Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

KE oceni rozwiązania przyjęte na czas pandemii

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 października 2020, 19:04

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego (LIBE) wezwała we wtorek Komisję Europejską do oceny przyjętych przez niektóre stolice na czas pandemii rozwiązań nadzwyczajnych pod kątem ich wpływu na prawa i wolności obywateli

Europosłowie przy 50 głosach za, 11 głosach przeciw i trzech wstrzymujących się poparli projekt rezolucji, która mówi o stanie europejskich wartości w kontekście środków krajowych podjętych w celu przeciwdziałania Covid-19.

W tekście podkreślono, że krajowe środki nadzwyczajne stwarzają „ryzyko nadużycia władzy”, i wskazano, że wszelkie rozwiązania wpływające na demokrację, praworządność i prawa podstawowe muszą być niezbędne, proporcjonalne i ograniczone w czasie.

Nasze przesłanie jest takie: nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację, prawa podstawowe i praworządność. Musimy stać na straży naszych wspólnych wartości i zawsze gwarantować odpowiednią kontrolę parlamentarną i sądową - podkreślił szef komisji wolności obywatelskich PE Juan Fernando Lopez Aguilar (Socjaliści i Demokraci).

Komisja LIBE wezwała rządy do rozważenia zniesienia stanów wyjątkowych lub przynajmniej do jasnego zdefiniowania delegowania uprawnień na kierownictwo władzy wykonawczej, a także zapewnienia odpowiednich kontroli oraz równowagi parlamentarnej i sądowej.

Europosłowie zwrócili się ponadto do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie oceny środków wprowadzanych w ramach „pierwszej fali”. Ocena ta miałaby wykraczać poza wstępne uwagi zawarte w pierwszym rocznym raporcie na temat praworządności w UE.

Projekt sprawozdania wskazuje, że kraje UE muszą „zachować jak największą powściągliwość” przy ograniczaniu swobody przemieszczania się, zwłaszcza w odniesieniu do prawa do życia rodzinnego. Komisja Europejska - zdaniem deputowanych - powinna kontrolować stosowanie przepisów odnoszących się do strefy Schengen.

Europosłowie ostrzegli przed nieuzasadnionym ograniczaniem wolności zgromadzeń i zmianami w ustawodawstwie, gdy obywatele nie mogą protestować. W tym kontekście zwrócono uwagę na potrzebę zagwarantowania wolnych i uczciwych wyborów.

Eurodeputowani poruszyli też problem dezinformacji, wskazując, że poza tym, że zagraża ona zdrowiu obywateli i ich zaufaniu do instytucji publicznych, to jest też wykorzystywana jako pretekst do ograniczania wolności słowa. Komisja LIBE uważa, że najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest wspieranie niezależnego dziennikarstwa i pluralizmu mediów (w tym poprzez przejrzysty przydział środków dla mediów), a także poprawa warunków pracy dziennikarzy.

W tekście zaznaczono ponadto, że dezinformacja stygmatyzuje migrantów i nasiliła dyskryminację, rasizm, ksenofobię oraz mowę nienawiści wobec osób niepełnosprawnych, osób ubiegających się o azyl i uchodźców, osób pochodzenia romskiego i osób LGBTI+.

Projekt rezolucji wskazuje ponadto, że państwa członkowskie powinny zagwarantować prawo do nauki, zapewniając ciągłość zajęć i dostęp do nich dla uczniów.

Cały Parlament Europejski ma głosować nad tym sprawozdaniem podczas sesji plenarnej, która ma się odbyć w dniach 11-13 listopada.

Czytaj też: COVID-19. Polska na 11. miejscu w Europie w liczbie zakażeń

PAP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze