Informacje

Odpady mają być rejestrowane elektronicznie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 lipca 2019, 21:40

  • 1
  • Powiększ tekst

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odpadach wprowadzającą elektroniczną ewidencję odpadów - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Nowelizacja ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw stanowi m.in., że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Zgodnie z informacją, forma pisemna składania wniosków dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym, którzy nie ustanowili oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa zapewni dostęp do danych z zasobów Bazy danych dla Policji, Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz organów nadzoru górniczego, w celu ułatwienia wykonywania działań znajdujących się w ich kompetencjach - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące przepisów określających zakres informacji w sprawozdaniach, które muszą przedstawić podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zmiany dotyczą także sprawozdań składanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji. Natomiast 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające przekazywanie i gromadzenie dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk i recykling odpadów produktowych.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze