Informacje

Banknoty / autor: pixabay
Banknoty / autor: pixabay

Egzekucji nie podlegają pieniądze na rachunku PPK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 lipca 2020, 21:00

  • 4
  • Powiększ tekst

W związku z utratą pracy, która spowodowana była pandemią koronawirusem, istnieje możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czy środki zgromadzone na rachunku PPK mogą wejść do masy upadłości?

Jak wynika z art. 95 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, środki zgromadzone w pracowniczym planie kapitałowym nie podlegają egzekucji sądowej czy administracyjnej. Te ograniczenia nie mają zastosowania jedynie do egzekucji, które mają na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

W Art. 4912 ustawy - Prawo upadłościowe, które dotyczy upadłościowego postępowania wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przyjmuje się, że w zakresie nieuregulowanym w przepisach o tym postępowaniu odrębnym do upadłości konsumenckiej mają zastosowanie odpowiednio przepisy o postępowaniu upadłościowym, z zastrzeżeniem wyjątków, które przewiduje ustawa. Z dniem ogłoszenia upadłości, majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Z art. 69 ust.1 prawa upadłościowego wynika, że ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza oraz spisu należności.

Niektóre grupy aktywów zostały jednak wyłączone z masy upadłości. Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 1 prawa upadłościowego, nie wchodzi do masy upadłości mienie, wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Nie wchodzą również do masy upadłości składniki majątku upadłego, które podlegają wyłączeniu na mocy przepisów szczególnych. Art. 95 ustawy o PPK przewiduje wyłączenie zgromadzonych środków na rachunku PPK spod egzekucji sądowej oraz administracyjnej.

Zgodnie z  art. 63a prawa upadłościowego, wątpliwości, co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy, rozstrzyga sędzia - komisarz, na wniosek syndyka, upadłego lub wierzyciela. Ma to zastosowanie do wszystkich postępowań upadłościowych. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości.

Do kognicji niezależnego sądu należy wyłączenie środków na rachunku PPK z masy upadłości w postępowaniu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Należy również rozstrzygnięcie wątpliwości, które dotyczą zakresu wyłączenia poszczególnych składników mienia upadłego z masy upadłości.

CZYTAJ TEŻ: Aktywa PPK warte już 1,25 mld zł

biznes.interia.pl, ep

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze