Informacje

Produkcja rolna  / autor: Pixa
Produkcja rolna / autor: Pixa

Tarcza antykryzysowa z pakietem dla rolników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 marca 2020, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Zasiłek opiekuńczy na dzieci, zwolnienie z obowiązku opłacania składek do KRUS, zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych m.in. na podstawie przepisów o KRUS - to rozwiązania proponowane dla rolników w tarczy antykryzysowej. Ulgi przysługują także przedsiębiorcom rolnym.

Ministerstwo rolnictwa informuje, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, rolnikowi będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, w wieku do ukończenia 8 lat lub z orzeczeniem niepełnosprawności do 18 lat. Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Stawka dzienna zasiłku - to obecnie 32,41 zł.

Tarcza antykryzysowa przewiduje też zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS. Wszystkie osoby objęte tym ubezpieczeniem zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.). Składki opłaci budżet państwa za pośrednictwem KRUS. Zwolnienie następuje z mocy samego prawa, co oznacza, że nie będzie konieczne składanie przez rolników ubezpieczonych w KRUS jakichkolwiek dodatkowych wniosków w tym zakresie.

Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników odnoszą się do ważności orzeczeń o: częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Orzeczenia zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności - poinformował resort rolnictwa.

W tarczy antykryzysowej znalazły się też rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym.

Pomoc ma polegać na pokryciu przez państwo składek na ZUS, możliwości odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS, dofinansowanie zatrudnienia, uelastycznienie czasu pracy.

Możliwe też będzie m.in. rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku, częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości, przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikro przedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

Tarcza antykryzysowa wprowadza rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. M.in. z mocy prawa wydłużeniu ulega okres ważności wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę, w tym zezwoleń na pracę sezonową, jeżeli ostatni dzień ich ważności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Jak zaznacza ministerstwo rolnictwa, prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19, szczegółowe ich omówienie jest na stronie resortu https://www.gov.pl/web/rolnictwo.

Jednocześnie resort informuje, że „trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

Czytaj też: Tarcza Antykryzysowa: Wszystko co musisz wiedzieć

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze