Informacje

PERSONALIA

Ruszyła wymiana prezesów w spółkach PGNiG

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 14 stycznia 2020
  • 12:17
  • 0
  • Tagi: biznes energetyka pgnig zmiany kadrowe
  • Powiększ tekst

Marian Żołyniak nie jest już prezesem kluczowej spółki z GK PGNiG – Polskiej Spółki Gazownictwa. Pełniącym obowiązki szefa tej firmy jest Ireneusz Krupa. Zmiana była dość nagła. Według naszych rozmówców należy ją wiązać z faktem zmian personalnych w zarządzie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W poprzednim tygodniu zmieniony został niemal cały zarząd spółki.

Zarząd PGNiG SA poprzedniej kadencji (2016-2019) w dn. 27 grudnia 2019 roku przyjął instrukcję wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (dalej NZW) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej PSG) w sprawie odwołania Pana Mariana Żołyniaka z Zarządu PSG. Na jej podstawie NZW w dn. 27 grudnia 2019 roku odwołało Pana Mariana Żołyniaka z Zarządu PSG.

Zgodnie z Umową Spółki PSG jej Zarząd składa się z  1 do 5 osób. Obecnie Zarząd PSG liczy 3 członków, w tym jeden z członków zarządu pełni obowiązki Prezesa Zarządu. Tym samym zapewnione jest prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie Spółki. Ewentualne postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu PSG, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2259) zostanie uruchomione po podjęciu stosownej uchwały przez NZW PSG, o czym PSG poinformuje na swojej stronie internetowej.

Pełniący obowiązki prezesa firmy Ireneusz Krupa, to członek zarządu PSG. Jest absolwentem Wydziałów Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako projektant, a następnie kierownik Pracowni Projektowej w Gazoprojekt. Uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, tłoczni gazu tranzytowych oraz w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu, największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych.

Po przejściu do Centrali PGNiG brał udział w najważniejszych projektach strategicznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączenia Polska - Dania Baltic Pipe.

W ostatnich latach związany Gaz-System w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju stanowiących odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku gazu w Polsce. Jednocześnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu.

1 października 2018 roku został powołany na stanowisko członka zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast 21 sierpnia 2019 roku został powołany na stanowisko członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. technicznych i utrzymania sieci.

Polska Spółka Gazownictwa jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez 185 tys. km gazociągów.

wiadomości.pl, DS

Komentarze