Informacje

PKO BP logo / autor: M. Wysocki, Fratria
PKO BP logo / autor: M. Wysocki, Fratria

Pierwsi wygrają najwięcej. PKO BP na drodze do chmury

Maksymilian Wysocki

Maksymilian Wysocki

Dziennikarz, publicysta, ekspert w dziedzinie wizerunku i marketingu internetowego, redaktor zarządzający portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 6 maja 2020, 15:14

    Aktualizacja: 6 maja 2020, 16:13

  • 5
  • Powiększ tekst

PKO Bank Polski przechodzi kolejny etap transformacji cyfrowej, w ramach której przygotowuje migrację swojej architektury informatycznej do Chmury Krajowej, którą powołano z inicjatywy PKO BP. Bank odgrywa też dużą rolę w wielkiej inwestycji amerykańskiego giganta technologicznego Microsoft w Polsce, wartej łącznie miliard dolarów. Ale przede wszystkim celem uczestnictwa w gigantycznym przedsięwzięciu i transformacji jest budowanie przewagi dla samego banku, jak i jego klientów

Microsoft ogłosił we wtorek kompleksowy plan inwestycyjny dla Polski o wartości 1 mld USD, którego celem jest przyspieszenie innowacji i cyfrowej transformacji na rzecz rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej. Jednocześnie firmy Microsoft i Operator Chmury Krajowej (OChK) podpisały porozumienie o współpracy, aby zapewnić ekspercką wiedzę z zakresu transformacji cyfrowej i szeroki dostęp do rozwiązań chmurowych wszystkim branżom i przedsiębiorstwom w Polsce. Pomysłodawcą i współzałożycielem spółki Operator Chmury Krajowej jest PKO Bank Polski. OChK w ciągu zaledwie roku od rozpoczęcia działalności operacyjnej zawarła partnerstwo strategiczne w tym zakresie z Microsoftem oraz z Google.

Celem uczestnictwa w tym projekcie dla PKO BP jest zapewnienie dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań biznesowych i technologicznych dostępnych tylko w chmurze obliczeniowej, zwiększenie efektywności i szybkości wdrożeń informatycznych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji pracowników.

Chmura Krajowa to jedno z tych przedsięwzięć, które dają szansę na długofalowy, odpowiedzialny rozwój polskie gospodarki i budowanie realnych przewag konkurencyjnych. W zaledwie półtora roku od momentu, kiedy razem z Polskim Funduszem Rozwoju ogłosiliśmy jej utworzenie stworzyła solidne fundamenty do głębokiej transformacji polskich przedsiębiorstw i administracji. Zbudowała własną infrastrukturę i konsekwentnie rozwija zakres świadczonych z niej usług chmurowych. – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego - Ściągamy do Polski największych globalnych graczy na rynku nowoczesnych technologii, po to, by budowali tu swoje centra danych i udostępniali polskim firmom rozwiązania technologiczne, z których korzystają światowi liderzy. Dzięki partnerstwom strategicznym zawartym przez naszą spółkę Operator Chmury Krajowej, spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do dokonania migracji bankowych systemów IT do chmury. Chcemy, aby najpóźniej za trzy lata, kluczowe biznesowe systemy IT banku działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową – dodał prezes PKO BP.

PKO Bank Polski realizuje cele związane z cyfryzacją przyjęte jesienią 2019 r. w strategii „PKO Bank Przyszłości” i przygotowuje się do migracji swojej architektury IT do Chmury Krajowej. Bank chce w ten sposób zapewnić sobie i swoim klientom innowacyjne, bezpieczne i efektywne kosztowo środowisko do rozwoju. Dzięki temu zarówno bank jak i jego klienci, będą mieli takie same możliwości w zakresie technologii IT, jak ich konkurenci z krajów, gdzie usługi chmurowe wykorzystywane są już w większym zakresie.

Realizowany dotychczas model rozwoju bankowości oparty na własnej infrastrukturze IT przestaje być wydajny. Wdrażanie kolejnych cyfrowych rozwiązań trwa w nim zbyt długo i jest zbyt kosztowne. Jeszcze przed pandemią COVID-19 wiele wskazywało na to, że szersze wykorzystanie usług chmurowych jest konieczne dla utrzymania tempa cyfryzacji. Teraz, kiedy w sektorze bankowym nastąpiło szybkie przejście z dotychczasowego modelu oddziałowo-zdalnego na zdalno-oddziałowy, cyfryzacja będzie musiała jeszcze przyspieszyć, a to oznacza, że szersze korzystanie przez banki z usług chmurowych jest już wręcz nieuniknione. Zmiana modelu IT, to element naszej strategii „PKO Bank Przyszłości” ogłoszonej jesienią 2019 roku – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski korzysta z wybranych usług OChK. W pierwszej kolejności bank stworzył w chmurze 11 tys. stanowisk pracy doradców bankowych, które są teraz uruchamiane.

Dzięki partnerstwom strategicznym zawartym przez naszą spółkę Operator Chmury Krajowej, spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do dokonania migracji bankowych systemów IT do chmury. Dysponując za pośrednictwem spółki jednoczesnym dostępem do platformy chmurowej Google oraz Microsoft Azure, możemy teraz bezpiecznie rozpocząć naszą drogę do chmury. Aktualnie przenosimy serce bankowej infrastruktury IT, system Alnova, na platformę przyjazną rozwiązaniom chmurowym. Chcemy, aby najpóźniej za trzy lata, kluczowe biznesowe systemy IT banku działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową – powiedział Adam Marciniak, wiceprezes PKO Banku Polskiego

Droga do chmury PKO Banku Polskiego

Jak podkreślają przedstawiciele banku, partnerstwa strategiczne jakie zawarł Operator Chmury Krajowej tj. partnerstwo z Google i z Microsoft, pomogą w przejściu banku z tradycyjnego modelu IT, na model oparty na usługach chmurowych. Dzięki nim, spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do bezpiecznej realizacji w banku projektu Road to Cloud.

Wiemy, że nasi konkurenci, zwłaszcza duzi gracze, przestali ograniczać się do oferty produktów finansowych dla klientów. Działają w chmurze i wykorzystują najbardziej zaawansowaną oraz innowacyjną technologię. Dla PKO chcielibyśmy mieć takie możliwości również w Polsce – powiedział Adam Marciniak, wiceprezes PKO Bank Polski

PKO Bank Polski aktualnie przenosi serce swojej infrastruktury, system Alnova, na platformę przyjazną rozwiązaniom chmurowym, aby w przyszłości mieć możliwość ich wykorzystania. Bank chce, aby najpóźniej za trzy lata, kluczowe biznesowe systemy IT banku działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową. Chmura hybrydowa to rozwiązanie, które zakłada jednoczesne korzystanie z zasobów chmury publicznej oraz zabezpieczanie zasobów przy użyciu środowiska prywatnego. Dzięki takiemu połączeniu z jednej strony zachowana zostaje elastyczność jaką dają rozwiązania chmurowe oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Road to Cloud (z ang. droga do chmury) PKO Banku Polskiego zakłada wykorzystanie takiej metody m.in. w bankowej aplikacji mobilnej IKO, co pozwoli w pełni dynamicznie i bezpiecznie rozwijać usługi dodane dla naszych klientów.

Ważnym elementem przygotowań do realizacji projektu Road to Cloud była szczegółowa ocena możliwości zastosowań rozwiązań chmurowych w banku oraz analiza wiedzy i doświadczeń zdobytych przez instytucje finansowe na świecie podczas przeprowadzania podobnych procesów. Dzięki temu podejściu, PKO Bank Polski sporządził szczegółową „mapę drogową” budowy rozwiązań IT w oparciu o chmurę hybrydową (Road to Cloud). Nadrzędnym celem projektu jest zbudowanie dodatkowej wartości biznesowej dla klientów banku. Inne cele jakie spółka stawia sobie przy wdrażaniu rozwiązań chmurowych to lepszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań biznesowych, zapewnienie elastycznej i skalowalnej infrastruktury pozwalającej jej przyspieszyć realizację nowych projektów oraz rozwój kompetencji pracowników w zakresie technologii dostępnych tylko w chmurze obliczeniowej. Zebrane przez bank doświadczenia pokazują także, że wykorzystanie usług chmurowych pozwala osiągnąć wyraźnie lepsze efekty w zakresie wykorzystania zaawansowanej analityki danych oraz uczenia maszynowego do tworzenia oferty dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klientów.

PKO Bank Polski już od roku korzysta z wybranych usług OChK. W pierwszej kolejności bank wdrożył wykorzystanie usług OChK na potrzeby dynamicznego kreowania i skalowania swoich środowisk testowych oraz deweloperskich. Kolejnym dużym projektem, było stworzenie w chmurze 11 tys. wirtualnych stanowisk pracy doradców bankowych, które są aktualnie uruchamiane. Projekt wirtualizacji stanowisk pracy doradców to przykład efektywności kosztowej i operacyjnej przy wykorzystaniu usług chmurowych.

PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju otworzyły polskim firmom drzwi do cyfryzacji

Projekt Road to Cloud zakłada wykorzystanie usług spółki Operator Chmury Krajowej, założonej jesienią 2018 roku wspólnie przez PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. Celem jej powołania było stworzenie rozwiązań chmurowych dla polskich przedsiębiorstw i udostępnienie im takich samych nowoczesnych narzędzi, jakimi dysponują ich konkurenci z krajów, w których już nawet 70 proc firm korzysta z usług chmurowych.

