Informacje

AW 101 / autor: PZL Świdnik
AW 101 / autor: PZL Świdnik

Twarde lądowanie PZL-Świdnik? Podobno jest plan

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 maja 2020, 19:30

  • 2
  • Powiększ tekst

W odniesieniu do ostatnich doniesień medialnych na temat PZL-Świdnik, niektórych istotnych aspektów finansowych i związanych z zatrudnieniem, bieżących i nowych potencjalnych programów i perspektyw w Polsce, spółka wyjaśnia kilka kluczowych kwestii

Jak już wspomniano w ostatnich tygodniach, przedsięwzięte środki organizacyjne i dotyczące zatrudnienia egzekwowane w PZL-Świdnik, w połączeniu z wdrożeniem niezbędnych wytycznych bezpieczeństwa, w odpowiedzi na utrzymujący się stan wyjątkowy SARS CoV2 i jego wpływ na działalność przemysłową zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi. Wszelkie rozważane obecnie działania są i będą omawiane i uzgadniane z tymi organizacjami w celu zapewnienia ciągłości biznesowej i zachowania trwałej zdolności produkcyjnej do czasu pojawienia się ożywienia gospodarczego i biznesowego - czytamy w komunikacie PZL Świdnik.

Chociaż jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić całkowity ewentualny wpływ koronawirusa na biznes, warto przypomnieć, że pandemiczna katastrofa SARS CoV2 dotyczy całego sektora, a nie tylko PZL-Świdnik. Firma znacznie się rozwinęła w ciągu ostatnich dziesięciu lat przy pełnym wsparciu Leonardo. Nie uwzględniając efektów koronawirusa, wyniki Leonardo w pierwszym kwartale br. były niezwykle dobre i, wykluczając ewentualne dalsze blokady, oczekuje się dobrych rezultatów w wyniku podjętych działań naprawczych, w drugiej połowie roku. Przekłada się to również na polską działalność przemysłową. W związku z tym przemysłowa i finansowa pozycja PZL-Świdnik oraz jej długoterminowa strategiczna rola są niepodważalne. Wszelkie uwagi, że przyszłość Spółki jest zagrożona, nie znajdują odzwierciedlenia w faktycznej sytuacji i podejmowanych działaniach, które mają na celu zmierzenie się z obecną nieprzewidzianą sytuacją pandemiczną.

PZL-Świdnik ma solidny plan na przyszłość, wspólny ze związkami zawodowymi, gotowy do realizacji i mający na celu silny wkład w przyszły wzrost gospodarczy kraju, działając w sektorach lotnictwa, obrony i bezpieczeństwa, które są głównym motorem bogactwa narodowego, konkurencyjności i zatrudnienia. Opiera się to na mocno uzasadnionym znaczeniu istniejących programów przemysłowych, a także na nowych możliwościach obecnie dyskutowanych z odpowiednimi organami krajowymi.

Jak czytamy, znaczenie programu AW101 ASW / CSAR dla Polskiej Marynarki Wojennej jest niezaprzeczalne. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia poziomu ochrony, na jaki Polska zasługuje, przed ewoluującymi zagrożeniami morskimi, przy jednoczesnym zapewnieniu wyjątkowych możliwości zarządzania flotą i suwerenności operacyjnej z udziałem dużej polskiej bazy partnerów i dostawców. To bezpieczeństwo i korzyści przemysłowe można rozszerzyć w ramach nowych wymogów stawianych dla lekkiego śmigłowca morskiego w programie Kondor, dla którego PZL-Świdnik jest gotowy zaoferować najlepsze rozwiązanie.

Ponadto PZL-Świdnik jest gotowy zapewnić wyjątkowy, długoterminowy i bardziej stabilny know-how, zdolności i możliwości zatrudnienia, a także przynoszący znaczne korzyści gospodarce kraju i jego bezpieczeństwu - program przemysłowy, dzięki propozycji wymiany śmigłowców Sokół i Mi-2. W tym uwzględnia się także rozwój lokalny, produkcję przemysłową, montaż, indywidualne dostosowywanie do wymagań zamówień i wsparcie w całym cyklu życia nowych typów śmigłowców z najwyższym poziomem lokalnego zaangażowania przemysłowego. - czytamy. - Należy zauważyć, że etap cyklu życia, schyłkowość i niemożność utrzymania floty śmigłowców Sokół w perspektywie średnio- i długoterminowej przy ograniczeniach wydajności przemysłowej, wymaga nowego rozwiązania, aby utrzymać Polskę na czele technologii wiropłatów. To samo skuteczne podejście miałoby zastosowanie do wymagań odnoszących się do śmigłowców bojowych w programie Kruk - z niebywałymi korzyściami przemysłowymi, ekonomicznymi i miejscami pracy w Polsce.

Jak podaje spółka w komunikacie, aby odpowiednio stawić czoła i przezwyciężyć trudności, jakie powstały w wyniku pandemii wymagane jest podjęcie wkrótce ważnych decyzji z długoterminową wizją.

PZL-Świdnik pozostaje silnie zaangażowany we wspieranie kraju i potwierdza znaczenie nieocenionego partnerstwa z polskim rządem i władzami lokalnymi - czytamy.

mw

CZYTAJ TEŻ: 2019: Ambitny rok dla MON

CZYTAJ TEŻ: Caracale oznaczały śmierć dla Świdnika i Mielca mw, mat. prasowe

Powiązane tematy

Komentarze