Informacje

autor: Energa
autor: Energa

Energa zbuduje farmę fotowoltaiczną

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 19 listopada 2019, 14:53

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa Energa przystępuje do realizacji jednego z największych projektów PV w Polsce - farmy fotowoltaicznej PV GRYF. Firma zapowiedziała we wtorek, że inwestycja powstanie w gminie Przykona, obok powstającej obecnie farmy wiatrowej.

To już kolejna inwestycja spółki Energa OZE w odnawialne źródła energii (OZE) na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę.

Energa poinformowała w komunikacie, że nowa farma fotowoltaiczna powstanie niedaleko budowanej obecnie farmy wiatrowej o mocy 31 MW w gminie Przykona w powiecie tureckim. Podobnie jak farma wiatrowa, panele fotowoltaiczne w całości będą znajdować się na terenie zrekultywowanego wyrobiska po byłej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, eksploatowanego w latach 90. ub. wieku

Łączna moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej PV GRYF wyniesie 19,83 MW. Przewiduje się, że rocznie z 1 MW zostanie wyprodukowanych 1000 MWh energii elektrycznej. Na farmę będzie składać się 69 tys. 588 paneli PV.

Projekt uzyskał warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a 13 listopada br. wydane zostało pozwolenie na budowę. Energa OZE złożyła już wniosek o prekwalifikację do udziału w tegorocznej aukcji OZE” - poinformowała spółka.

Dodała, że trwają prace projektowe nad wyprowadzeniem mocy. Następnym krokiem, niezbędnym do uruchomienia farmy, będzie uzyskanie pozwolenia na budowę linii SN, co przewiduje się w harmonogramie na II kwartał 2020 r.

Fazę projektową inwestycji spółka Energa OZE zleciła do realizacji podmiotowi z Grupy Energa - spółce Energa Invest.

Stawiamy kolejny krok w realizacji sprawiedliwej transformacji energetycznej Polski poprzez budowę nowych obiektów OZE, zagospodarowując relatywnie trudne do wykorzystania tereny pokopalniane” - mówi kierujący Grupą Energa, Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że realizacja nowej farmy fotowoltaicznej PV GRYF zwiększy udział zielonej energii w całkowitym wolumenie wytwórczym. Podkreślił też, że Grupa Energa od lat sukcesywnie uczestniczy w dostosowaniu polskiego systemu elektroenergetycznego do wymogów Komisji Europejskiej. „Będziemy w dalszym ciągu dynamicznie rozwijać się w tym kierunku” - zapowiedział.

Ksepko wskazał, że w miksie wytwarzania Energa ma „pełną paletę źródeł”, wykorzystujących energię wody, wiatru i promieniowania słonecznego. „W Grupie Energa moc zainstalowana we flocie wytwórczej bazującej na odnawialnych źródłach energii wynosi 38 proc. Jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej z OZE odniesionej do całego wolumenu wytwarzanej energii” - podkreślił.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów - zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., czyli ok. 24 proc. powierzchni kraju.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze