Informacje

Enea Elektrownia Połaniec zwiększyła moc dzięki kompleksowej modernizacji bloku nr 5

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 października 2020, 14:59

    Aktualizacja: 29 października 2020, 21:33

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa Enea zakończyła gruntowną modernizację bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec. Dzięki wartej ponad 123 mln zł inwestycji, zwiększona została do 242 MW moc bloku, co przekłada się na wzrost sprawności instalacji i obniżenie emisji. Projekt był częścią programu dostosowania aktywów wytwórczych Grupy Enea do nowych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji BAT

Inwestycja polegała na gruntownej modernizacji całego turbozespołu wytwarzającego energię elektryczną. Na nową wymieniona została część wysokoprężna i średnioprężna turbiny napędzającej generator, a także łopatki czwartego stopnia części niskoprężnej. Modernizację przeszedł także sam generator, a dodatkowo wymieniono szynoprzewody wyprowadzające prąd z generatora wraz z tzw. transformatorem blokowym. Kompleksowa modernizacja objęła również część ciśnieniową kotła, a w ramach projektu powstała instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR), pozytywnie wpływająca na parametry środowiskowe całej elektrowni. Inwestycja pozwoli na obniżenie emisji tlenku azotu o 60% w skali bloku nr 5, natomiast w odniesieniu do całej Elektrowni Połaniec znacząco wpłynie na spełnienie wymagań konkluzji BAT.

W rezultacie prac modernizacyjnych blok nr 5 osiągnął wyższą sprawność, zwiększył moc o 17 MW oraz przedłużył czas eksploatacji. Zrealizowana inwestycja gwarantuje efektywną pracę elektrowni. Cieszymy się, że dzięki takim przedsięwzięciom mamy swój wkład w utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – powiedział Bogusław Rybacki, prezes Enei Elektrowni Połaniec.

Dzięki szeregowi inwestycji Elektrownia Połaniec charakteryzuje się wysoką niezawodnością, co pozytywnie wpływa na system energetyczny w Polsce - PSE zawsze może na nas liczyć – dodał Krzysztof Pawełek, wiceprezes Enei Elektrowni Połaniec ds. technicznych.

Zaawansowane prace modernizacyjne wymagały odstawienia bloku nr 5 na okres 181 dni. Pierwsza ponowna synchronizacja bloku z Krajową Siecią Elektroenergetyczną nastąpiła w styczniu bieżącego roku. Następnie, na zmodernizowanych instalacjach przeprowadzono testy i pomiary gwarancyjne. Pozytywne wyniki pomiarów były podstawą do zawarcia z PSE aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zgodnie z którym od 21 października 2020 r. moc osiągalna bloku nr 5 została oficjalnie podwyższona do 242 MW, a całej Elektrowni Połaniec do 1 899 MW.

Modernizacja bloku nr 5 była ostatnią częścią dużego projektu „Feniks” realizowanego w Elektrowni Połaniec w latach 2013-2020. Jego celem było podniesienie ekonomiki i niezawodności pracy elektrowni, poprzez gruntowną modernizację sześciu z siedmiu konwencjonalnych bloków energetycznych, przedłużenie ich żywotności oraz dostosowanie parametrów emisyjnych elektrowni do obowiązujących, bardziej wymagających standardów.

Inwestycja związana z modernizacją bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec wpisuje się w działania Grupy Enea w zakresie dostosowania jednostek wytwórczych do wymagań środowiskowych określonych w konkluzji BAT. Jest częścią planu poprawy sprawności wytwarzania, zwiększenia zdolności produkcyjnych Grupy i redukcji emisyjności.

Artykuł powstał we współpracy z Enea.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze