Informacje

PepsiCo idzie w ekologię / autor: pixabay
PepsiCo idzie w ekologię / autor: pixabay

PepesiCo będzie czerpać energię tylko z OZE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 18 stycznia 2020
  • 11:51
  • 0
  • Tagi: biznes oze pepsico przemysł spożywczy usa
  • Powiększ tekst

Jeszcze w 2020 r. do obsługi wszystkich zakładów na terenie Stanów Zjednoczonych koncern PepsiCo zapewni energię elektryczną pochodzącą w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

Stany Zjednoczone to największy rynek zbytu dla producenta napojów i przekąsek, który odpowiada za prawie połowę całkowitego zużycia energii elektrycznej firmy na całym świecie.

Strategia firmy PepsiCo „Winning with Purpose” oparta jest na filozofii zakładającej realizację celów ekonomicznych przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu działalności na środowisko. Aktualnie zapotrzebowanie operacyjne PepsiCo w dziewięciu krajach europejskich, w tym w Polsce, w 100 proc. zaspokajane jest przez odnawialne źródła energii. W siedzibie głównej firmy w miejscowości Purchase w stanie Nowy Jork zainstalowane zostały panele słoneczne, które stanowią uzupełnienie powstałych wcześniej instalacji na terenie całego kraju.

W swojej strategii PepsiCo zobowiązuje się dbać o naturalne zasoby planety, stale poszukując nowych sposobów na ograniczenie zużycia surowców, w tym energii elektrycznej. W Polsce już od początku 2019 roku wszystkie 4 zakłady produkcyjne oraz centrala firmy w Warszawie zasilane są wyłącznie zieloną energią, pochodzącą w szczególności z wiatru. Aktualnie jesteśmy na etapie analizowania innych korzystnych dla środowiska rozwiązań mówi Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

Aby osiągnąć 100 proc. udział energii odnawialnej w działalności na terenie Stanów Zjednoczonych, PepsiCo planuje wdrożyć zróżnicowany pakiet rozwiązań.

Należą do niego umowy o zakup energii elektrycznej (PPA) oraz wirtualnej energii elektrycznej (VPPA), których celem jest finansowanie rozwoju nowych projektów w zakresie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Obejmują one farmy słoneczne i wiatrowe, a także certyfikaty energii odnawialnej (REC), czyli dokumenty certyfikowane przez niezależne podmioty wspierające produkcję zielonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W 2020 roku portfel PepsiCo obejmować będzie więcej certyfikatów REC, aby w kolejnych latach do roku 2025 stopniowo zastępować je umowami PPA oraz VPPA.

Rozpoczynamy dekadę, która okaże się krytyczna dla przyszłości naszej planety. PepsiCo zamierza zapewnić 100 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych niezbędnej do funkcjonowania firmy na terenie USA, ponieważ poważne zagrożenia związane z postępującymi zmianami klimatu wymagają od nas wszystkich szybszego i odważniejszego działania – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo.

Przewiduje się, że przejście na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych w USA doprowadzi do 20 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych w skali całej działalności firmy względem stanu z roku 2015.

Niedawno w siedzibie głównej firmy w miejscowości Purchase w stanie Nowy Jork zainstalowane zostały panele słoneczne, które stanowią uzupełnienie powstałych wcześniej instalacji na terenie całego kraju. Wśród nich są m. in. innymi panele słoneczne zainstalowane w zakładach Frito-Lay w Modesto w Kalifornii oraz Casa Grande w Arizonie, a także w zakładach produkujących napoje we Fresno w Kalifornii oraz Tolleson w Arizonie.

Produkty PepsiCo są dostępne w ponad 200 krajach na całym świecie. Łączny przychód netto pochodzący ze sprzedaży wyniósł w 2018 roku ponad 64 mld dolarów amerykańskich.

wnp.pl DS

Komentarze