Opinie

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Obrona państwa narodowego w świecie zdominowanym przez wielkie korporacje

Eryk Łon

Eryk Łon

prof. nadzw katedry Finansów Publicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022

  • Opublikowano: 8 maja 2023, 19:13

  • 1
  • Powiększ tekst

Żyjemy w czasach, w których dominującą formą prawną, w której prowadzona jest duża działalność gospodarcza przez podmioty gospodarcze jest spółka akcyjna. Spółki akcyjne nazywane są popularnie korporacjami. Jeżeli więc mówimy, że żyjemy w świecie zdominowanym przez korporacje to oznacza to, że duże znaczenie we współczesnym świecie odgrywają spółki akcyjne

W nauce finansów używane jest pojęcie wartości rynkowej. Nazywana jest ona także kapitalizacją. Wartość rynkowa to iloczyn liczby spółek oaz rynkowej ceny 1 akcji. W odniesieniu do różnych krajów tworzone są rozmaite statystyki prezentujące znaczenie rynku akcji w gospodarce. Jednym z mierników prezentujących owe znaczenie jest relacja wartości rynkowej wszystkich spółek, których akcje notowane są na krajowej giełdzie papierów wartościowych do krajowego PKB.

Warto zauważyć, że jeszcze w latach 70-tych relacja wartości rynkowej do PKB na świecie kształtowała się na poziomie około 30 procent. Obecnie ta relacja przyjmuje poziom ponad 100 procent. W pewnym sensie można traktować poziom tego wskaźnika jako jedną z miar nasycenia gospodarki danego kraju znaczeniem rodzimego rynku akcji.

CZYTAJ TEŻ: Gróbarczyk: Rzekę Elbląg musimy pogłębić do końca roku

Wzrost znaczenia roli wartości rynkowej do PKB na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat każe nam zastanowić się głębiej nad tym jakie są konsekwencje wzrostu roli spółek akcyjnych, czyli korporacji w świecie współczesnym. Myślę, że u podstaw wzrostu znaczenia korporacji muszą leżeć jakieś czynniki, które przyczyniły się do tego, że stały się one tak bardzo potężne. Generalnie zapewne sporo w tej mierze mogą mieć do powiedzenia specjaliści nauk o zarządzaniu.

Różne cele działania współczesnych korporacji

Mogę natomiast ogólnie powiedzieć, że sposób kierowania korporacjami w różnych krajach jest nieco odmienny. Wskazuje się na przykład czasem na to, że istnieją takie kraje, w których korporacje koncentrują się przede wszystkim na maksymalizacji zysku. Tradycyjnie takie cechy przypisuje się na przykład krajom anglosaskim. Z kolei w Europie Kontynentalnej przyjmuje się, że korporacje obok funkcji maksymalizowania zysku starają się dużą wagę przywiązywać do realizacji innych celów, niż ten cel podstawowy.

Generalnie rzecz biorąc znaczenie zysku dla korporacji jest kluczowe. Przekonujemy się o tym obserwując sytuację na rynkach akcji. Możemy zauważyć, że kiedy pojawiają się różnego typu informacje makroekonomiczne to są one interpretowane pod tym względem, jak dana informacja makroekonomiczna wpłynie na przyszłe wyniki spółek z poszczególnych branż. Tym bardziej gdy pojawiają się informacje dotyczące konkretnej spółki dotyczące na przykład nowego kontraktu na roboty budowlane czy też na przykład rezygnacji prezesa to analitycy a także oczywiście inwestorzy giełdowi starają się odpowiedzieć na pytanie: jak zaprezentowana informacja dotycząca konkretnej spółki wpłynie na przyszłe wyniki finansowe właśnie tej spółki.

Państwa narodowe mają inne cele niż korporacje

Myślę, że wyjaśniając sposób zachowania się rozmaitych spółek akcyjnych, czyli korporacji można założyć, że kierują się one przede wszystkim dążeniem do maksymalizacji zysku. W takim właśnie świecie, w którym coraz większą rolę odgrywają korporacje funkcjonują państwa narodowe. Państwa narodowe mają inne zadania niż korporacje. Osoby kierujące państwem narodowym z założenia niejako skoncentrowane być powinny na realizacji dobra narodu.

Warto doceniać państwo narodowe

Przyjmuje się, że bardziej zgodne, spoiste są państwa, w których dominuje jeden naród. Można się wtedy łatwiej porozumieć. Bardzo ważne znaczenie mają symbole narodowe. Ogromną rolę odgrywa język narodowy. Trzeba pilnować tego, aby zarówno szkoły podstawowe, średnie, jak również wyższe kształciły przyszłych absolwentów w oparciu o patriotyczny sposób myślenia. Warto doceniać państwo narodowe.

To przecież państwo narodowe z założenia powołane jest do realizacji polityki rozumianej jako roztropna troska o dobro wspólne. To państwo narodowe skłonne jest do realizacji różnych ważnych programów społecznych, takich jak program 500+. To państwo narodowe powinno dążyć do tego, aby minimalizować poziom stopy bezrobocia w danym kraju. To państwo narodowe pomaga rożnym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. To państwo narodowe wypłaca emerytury, renty, zasiłki chorobowe, macierzyńskie oraz inne. Państwo narodowe to zarówno rząd, jak również samorząd.

Warto budować szacunek dla osób reprezentujących instytucje państwa narodowego

Co ciekawe przedwojenny polski ekonomista prof. Stanisław Głąbiński, jeden z reprezentantów narodowej szkoły w ekonomii zauważył, że politykę gospodarczą w państwie narodowym może realizować zarówno rząd, jak również samorząd, a także i naród. Myślę, że warto posługiwać się w wypowiedziach publicznych pojęciem narodu i państwa narodowego. Warto budować szacunek dla osób reprezentujących instytucje państwa narodowego, pracujących w różnych urzędach takich, jak na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ważna rola państwa narodowego w naszym życiu

Warto sobie zadać pytanie: gdzie uda się człowiek zwolniony z pracy ? Czy chcąc uzyskać zasiłek dla bezrobotnych uda się do wielkiej korporacji, czy też raczej do Powiatowego Urzędu Pracy ? Wiadomo oczywiście, że długofalowym celem takiego człowieka jest znalezienie pracy, ale w przejściowym okresie warto taki zasiłek dla bezrobotnych pobierać. Można zadać również inne pytanie: czy zasiłek 500+ wypłacają korporacje, czy też raczej instytucje państwa narodowego ? Takie i podobne pytania warto sobie zadawać, aby zdać sobie sprawę z bardzo ważnej roli państwa narodowego w naszym życiu.

To przecież instytucje państwa narodowego, którym są szkoły nas wykształciły. Podczas transmisji sportowych kibicujemy reprezentantom państwa narodowego. Można podać jeszcze więcej przykładów wskazujących na znaczenie państwa narodowego w naszym życiu. Przykładowo zarówno w okresie pandemii koronawirusa, jak również w okresie podwyższonej inflacji zwanej także Putinflacją mogliśmy zauważyć aktywność instytucji państwa narodowego.

Pożyteczna rola spółek Skarbu Państwa

W procesie wychodzenia z pandemii wielką rolę odegrały między innymi spółki Skarbu Państwa. W okresie walki z inflacją można było dostrzec działania zarówno banku centralnego, jak również rządu. W tym momencie pragnę bardzo zdecydowanie podkreślić rolę promocji działań podejmowanych przez państwo narodowe. Ważne było na przykład to, że w wielu sklepach przy punktach kasjerskich umieszczono informację o tym, że dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej w pewnym okresie stawka VAT na określone produkty będzie obniżona w stosunku do poziomu początkowego.

To jest bardzo ważne, gdyż wówczas u  obywateli rodzi się wiedza o działaniach państwa narodowego. Poza tym można zauważyć tablice na których pojawiły się informacje o tym, że konkretne przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa. Na takich tablicach pojawiają się symbole narodowe. Możemy bowiem dostrzec flagę biało-czerwoną. Dzięki temu nasi rodacy mogą coraz bardziej uświadomić sobie, że różnego typu przedsięwzięcia gospodarcze realizowane są dzięki środkom, którymi zarządza państwo narodowe.

Warto aby zaufanie do instytucji państwa narodowego było wyższe, niż do instytucji zagranicznych

W kontekście dbałości o państwo narodowe warto wskazać również na potrzebę troski o odpowiedni, godny poziom uposażenia pracowników instytucji państwa narodowego. Praca tych osób jest bardzo odpowiedzialna i związana ze szczególną misją. Należy czynić wszystko, co się tylko da, aby zaufanie do instytucji państwa narodowego było wyższe, niż do instytucji zagranicznych. Pamiętajmy, że na świecie toczy się wojna ekonomiczna, która przyjmuje postać wojny o własność. Istnieje bowiem nawet takie hasło ,,tyle wolności, ile własności”.

Korporacje zagraniczne mogą mieć interes by ośmieszać działalność spółek Skarbu Państwa

CZYTAJ TEŻ: Unia Europejska chce restrykcji dla chińskich firm

Z tego powodu możemy domyślać się, że zagraniczne korporacje chętnie przejęłyby kontrolne pakiety akcji naszych polskich spółek Skarbu Państwa. W tej sytuacji mogą pojawiać się różnego typu wypowiedzi ośmieszające, lekceważące działalność spółek Skarbu Państwa. Nie można wykluczyć, że część tych wypowiedzi może być inspirowana w jakiś sposób przez ośrodki zagraniczne, które chętnie zobaczyłyby sprzedaż naszych państwowych banków, spółek energetycznych, paliwowych czy chemicznych w ręce zagranicznych korporacji. Należy wobec takich wypowiedzi być bardzo ostrożnym i mocno stać na gruncie koncepcji obrony polskiej kontroli nad KGHM-em, PKO Bankiem Polskim, PKN Orlenem i innymi naszymi narodowymi dobrami gospodarczymi.

CZYTAJ TEŻ: PKN Orlen triumfuje w kolejnych państwach

Kierownictwo największych korporacji zagranicznych chętnie uczestniczy w spotkaniach Grupy Bilderberg

W 2011 roku opublikowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez szwajcarskich naukowców ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii z siedzibą w Zurychu, którzy doszli do wniosku, że na światową gospodarkę bardzo duży wpływ ma określona grupa wielkich korporacji, w tym zwłaszcza tych ze świata finansów. Wiemy ponadto, że każdego roku zbiera się tak zwana Grupa Bilderberg. Uczestniczą w niej w dużej części przedstawiciele kierownictwa wielkich korporacji. Przebieg posiedzenia Grupy Bilderbnerg jest tajny.

Należy mobilizować się do obrony znaczenia polskiego państwa narodowego i atrybutów suwerenności

Wiedząc o dużym znaczeniu wielkich korporacji w świecie współczesnym tym bardziej należy mobilizować się do obrony znaczenia polskiego państwa narodowego i atrybutów suwerenności. Należy bronić suwerenności gospodarczej, co sprowadzać się powinno do repolonizacji kolejnych dziedzin naszej gospodarki. Warto bronić złotego i prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Realizując te wszystkie zadania możemy obronić koncepcję państwa narodowego. Warto jej bronić nie tylko dla obecnego pokolenia Polaków, lecz także dla przyszłych pokoleń naszych rodaków.

Eryk Łon

Powiązane tematy

Komentarze