Informacje

PWPW - zdjęcie ilustracyjne. / autor: Fratria
PWPW - zdjęcie ilustracyjne. / autor: Fratria

MSWiA: zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z absolutorium

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 maja 2021, 13:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, po zapoznaniu się m.in. ze sprawozdaniem finansowym, a także Wystąpieniem Pokontrolnym NIK dotyczącym przygotowań do wyborów korespondencyjnych w 2020 roku, udzieliło absolutorium zarządowi PWPW - podało we wtorek MSWiA.

Resort spraw wewnętrznych i administracji we wtorkowym komunikacie poinformował, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWPW S.A. na polecenie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego odbyło się w poniedziałek.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020, a także Wystąpieniem Pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z 31 grudnia 2020 r. z kontroli udziału spółki w przygotowaniu wyborów Prezydenta RP planowanych na 10 maja 2020 r., podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium członkom zarządu PWPW S.A. z pełnienia obowiązków” - poinformowano.

Treść wspomnianego Wystąpienia Pokontrolnego PWPW zacytowała w oświadczeniu opublikowanym w reakcji na prezentację wyników kontroli NIK w sprawie wyborów korespondencyjnych. Podczas prezentacji podano, że według NIK decyzje premiera dotyczące wyborów skierowane do Poczty Polskiej i PWPW nie miały podstaw prawnych. Prezes NIK Marian Banaś poinformował też o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez zarządy tych dwóch spółek.

W treści Wystąpienia Pokontrolnego NIK, z którym zapoznało się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i które cytowała PWPW, napisano m.in., że „w ocenie NIK PWPW S.A. podjęła niezbędne działania przygotowawcze i organizacyjne, zmierzające do zapewnienia realizacji polecenia zawartego w decyzji” oraz że spółka „realizując polecenie zawarte w ww. decyzji, dochowała należytej staranności w zakresie wyboru podwykonawcy, zapewnienia bezpieczeństwa produkcji, odbioru i dostarczenia przedmiotu zamówienia”.

Według PWPW NIK sformułowała wobec spółki wyłącznie jeden wniosek, tj. zaleciła, jak cytuje Wytwórnia, „kontynuowanie działań zmierzających do odzyskania wszystkich kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań wskazanych w decyzji”.

Według NIK PWPW w maju ub. roku wysłała do ministra finansów fakturę za druk kart wyborczych na łączną kwotę brutto 4 646 800 zł, ale została ona zwrócona z informacją, że MF nie jest właściwe do uregulowania płatności. Rekompensatę na pokrycie uzasadnionych kosztów realizacji zadania wypłaciło spółce Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 3 245 061,51 zł. Jak podkreśla PWPW, środki te wpłynęły na konto spółki 30 grudnia i pokryły te koszty w całości, w związku z tym spółka nie poniosła straty. W ocenie PWPW „złożenie zawiadomienia do prokuratury nie znajduje uzasadnienia w odniesieniu do ustaleń z kontroli, a tym samym jest bezpodstawne”.

We wtorkowym komunikacie MSWiA poinformowano także, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdania finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2020. „PWPW S.A. osiągnęła przychody w wysokości 745 127 029 zł i zysk netto w wysokości 77 223 779 zł. Suma bilansowa na 31 grudnia 2020 r. wynosi 1 226 891 348 zł” - podano.

Ponadto podjęto uchwałę o podziale zysku netto. „Na rzecz Skarbu Państwa Zgromadzenie uchwaliło dywidendę w wysokości 45 000 000 zł (po uprzednim odprowadzeniu przez Spółkę wpłaty z zysku w wysokości 11 111 769 zł oraz wpłaty na Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 5 555 885 zł). Na kapitał zapasowy WZA przeznaczyło kwotę 6 177 902 zł, natomiast na nagrody roczne dla pracowników kwotę 9 378 223 zł” - poinformował resort. Czytaj także: Ważne stanowisko MAP w sprawie raportu NIK

PAP (Autorka: Agnieszka Ziemska)/gr

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze