Informacje

REACT-EU będzie można wykorzystać do 2024 roku / autor: pixabay.com
REACT-EU będzie można wykorzystać do 2024 roku / autor: pixabay.com

Unia Europejska: 55 mld euro do 2024 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 września 2020, 10:31

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja parlamentu europejskiego chce aby 55 mld euro na walkę ze skutkami pandemii w ramach REACT – EU  można było wykorzystać do 2024 roku.

Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za utrzymaniem środków w ramach instrumentu REACT-EU na poziomie zaproponowanym przez Komisję Europejską (tzn. 55 mld euro) i przedłużeniem możliwości korzystania z nich o dwa lata, czyli do końca 2024 r., poinformował Parlament Europejski.

Członkowie Komisji głosowali za zezwoleniem krajom UE na wykorzystanie dodatkowych zasobów również po upływie terminu wyznaczonego przez Komisję na 2022 r., czyli w latach 2023-2024 r. Dążą do zapewnienia, by zasoby dotarły do najbardziej dotkniętych regionów i ludzi. Chcą, aby inwestycje koncentrowały się na: infrastrukturze zdrowotnej i społecznej, systemach i usługach zdrowotnych dla wszystkich, także na obszarach transgranicznych, w regionach najbardziej oddalonych, obszarach dotkniętych zmianami przemysłowymi i wyludnieniem, do sektorów turystyki i kultury, na zatrudnianie młodych i grup defaworyzowanych.

Instrument REACT-EU ma rozwijać dodatkowe inwestycje i zapewniać państwom członkowskim dużą elastyczność w reagowaniu na natychmiastowe skutki kryzysu.

Komisja PE wskazuje na potrzebę utrzymania poziomu środków finansowych REACT-EU zgłoszonych przez Komisję, tj. 55 mld euro, pomimo proponowanych cięć budżetowych przez Radę Europejską. Uważa też, że do REACT-EU powinny być kwalifikowane wydatki, poniesione od 1 lutego 2020 r.

Parlament Europejski zwrócił się do Komisji Europejskiej o przedstawienie oceny wpływu i skuteczności zaproponowanych środków. Ponadto posłowie ustanowili ośmiotygodniowy okres konsultacji z parlamentami krajowymi w tej sprawie.

REACT-EU to propozycja Komisji Europejskiej mająca na celu zaradzenie skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 w postaci zmiany rozporządzenia w sprawie polityki spójności.

ISBnews/RO

CZYTAJ TEŻ: Premier: reakcja państw zachodnich powinna prowadzić do wstrzymania Nord Stream 2

Badanie wGospodarce.pl. PZU wygrywa wśrod ubezpieczycieli

Jarosińska-Jedynak: 13,4 mld zł z UE na walkę z COVID-19

Powiązane tematy

Komentarze