Informacje

Serwisy VOD będą opodatkowane? / autor: Pixabay
Serwisy VOD będą opodatkowane? / autor: Pixabay

Polscy reżyserzy wzywają do nowego podatku?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 kwietnia 2020, 09:45

  • 1
  • Powiększ tekst

Wzywamy wszystkie siły parlamentarne do głosowania za projektem ustawy usuwającej luki w oskładkowaniu podmiotów czerpiących korzyści z obrotu polskimi filmami - podkreśliła Gildia Reżyserów Polskich. Drugie czytanie projektu noweli tarczy antykryzysowej, z zapisami zmieniającymi ustawę o kinematografii, ma odbyć się w czwartek w Sejmie.

W odezwie, skierowanej do parlamentarzystów, Gildia Reżyserów Polskich zwróciła uwagę, że „polska kultura jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków”. „W obecnej sytuacji może przetrwać tylko dzięki wspólnym i odpowiedzialnym działaniom wszystkich sił politycznych” - podkreśliła.

Przedstawiciele środowiska filmowego podkreślili, że w obliczu katastrofy polskiej kinematografii wywołanej pandemią wzywają „wszystkie siły parlamentarne do głosowania w czasie obecnego posiedzenia Sejmu za projektem ustawy, usuwającej luki w oskładkowaniu podmiotów czerpiących korzyści z obrotu polskimi filmami”. „Środowiska filmowe traktują to głosowanie jako chwilę prawdy dla wszystkich polskich parlamentarzystów bez względu na ich przynależność polityczną” - czytamy.

Apel podpisał zarząd Gildii w składzie: honorowa przewodnicząca Agnieszka Holland, przewodniczący zarządu Andrzej Jakimowski, zastępczyni przewodniczącego Joanna Kos-Krauze, skarbnik Łukasz Ronduda, sekretarz Andrzej Saramonowicz oraz członkowie zarządu: Leszek Dawid, Sławomir Fabicki, Borys Lankosz, Paweł Maślona i Janusz Zaorski.

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w którym znalazły się m.in. zapisy zmieniające ustawę o kinematografii, ma odbyć się w Sejmie w czwartek.

Proponowane zmiany dotyczące kinematografii nakładają na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie obowiązek dokonywania wpłat na rzecz PISF. Składki w wysokości 1,5 proc. przychodu, uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych, wejdą w pulę środków, które są rozdysponowywane na przedsięwzięcia z zakresu kinematografii, czyli np. na produkcję filmów, organizację festiwali i innych wydarzeń filmowych. Obecnie analogiczną opłatę wnoszą m.in. nadawcy telewizyjni, właściciele kin, dystrybutorzy, czyli podmioty, które czerpią przychody z eksploatacji dorobku polskiej kinematografii.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, nowelizacja ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 dokonała „modyfikacji definicji +filmu+ zawartej w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii”. „Dzięki tej zmianie możliwe jest premierowe udostępnienie nie tylko w kinie, ale także w innego rodzaju usługach, w tym w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Podmioty dostarczające tego typu usługi korzystają więc na powyższej zmianie, mogą bowiem oferować swoim odbiorcom atrakcyjne, niedostępne nigdzie wcześniej treści, które wyprodukowane zostały przy wsparciu PISF. W związku z powyższym nałożenie na te podmioty obowiązku dokonywania wpłat na rzecz PISF jest uzasadnione” - oceniono.

Dodano, że „nakładanie tego typu obowiązków dopuszczalne jest przez prawo europejskie”. Obowiązki takie mogą być nakładane także na dostawców podlegających jurysdykcji innego państwa członkowskiego, w oparciu o przychód uzyskiwany w państwie, w którym jest odbierana usługa - wyjaśniono.

Zaznaczono jednocześnie, że „projektowana ustawa zwalnia z obowiązków mikroprzedsiębiorców (niski przychód) oraz usługi o niewielkim zasięgu”.

W uzasadnieniu projektu oszacowano, że nałożenie na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie obowiązku dokonywania wpłat na rzecz PISF przyniesie tej instytucji przychód w wysokości ok. 15 mln zł do końca roku 2020 oraz co najmniej 20 mln zł rocznie w kolejnych latach.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze