Informacje

P-Tech / autor: IBM
P-Tech / autor: IBM

Dobro w biznesie. Społeczny wymiar technologii IBM 2020

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 grudnia 2020, 18:00

  • 0
  • Powiększ tekst

IBM Polska od wielu lat wspiera rozwój cyfrowej gospodarki, ale jednocześnie mocno angażuje się społecznie. Nie inaczej było w 2020 roku, w którym poza szeregiem działań poświęconych walce z Covid-19, znalazły się projekty dające, na przykład, możliwość wirtualnego obcowania ze sztuką i rozmowy ze sztuczną inteligencją o muzyce klasycznej

Wiosną 2020 roku pracownicy IBM wspierali rząd oraz instytucje publiczne w walce z pierwszą falą pandemii Covid-19. Firma wykorzystała wszelkie dostępne technologie, aby pomóc lepiej zrozumieć nowe zagrożenie oraz popularyzować rozwiązania informatyczne umożliwiające wymianę informacji i edukację podczas lockdownu. Z kolei na poziomie globalnym IBM udostępnił dodatkowe moce obliczeniowe na potrzeby naukowców, pracujących nad terapiami i szczepionkami przeciw Covid-19.

Wolontariusze IBM Polska wspólnie z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia stworzyli na potrzeby Ministerstwa Zdrowia asystenta, wykorzystującego sztuczną inteligencję IBM Watson Assistant. W ten sposób można było znaleźć wiarygodne i autoryzowane odpowiedzi na wiele pytań z zakresu zapobiegania Covid-19, objawów choroby, procesu leczenia, kwarantanny oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia choroby. Asystent został uruchomiony w chmurze publicznej IBM, dlatego wdrożenie nowego rozwiązania przebiegło błyskawicznie.

Drugim poważnym wyzwaniem było wsparcie szkolnictwa po decyzji o zawieszeniu zajęć w szkołach. Z dnia na dzień pojawiła się pilna potrzeba wdrożenia przez szkoły wielu nowych narzędzi cyfrowych. Covid-19 spowodował przyspieszenie digitalizacji na niespotykaną dotąd skalę. W marcu IBM Polska i Cisco Polska uruchomiły bezpłatne szkolenia i bezpośrednie wsparcie dla nauczycieli, by mogli się nauczyć narzędzi do pracy zespołowej online. Ponad 500 wolontariuszy obu firm oferowało bezpłatne wsparcie dla pedagogów w zakresie użytkowania platformy do prowadzenia zajęć online. Po rejestracji szkoły, wolontariusz IBM kontaktował się z nauczycielem, pomagał założyć bezpłatne konto oraz udzielał indywidualnej instrukcji i porad obsługi prowadzenia lekcji w sieci. Wolontariusze byli dostępni dla nauczycieli przez kilka miesięcy, gdy ci potrzebowali wsparcia.

Czatbot Edzia / autor: IBM
Czatbot Edzia / autor: IBM

Dodatkowym wsparciem IBM dla nauczycieli było uruchomienie EduBota „Edzia”, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Centrum Cyfrowe, Centralny Dom Technologii, Szkoła z Klasą, Cyfrowy Dialog oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki wbudowanym mechanizmom sztucznej inteligencji IBM Watson i wyszukiwania informacji przez chmurę publiczną IBM, „Edzia” została uruchomiona bardzo szybko, aby odpowiadać na powtarzające się pytania nauczycieli na temat zasad nauczania na odległość, przeprowadzania kartkówek, testów czy quizów online i organizowania lekcji wychowania fizycznego w warunkach domowych.

W 2020 roku IBM uruchomił również konsorcjum komputerowe COVID-19 High Performance Computing (HPC). W ramach tego projektu firma mogła przekazać 330 petaflopów mocy obliczeniowej dla badaczy oraz agencji rządowych, które wspomogą pracę nad prognozami epidemicznymi, terapiami i szczepionkami przeciwko COVID-19.

Pomimo wielu ograniczeń w 2020 roku udało się zrealizować projekt, który łączy świat muzyki klasycznej z nowymi technologiami i przybliża kulturę. Po trwającej blisko rok ścisłej współpracy zespołu IBM z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach i ekspertami świata muzyki klasycznej, grupą Fujitsu Technology Solutions, ING Bankiem Śląskim, Urzędem Miasta Katowice – partnerami strategicznymi, a także firmą GAZ-SYSTEM, jak również uczniami szkół zrzeszonych w programie edukacyjnym P-TECH, powstał NOSPR AI. Posiadający zdolność werbalnej interakcji, wirtualny NOSPR AI, dzielił się pisemnie i głosowo szeroką wiedzą na temat świata dźwięków. Korzystając ze sztucznej inteligencji IBM Watson udzielał odpowiedzi na takie pytania, jak:

co kompozytor miał na myśli pisząc dany utwór, jaki instrument gra partię solową, a nawet ile waży fortepian. W ramach NOSPR AI zespół IBM był odpowiedzialny za budowę rozwiązania, utrzymanie i rozwój aplikacji w chmurze publicznej IBM oraz szkolenie NOSPR AI w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania w języku polskim.

Sukces NOSPR AI nie byłby możliwy dzięki pomocy uczniów ze szkół zrzeszonych w programie rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH (Pathways to Technology), który jest realizowany przez IBM i partnerów na całym świecie. Pierwszą szkołę włączono do programu w 2011 roku na Brooklynie. Obecnie w Programie P-TECH uczestniczą uczniowie również z czterech polskich szkół. Jako partner projektu, IBM oferuje dodatkowe elementy programu dydaktycznego w szkole partnerskiej, m.in. mentoring, zajęcia gościnne prowadzone przez praktyków-ekspertów, dni projektowe oraz praktyki zawodowe.

Open PTech w Polsce / autor: IBM
Open PTech w Polsce / autor: IBM

Konieczność prowadzenia nauczania na odległość zbiegała się w tym roku w czasie z uruchomieniem w Polsce bezpłatnej cyfrowej platformy edukacyjnej IBM Open P-TECH, której partnerem merytorycznym została Fundacja Szkoła z Klasą. Program wyróżniają szkolenia przygotowane w języku polskim, poświęcone takim obszarom jak AI, blockchain, chmura obliczeniowa, data science i cyberbezpieczeństwo, a także doskonaleniu tzw. umiejętności miękkich, w tym Design Thinking, czy kompetencji zawodowych. Za ukończenie wybranych kursów uczniowie otrzymują bezpłatne cyfrowe odznaki, świadczące o zdobytej wiedzy, które mogą wzbogacić CV i uatrakcyjnić profil danego ucznia w sieciach społecznościowych. W programie obecnie udział bierze ponad 1600 uczniów i nauczycieli.

P-Tech / autor: IBM
P-Tech / autor: IBM

Powyższe działania uzupełniają indywidualne inicjatywy pracowników, którzy wspierają wiele organizacji w ramach wolontariatu pracowniczego. Dzięki pracy wolontariuszy, IBM każdego roku może przekazywać datki pieniężne na wybrane organizacje społeczne na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Pracownicy IBM mogą również wspierać organizacje działające na rzecz zwierząt czy ekologii. Godziny poświęcone w ramach wolontariatu na pomoc innym są wspierane przez IBM w formie konkretnych środków pieniężnych.

Pomimo wielu przeciwności i utrudnionej formy niesienia pomocy, najlepszym podziękowaniem za czas i energię poświęconą pracy jest uśmiech innych. Miejmy nadzieję, że 2021 rok pozwoli wrócić do bezpośrednich spotkań oraz realizować nowe i ciekawe projekty, w które zaangażują się pracownicy IBM przy wsparciu najnowszych technologii takich jak sztuczna inteligencja czy cloud.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze