Informacje

Warszawa / autor: pixabay.com
Warszawa / autor: pixabay.com

Bez odszkodowania za Sobieskiego 46. Niewłaściwe dokumenty

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 maja 2021, 22:50

  • 1
  • Powiększ tekst

Komisja weryfikacyjna uchyliła we wtorek decyzję prezydenta Warszawy z 2012 r. przyznającą ponad 9 mln zł odszkodowania za nieruchomość przy ul. Sobieskiego 46 w Warszawie - poinformowano w komunikacie komisji. Dodano, że w sprawie w 2012 r. oparto się na niewłaściwych dokumentach.

W związku z tym komisja przekazała tę sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Z uwagi na skalę jak i mnogość występujących w sprawie wątpliwości koniecznym jest jej ponowne rozpoznanie przez prezydenta Warszawy. W tym zakresie należy podkreślić, że w sprawie koniecznym jest przeprowadzenie kluczowych czynności dowodowych, jak i wyjaśniających, celem rozpoznania wniesionych w sprawie wniosków o odszkodowanie w sposób wolny od wad - napisano w komunikacie komisji informującym o wtorkowym rozstrzygnięciu.

Zdaniem komisji, decyzja prezydenta Warszawy z 6 grudnia 2012 r. obarczona była licznymi naruszeniami prawa w odniesieniu do prowadzonego postępowania dowodowego. Na przykład - jak wskazała komisja - prezydent stolicy wydając decyzję „nie przeprowadził własnych dowodów, a jedynie oparł się na dowodach dostarczonych przez stronę, starającą się o wypłatę odszkodowania w kwocie 9 mln 222 tys. 540 zł”.

Komisja ustaliła, że dowód z akt postępowania przed prezydentem – fragment Ogólnego Planu Zabudowania m.st. Warszawy - zawierał trwałe uszkodzenia, które uniemożliwiały jego prawidłowe odczytanie, a co dopiero posłużenie się nim jako dowodem w sprawie, czego organ dokonał. Okoliczność zniszczonego fragmentu planu sygnalizowało Archiwum Państwowe w Warszawie, wskazując że fragmenty planu są nieczytelne i należy poczynić dodatkowe ustalenia, czego prezydent zaniechał - napisała komisja.

Ponadto, jak wskazano, wniosek dotyczył przyznania odszkodowania za obszar o powierzchni 8 tys. 428 m. kw., natomiast w decyzji przyznającej odszkodowanie prezydent ustalił odszkodowanie za powierzchnię 9 tys. 430 m. kw.

Organ nie wyjaśnił przy tym z jakich powodów przyznał osobie wnioskującej odszkodowanie za powierzchnię większą o 1 tys. 2 m. kw., niż wnioskowaną - zaznaczyła komisja.

Według komisji, prezydent stolicy nie zbadał również w sposób prawidłowy, czy w sprawie została spełniona inna z przesłanek, czyli pozbawienie byłej właścicielki nieruchomości faktycznej możliwości władania działką po dniu 5 kwietnia 1958 r.

W tym zakresie organ oparł się w uzasadnieniu wydanej decyzji wyłącznie na opinii geodezyjnej sporządzonej na zlecenie wnioskodawcy. Dokument zaś ten w świetle obowiązujących przepisów stanowi opinię prywatną. W ocenie komisji dokument powstały na zlecenie strony nie mógł stanowić wyłącznej podstawy ustalenia kluczowej okoliczności niniejszej sprawy - uzasadniła swą decyzję komisja.

Jak podkreślono, te przesłanki „obligowały komisję weryfikacyjną, zgodnie z ustawą o jej działaniu, do uchylenia w całości decyzji prezydenta Warszawy z dnia 6 grudnia 2012 roku i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia”.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze