Informacje

Trzęsienie ziemi  / autor: Pixabay
Trzęsienie ziemi / autor: Pixabay

1,4 mld euro z unijnego budżetu na klęski i epidemie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 marca 2020, 13:45

    Aktualizacja: 6 marca 2020, 13:50

  • 1
  • Powiększ tekst

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności rekomenduje zarezerwowanie co najmniej 1,4 mld euro w unijnym budżecie na lata 2021-2027 na mechanizm reagowania w sytuacjach klęsk naturalnych i sytuacji kryzysowych, takich jak m.in. obecna epidemia koronawirusa, poinformowano na Twitterze Parlamentu Europejskiego.

Za dofinansowaniem funkcjonowania Mechanizmu Ochrony Ludności opowiedziało się 60 posłów Komisji, dwóch było przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Głosowanie to pokazuje gotowość Parlamentu Europejskiego do zapewnienia, że unijny mechanizm ochrony ludności będzie w stanie działać. Cięcia w budżecie zaproponowane przez państwa członkowskie dla jednego z najbardziej udanych i opłacalnych programów UE są niedopuszczalne. Środki RescEU i operacje ochrony ludności muszą być odpowiednio wspierane i bronione: są one wyrazem solidarności UE w najlepszym wydaniu” - powiedział sprawozdawca Nikos Androulakis (SD, Grecja), cytowany w komunikacie.

Mechanizm Ochrony Ludności ma wspierać państwa członkowskie w ratowaniu życia w czasie trzęsień ziemi, huraganów i powodzi, zwalczaniu pożarów lasów i ewakuacji obywateli państw Unii w sytuacjach kryzysowych, takich jak np. obecna epidemia koronawirusa w Chinach.

Posłowie Komisji uznali, że środki powinny zostać podzielone na trzy filary: „zapobieganie, gotowość i reagowanie”. Znaczna część kwoty ma zostać przekazana na zakup niezbędnego nowego sprzętu, materiałów i zasobów rescEU, które wspiera państwa członkowskie Unii w przypadku przeciążenia krajowych systemów reagowania na sytuacje kryzysowe.

Teraz odbędzie się głosowanie na forum Parlamentu Europejskiego.

Unia Europejska ustanowiła Europejski Mechanizm Ochrony Ludności w 2013 roku, aby pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie z klęskami żywiołowymi. Do 2019 r. opierał się on wyłącznie na systemie dobrowolnym, w ramach którego UE koordynowała wkłady państw uczestniczących w kraju, który zwrócił się o wsparcie.

Od 2019 r., kiedy utworzono rescEU, UE może także bezpośrednio wspierać państwa członkowskie dotknięte klęskami żywiołowymi w przypadku przeciążenia zdolności krajowych. Ustanawiono paneuropejską rezerwę samolotów i śmigłowców przeciwpożarowych, specjalistycznych materiałów medycznych i sprzętu oraz innych zasobów. Mechanizm ten został niedawno wykorzystany do repatriacji obywateli UE z Wuhan w Chinach po wybuchu epidemii koronawirusa.

Czytaj też: Koronawirus: Epidemia jest bardzo poważna

ISBnews/kp

Powiązane tematy

Komentarze