i kasy bezobsługowe, rozwiązania typu scan & go, wózki sklepowe z czytnikami produktów. Wszystkie te rozwiązania mają automatyzować proces sprzedaży, a tym samym usprawnić zakupy, bo wygoda i komfort są kluczowymi oczekiwaniami konsumentów.

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

Firmy zrzeszone w POHiD prowadzą aktywne działania na rzecz społeczności, w których są obecne, angażując się we wsparcie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem oczekiwań środowisk lokalnych i innych interesariuszy społecznych.

Strategie społecznej odpowiedzialności sieci handlowych koncentrują się przy tym na aspektach związanych z etycznym, transparentnym prowadzeniem biznesu oraz na tworzeniu długofalowych pozytywnych relacji w całym łańcuchu dostaw, opartych na obopólnych korzyściach biznesowych.

Sieci handlowe dbają także o stworzenie przyjaznego środowiska dla pracowników, w którym mogliby rozwijać swoje umiejętności i kompetencje, korzystać z szerokiego pakietu benefitów płacowych oraz pozapłacowych, a przede wszystkim realizować się zawodowo.

Sieci są również aktywnie zaangażowane w kwestie szeroko pojętej ochrony środowiska i zasobów naturalnych, wykorzystania surowców wtórnych, a także w promowanie proekologicznych postaw wśród pracowników, klientów i dostawców.

Integralnym elementem polityki CSR sieci handlowych jest ponadto tworzenie przyjaznej przestrzeni do działań charytatywnych wewnątrz firm i współdziałanie w tym zakresie z lokalnymi organizacjami i fundacjami, koncentrującymi się na udzielaniu pomocy najuboższym, osobom w trudnych warunkach czy wykluczonym społecznie.

Firmy zrzeszone w POHiD od wielu lat zaangażowane są w przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Sieci na stałe współpracują z organizacjami non-profit, przekazując produkty spożywcze na cele charytatywne, m.in. Caritas Polska. Jednym z obszarów współpracy z Caritas jest zbiórka żywności. Sieci handlowe pragną dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie. Zebrane produkty trafiają do: najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych, bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności. Akcje mają na celu nie tylko zgromadzenie żywności i zbiórkę środków na pomoc dla osób najbardziej potrzebujących, lecz również uświadomienie społeczeństwu ich losu i potrzeb. Celem inicjatywy „Tornister pełen uśmiechów” jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zebranie funduszy lub zakup wyposażenia kilkudziesięciu tysięcy wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci. Sieci handlowe zaangażowane są także w projekt „Tak, POMAGAM!”, w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy, w tym inicjatywę „Wigilia dla Ubogich”.

Przez ostatnie lata zmieniły się warunki gospodarcze w naszym kraju, a także oblicze handlu. Na zmiany te wpływ mają nie tylko czynniki ekonomiczne, lecz również globalne trendy konsumenckie czy postęp technologiczny. Sieci handlowe, podobnie jak cała branża, muszą się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, pozostają jednak aktywnie zaangażowane w rozwój gospodarczy Polski w wielu obszarach. Źródłem ich inspiracji jest konsument, a motywem przewodnim działań – koncentracja na znalezieniu takich rozwiązań i innowacji, dzięki którym klienci zrobią zakupy szybciej, łatwiej i bardziej komfortowo.

O POHiD Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, zrzeszająca 16 największych sieci handlowych w naszym kraju, działa od 2000 r. i wspiera rozwój handlu oraz nowoczesne rozwiązania. Przez prawie 20 lat swojej działalności organizacja przyczyniła się do powstania w Polsce zintegrowanego systemu handlu i dystrybucji oraz do poprawy środowiska gospodarczego na bardziej przyjazne przedsiębiorcom i rozwojowi biznesowemu – z poszanowaniem zasad wolności ekonomicznej i swobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych. POHiD utrzymuje pozytywne relacje z interesariuszami branżowymi. Jest w stałym dialogu z instytucjami państwowymi, administracją, a także z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Powiązane tematy

Komentarze