Współpraca strategiczna pomiędzy Chmurą Krajową a Microsoft to przyspieszenie cyfryzacji polskiej gospodarki. Szczególnie jest to szansa dla małych i średnich firm, które dzisiaj w niewielkim stopniu korzystają z usług chmury obliczeniowej. Jest to dla nich możliwość zwiększenia ich konkurencyjności, na łatwiejsze przyspieszenie wzrostu i rozwoju na nowych rynkach. Inwestycja Microsoft w Polsce to także szansa na duże przyspieszenie, kiedy Polska gospodarka będzie wychodziła z kryzysu związanego z koronawirusem – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Po nieco ponad roku od rozpoczęcia działalności operacyjnej, Chmura Krajowa jest dziś najbardziej wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań chmury obliczeniowej na polskim rynku. Działa w modelu multicloud oferując zarówno własne produkty w ramach Platformy Chmury Krajowej, jak i rozwiązania globalnych dostawców chmury publicznej. To połączenie zapewnia klientom swobodę wyboru między dostępnymi wariantami adopcji rozwiązań chmurowych. OChK pomaga im optymalizować procesy i koszty IT skracając czas realizacji projektów i zwiększając efektywność działania. OChK świadczy usługi migracji i transformacji architektury IT. Doradza także w doborze rozwiązań z zakresu zaawansowanej analityki danych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, optymalnych dla danej branży i etapu rozwoju.

Patrząc z perspektywy polskich firm, jeśli zapytać typowe przedsiębiorstwo w Polsce, czego obecnie potrzebuje, prawdopodobnie odpowie, że elastyczności w zakresie innowacji. Firmy chcą podejmować właściwe decyzje, a jeśli je podejmą, to chcą działać szybko więc czas wprowadzenia na rynek jest teraz kluczowy i ważne jest, aby być pierwszym, a nie drugim, ponieważ drugi jest prawdopodobnie pierwszym przegranym - powiedział Michał Potoczek, prezes Operator Chmury Krajowej.

Fundamentem działań Chmury Krajowej jest zaawansowane bezpieczeństwo cyfrowe. OChK działa na podstawie prawa polskiego i zapewnia pełną zgodność regulacyjną, co ma szczególne znaczenie dla podmiotów, których działalność podlega specyficznym uwarunkowaniom prawnym, w tym dotyczącym lokalizacji danych. Rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa zastosowane przy budowie usług OChK pozwolą polskim firmom podnieść poziom bezpieczeństwa cyfrowego Ze względu na skalę działalności i profesjonalizację, OChK może pozyskiwać z rynku najlepszych specjalistów i łatwiej jest jej budować zaawansowane systemy zabezpieczeń.

Pandemia COVID-19 wymusza zwiększenie tempa cyfryzacji

Konieczność ograniczenia kontaktów społecznych wywołana pandemią COVID-19 wymusza przyspieszenie procesów cyfryzacji w przedsiębiorstwach, a usługi chmurowe mogą pomóc firmom budować istotne przewagi konkurencyjne. Dotyczy to przede wszystkim podstawowych procesów zapewniających ciągłość działania organizacji takich jak np. praca zdalna, komunikacja na odległość, czy procesy zarządcze oparte na technologiach wideo lub głosowych. Nowe warunki wymuszają także zmianę podejścia do zapewnienia ciągłości realizacji procesów krytycznych, takich jak działanie systemów i procesów produkcyjnych. Konieczność izolacji zwiększa zainteresowanie zdalnym kupnem produktów i usług, co wymusza także pełną zdalną obsługę klientów, zdalną weryfikację tożsamości i potwierdzanie dokumentów poprzez wykorzystanie podpisów cyfrowych.

W takich warunkach istotną rolę odgrywa szybkość reakcji organizacji na zmiany zachowań klientów i procesów biznesowych. Korzystanie z tradycyjnych rozwiązań IT w takiej sytuacji może okazać się nie wystarczające. W tradycyjnym modelu, w przeciwieństwie do rozwiązań chmurowych, procesy wymagają planowania z dużym wyprzedzeniem, co ogranicza możliwość elastycznego reagowania i dostosowywanie zasobów do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

CZYTAJ TEŻ: Microsoft zainwestuje miliard dolarów w polską transformację

CZYTAJ TEŻ: Banki ruszają z obsługą wniosków z Tarczy Finansowej

CZYTAJ TEŻ: M.Wysocki: A jednak Polak potrafi. Błyskawiczne wsparcie tarczy zawdzięczamy zaangażowaniu polskiego, wyjątkowo sprawnego, sektora bankowego

Powiązane tematy

Komentarze