Informacje

Faktoring usprawni płynność finansową / autor: pixabay.com
Faktoring usprawni płynność finansową / autor: pixabay.com

Faktoring na pandemiczne kłopoty finansowe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 października 2020, 10:50

    Aktualizacja: 13 października 2020, 10:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Faktoring zapewnia finansowanie bieżącej działalności i poprawia płynność firmy. Dzięki temu przedsiębiorca może w terminie lub przed terminem regulować swoje zobowiązania.

Duża część przedsiębiorców udziela swoim kontrahentom wydłużonych terminów płatności za swoje usługi i produkty. W wielu przypadkach oczekiwanie na zapłatę faktur to 60, 90, a nawet 120 dni. Niestety, po realizacji dostawy lub usługi zamiast pieniędzy na koncie klient doświadcza opóźnień w płatnościach od swoich kontrahentów i często powoduje to zatory płatnicze.

Bank Gospodarstwa Krajowego – wspólnie z faktorami, czyli bankami i firmami udzielającymi faktoringu – wprowadził ofertę gwarancji faktoringowych.

Jest to pierwszy w Europie program gwarancji limitów faktoringowych o charakterze pomocowym dla przedsiębiorców. Całość działa następująco: instytucja finansowa, która świadczy usługi faktoringowe, czyli faktor, korzysta z gwarancji BGK, aby zabezpieczyć spłatę limitu faktoringowego udzielanego swojemu klientowi, czyli przedsiębiorcy. Innymi słowy BGK przejmuje część ryzyka, ułatwiając faktorowi opłacenie przedstawianych przez przedsiębiorcę faktur. Tym rozwiązaniem pomagamy firmom zachować płynność w czasie kryzysu i jednocześnie wspólnie z innymi uczestnikami sektora finansowego wypełniamy lukę w tym sektorze – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

Beata Daszyńska - Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

Fot. Fratria

Definicja faktoringu mówi o tym, że jest to usługa świadczona przez faktora, która polega na wykupie faktur od klienta, który jest dostawcą towarów lub wykonawcą usług na rzecz swoich kontrahentów.

Faktoring ma miejsce w momencie, kiedy klient przekazuje do faktora wybrane przez siebie faktury przed terminem ich płatności. Faktor finansuje faktury klienta, tj. wypłaca środki za faktury bezpośrednio na konto firmowe klienta. Kontrahent jest zobowiązany dokonać płatności za fakturę na konto faktora.

Jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw poszukujących szybkich źródeł finansowania. Zapłatę za faktury przedsiębiorca otrzymuje praktycznie od ręki, ponieważ faktor płaci za fakturę w dniu, w którym jest przekazana przez klienta.

Program uruchomiony przez BGK jest dostępny dla przedsiębiorców ze wszystkich branż i bez względu na wielkość prowadzonej działalności. Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpieczy do 80 proc. wartości limitu faktoringowego. Całkowita wartość limitów zabezpieczonych przez BGK może wynieść 14,4 mld zł, a udzielonych gwarancji 11,5 mld zł.

Formuła dzielenia ryzyka limitów faktoringowych pomiędzy faktorów a BGK w formie udzielania gwarancji jest nowa. To pionierskie rozwiązanie na skalę Europy, które może być inspiracją dla innych krajów. Poprzez takie nowatorskie systemy, dotąd nieznane na rynkach, jeszcze silniej wpływamy na rozwój sektora finansowego w Polsce - dodaje Beata Daszyńska-Muzyczka.

Główną zaletą faktoringu jest bezpieczeństwo transakcji i pewność zachowania płynności finansowej. Pozwala to firmie skupić na bieżącej działalności i planowaniu przyszłych inwestycji. Nie musi się martwić o pieniądze potrzebne do sfinansowania codziennych wydatków. Faktura przekazana do instytucji faktoringowej zostaje bowiem terminowo sfinansowana. Dzięki płynności finansowej firma nie zalega z opłatami, płaci swoim dostawcom na czas, terminowo realizuje zlecenia. W ten sposób buduje wizerunek solidnej firmy i rzetelnego partnera biznesowego.

Trzeba jednak pamiętać, że firma faktoringowa wykupi wyłącznie wierzytelności nieprzeterminowane. Jeżeli termin płatności minął, przedsiębiorca musi sam podjąć windykację długu.

Niektórzy przedsiębiorcy mogą pomyśleć – po co mi faktoring, przecież mogę wziąć kredyt. Nie jest to jednak taka prosta alternatywa. Usługi faktoringowe sprawdzą się, gdy firma nie ma zdolności kredytowej, a w dodatku ma trudności z wypracowaniem płynności finansowej. W przypadku kredytu w banku przedsiębiorstwo musi spełnić szereg warunków. Sprawdzana jest między innymi historia kredytowa przedsiębiorstwa oraz okres prowadzenia działalności. Przy wysokich kwotach kredytu banki wymagają dodatkowego zabezpieczenia w formie weksla, hipoteki lub cesji wierzytelności.

W przypadku gwarancji spłaty limitów faktoringowych o unikatowości tego produktu bankowego decydują dwa czynniki. Pierwszy to rodzaj zabezpieczanego produktu finansowego, którym jest limit faktoringowy. Dotychczas gwarancje zabezpieczały tylko kredyt. Drugi czynnik, to sposób dystrybucji gwarancji. Dotychczas gwarancje uzyskać można było tylko w bankach, teraz również u faktorów, czyli spółek faktoringowych. Tym samym rozszerzamy wsparcie dla przedsiębiorców. Obejmuje ono już nie tylko finansowanie kredytowe ale także faktoringowe. Gwarancje bankowe wypełniają lukę rynkową, której nie mogły wypełnić produkty ubezpieczeniowe. Dzięki BGK i gwarancji spłaty limitu faktoringowego przedsiębiorcy mają możliwość dysponowania limitem faktoringowym na warunkach korzystniejszych od standardowych - analogicznie jak ma to miejsce w przypadku gwarancji BGK zabezpieczających kredyty – mówi Agnieszka Matusiak, ekspert ds. wsparcia sprzedaży gwarancji i poręczeń w BGK.

Wiedza właścicieli małych, jednoosobowych firm na temat możliwości jakie daje faktoring jest niewielka. Zwykle zniechęca je już sama niezbyt jasna nazwa tej usługi. Jednak trzeba pamiętać, że  nie jest ona przeznaczona tylko dla dużych przedsiębiorstw i takich, których struktura jest korporacyjna. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, bardzo często można spotkać się z kontrahentami, którzy oczekują długich terminów płatności. I stojąc „pod ścianą” zgadzają się na taki dyktat, co  wiąże się z zatorami płatniczymi dla samego przedsiębiorcy. I wtedy właśnie warto skorzystać z możliwości jakie daje faktoring.

Najczęściej płaci się stałą, miesięczną opłatę za przyznany limit faktoringowy. Można też płacić dzienną prowizję od sfinansowanej faktury. Są również oferty ze stałą opłatę abonamentową. Wówczas nie ma dodatkowych opłat za finansowanie i opłat administracyjnych.

Program BGK umożliwia firmom korzystniejsze od standardowych warunki finansowania np. niższe koszty, wyższe limity czy udzielenie limitu faktoringowego na dłuższy okres. Wszystkie formalności związane z przyznaniem gwarancji realizowane są w jednym miejscu, tj. u faktora. Z programu gwarancji faktoringowych przedsiębiorcy mogą korzystać do końca 2020 r.

OPINIA

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

wiceprezes ds. finansowych KGHM PM SA, profesor w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej

Fot. Materiały prasowe

Aktualnie obserwujemy wzrost ryzyka płynności przedsiębiorstw w związku ze skutkami, jakie wywołuje, lub może wywołać Covid-19, na rynku. Przedsiębiorstwa borykają się z problemami związanymi z absencją pracowników i utrzymaniem ciągłości działania. Mogą też mieć problemy z dostawami towarów, surowców, materiałów i usług, co również może powodować pogarszanie się ich wyników finansowych i płynności potencjalnej. Faktoring lepiej sprawdza się w takich okolicznościach niż kredyt, bo dostępność kredytów bankowych spada, a faktoringu raczej nie. Ryzyko faktora, zwłaszcza w transakcjach faktoringu wierzytelnościowego, jest bardziej zdywersyfikowane niż ryzyko kredytodawcy. Faktoring jest znakomitym rozwiązaniem na dobre i na złe czasy. Faktoring jest usługą finansową znakomicie wspierającą płynność finansową przedsiębiorstwa. Może opierać się na cesji wierzytelności - faktoring wierzytelnościowy, lub na subrogacji ustawowej - faktoring dłużny, inna nazwa odwrotny. W jednym i drugim przypadku efektem jego stosowania jest skracanie cyklu konwersji gotówki w wyniku skracania cyklu rotacji należności handlowych lub wydłużania rotacji zobowiązań handlowych i zmniejszanie dzięki temu luki finansowej w przedsiębiorstwie. Zmniejsza się w ten sposób zapotrzebowanie na dodatkowe źródła finansowania. Faktoring jest więc alternatywą dla kredytów obrotowych.

Powiązane tematy

Komentarze