Informacje

Kamienica / autor: Pixabay
Kamienica / autor: Pixabay

Warszawa. Gigantyczne pieniądze dla kancelarii, która skarży decyzje komisji weryfikacyjnej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 października 2020, 11:30

  • 6
  • Powiększ tekst

Ponad pół miliona złotych zapłacił stołeczny urząd miasta prywatnej kancelarii za wnoszenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich – wynika z odpowiedzi miasta na interpelację wiceprzewodniczącego Rady Warszawy Dariusza Figury (PiS).

W odpowiedzi na interpelację wiceprzewodniczącego Rady Warszawy sekretarz miasta Marcin Wojdat poinformował, że „Miasto Stołeczne Warszawa wniosło 135 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wydane w postępowaniu rozpoznawczym”.

Uzasadniając decyzje o wniesieniu skarg podkreślił, „że w zakresie wielu zagadnień prawnych decyzje Komisji zawierają stwierdzenia niezgodne z porządkiem prawnym, mogące w przyszłości doprowadzić do wielu komplikacji prawnych”.

Miasto Stołeczne Warszawa podejmuje działania prawne również w celu obrony przed ewentualnymi procesami cywilnymi, w szczególności odszkodowawczymi wytaczanymi w oparciu o art. 417 § 1 k.c., które mogłyby wiązać się z obowiązkiem wypłaty odszkodowań przez m.st. Warszawa na rzecz beneficjentów decyzji, gdyby decyzje Komisji ostały się z takim uzasadnieniem prawnym” - wskazał.

Wojdat podał, że „niezależnie od powyższego obecnie przed sądami powszechnymi toczy się 277 postępowań ze sprzeciwów m.st. Warszawy od decyzji Komisji przyznających odszkodowania lub zadośćuczynienia osobom zajmującym lokal w nieruchomościach warszawskich będących przedmiotem decyzji reprywatyzacyjnych, której dotyczyły decyzje Komisji”.

Przy zaskarżaniu decyzji Komisji brało udział 4 adwokatów z kancelarii prawnej Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko – Radcowska sp.j. zapewniającej obsługę prawną postępowań prowadzonych przez Komisję, w tym wnoszenie skarg do WSA na decyzje. Niezależnie od powyższego 28 radców prawnych zatrudnionych w Biurze Prawnym Urzędu m.st. Warszawy zaangażowanych jest w obsługę postępowań przed sądami cywilnymi, w tym wnoszenie sprzeciwów od decyzji Komisji przyznających odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz lokatorów” – czytamy w odpowiedzi miasta.

Wojdat poinformował, że „na przygotowanie przez kancelarie zewnętrzne skarg do WSA od decyzji Komisji wydanych w postępowaniach rozpoznawczych m.st. Warszawa poniosło w latach 2017–2020 koszt w wysokości 510.942,00 zł”.

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy w interpelacji poprosił o wskazanie (kwotowo) jaki byłby dla budżetu m.st. Warszawy hipotetyczny efekt rozstrzygnięcia postępowań w pełni zgodnych z wnioskami Komisji, a jaki zgodnie z wnioskami skarżącymi m.st. Warszawy.

W oficjalnej odpowiedzi zamieszczonej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy w pliku PDF czytamy, że „Miasto Stołeczne Warszawa nie jest w stanie wskazać” tych kwot.

Jednak z odpowiedzi zamieszczonej w pliku DOC znalazł się skreślony dopisek do „Do wiadomości: Pani Ewa Malinowska-Grupińska – Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy”. „Jedynym możliwym do określenia skutkiem rozstrzygnięcia postępowań o przyznanie odszkodowań lub zadośćuczynień na rzecz Lokatorów zgodnie z wnioskami Komisji jest fakt, że w przypadku odstąpienia przez m.st. Warszawa od skarżenia decyzji przyznających Lokatorom zadośćuczynienie lub odszkodowanie byłaby konieczność wypłacenia z budżetu m.st. Warszawy łącznej kwoty 8.380.064,39 zł” – czytamy.

Na początku października wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta poinformował, że komisja weryfikacyjna wydała dotychczas łącznie 278 decyzji wobec 361 osób, na podstawie których mieszkańcy powinni otrzymać odszkodowania bądź zadośćuczynienie. Zaznaczył, że stołeczny ratusz zaskarżył te postanowienia, składając 260 sprzeciwów. Jak dodał, łączna kwota, która powinna trafić do mieszkańców to jest niemal 9 mln zł.

Pod koniec września prezydent podpisał ustawę o komisji weryfikacyjnej i gospodarce nieruchomościami jest usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów zreprywatyzowanych nieruchomości. Zgodnie z nią sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, ale już nie m.st. Warszawa.

Ustawa przewiduje też, że wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez miasto mają być uznane za ostateczne i prawomocne. Środki, z których wypłacone będą odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w terminie 14 dni od wejścia w życia ustawy przekazane mają zostać przez ratusz na rachunek Funduszu Reprywatyzacji. W terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy wypłacać ma je minister finansów.

Ustawa rozszerzyła też katalog przesłanek, które uniemożliwiają reprywatyzację, poszerzając go m.in. o przypadek zajmowania lokalu przez lokatora, a także np. przeznaczenie nieruchomości na cele nauki, oświaty i kultury, położenie gruntu w ramach publicznego kompleksu wypoczynkowego lub niemożność pogodzenia z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich.

Ponadto osoba składająca wniosek reprywatyzacyjny oraz jego ewentualni następcy prawni nie mogą być reprezentowani przez kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Czytaj też: Co dalej z zamkiem w Stobnicy? Ta afera wstrząsnęła krajem

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze