Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

POD NASZYM PATRONATEM: Polski Kongres Prawa Pracy 2013

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 listopada 2013, 18:39

  • 0
  • Powiększ tekst

Za dwa tygodnie, 26 listopada, w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Prawa Pracy 2013, który stawia sobie za cel ocenę kondycji rynku pracy i funkcjonalności obowiązujących regulacji prawnych. Wydarzenie tworzy kolejne ogniwo cyklu kongresów prawno-gospodarczych Allerhand Summits.

Kongres stwarza unikalną płaszczyznę do rozmowy dla reprezentantów biznesu, sektora  usług biznesowych, pracodawców i pracowników, przedstawicieli związków zawodowych i władz publicznych.  Gromadzi kadrę zarządzającą spółek, in-house lawyers, menadżerów i specjalistów HR, ekspertów ds. CRS, przedstawicieli kancelarii prawniczych, przedstawicieli szkół wyższych i instytutów naukowych, członków stowarzyszeń i związków zawodowych. Głos na Kongresie zabiorą m.in. minister Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr hab. Arkadiusz Sobczyk – prawnik, autor ok. 80 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym monografii dotyczącej czasu pracy; Andrzej Radzikowski - Wiceprzewodniczący OPZZ, Jolanta Jaworska - Wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych.

Uwaga zaproszonych ekspertów oraz uczestników spotkania skoncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące kondycji rynku pracy i funkcjonalności prawa. Zgromadzeni będą mieli okazję porozmawiać o funkcjonowaniu w praktyce zmian wprowadzonych w tym roku w Kodeksie pracy oraz przedyskutować reformy planowane na przyszłość.

Ważnym tematem jest konflikt pomiędzy wymogami ochrony prywatności i zakazem dyskryminacji a tworzeniem nowych miejsc pracy, który od początku roku 2012 zdążył zniechęcić co najmniej 6 firm obsługujących sektor finansowo-księgowy do wejścia na polski rynek. Kolejnym istotnym zagadnieniem, które zostanie omówione na Kongresie są działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – korzyści dla firm, regulacje unijne nt. raportowania danych pozafinansowych, zmiany w procedurze rozpatrywania zarzutów naruszania przez przedsiębiorstwa Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych.

- W trakcie Polskiego Kongresu Prawa Pracy będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie: czy mamy w Polsce dobre prawo pracy? –mówi Beata Faracik z Instytutu Allerhanda, organizatora spotkania – Przy obecnej polaryzacji stanowisk wobec zmian w prawie pracy bardzo potrzebna jest neutralna płaszczyzna umożliwiająca merytoryczną i spokojną dyskusję wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Rejestracja na Kongres możliwa jest poprzez stronę www.prawopracy.allerhand.pl, gdzie dostępna jest agenda spotkania, sylwetki prelegentów oraz szczegóły programowe.

js

 

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze