Opinie

Demonstracja, spotkanie Ukraińców na Placu Zamkowym z okazji Dnia Niepodleglosci Ukrainy.  / autor: Fratria/ Andrzej Wiktor
Demonstracja, spotkanie Ukraińców na Placu Zamkowym z okazji Dnia Niepodleglosci Ukrainy. / autor: Fratria/ Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

UKRAIŃCY. Prawie miliard z podatku PIT. To nie UE pomogła Polsce w kryzysie migracyjnym

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • Opublikowano: 1 lipca 2023, 11:43

  • 2
  • Powiększ tekst

Wpływu uchodźców z Ukrainy na polską gospodarkę nie da się obecnie dokładnie wyliczyć (ani do końca przewidzieć), ale można systematycznie odnotowywać tzw. twarde dane, a do nich z pewnością należą te pochodzące z Ministerstwa Finansów (MF).

Otrzymaliśmy z MF potwierdzenie tego, co widzimy od dłuższego już czasu, a zwłaszcza od najazdu Rosji na Ukrainę - Ukraińcy wtopili się w naszą przestrzeń życiową w żaden sposób jej nie demolując, nie niszcząc ani nie zniekształcając w niekorzystny sposób. Wręcz przeciwnie możemy codziennie obserwować, jak społecznie i gospodarczo wzajemnie się uzupełniamy i wzbogacamy.

Oto fakty. Poniżej prezentujemy dane podatkowe za rok 2022, pochodzące z deklaracji PIT składanych w tym roku. Są to dane dotyczące rozliczenia PIT przez obywateli Ukrainy w Polsce.

Liczby te oznaczają, że ukraińscy obywatele pomogli nam w walce z kryzysem. Dlaczego? Bo są to migranci i  uchodźcy, którzy legalnie pracują. Polska bezwarunkowo pomogła w najgorszym czasie i w dalszym ciągu to robi uciekinierom wojennym z Ukrainy, ale też trzeba brać pod uwagę, że w zamian do polskiego budżetu wpłynęła od Ukraińców kwota, którą nie sposób przeoczyć.

Dla przypomnienia:

PIT-37 to najczęściej wybierany formularz rozliczeniowy. Tę deklarację rozlicza blisko 82 proc. podatników. Wypełniają go osoby osiągające m.in przychody z pracy, emerytur, umów zlecenie i o dzieło.

PIT- 36 muszą rozliczyć ci wszyscy podatnicy, którzy choć część swoich dochodów z 2022 roku uzyskali bez pośrednictwa płatnika (czyli nie za pośrednictwem pracodawcy czy zleceniodawcy).

PIT-36L to formularz przeznaczony dla podatników uzyskujących w 2023 roku przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się w formie podatku liniowego do obliczania podatku dochodowego od swoich dochodów.

Natomiast PIT-28 - z tej uproszczonej formy opodatkowania mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki jawnej czy spółki cywilnej, a także podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

Polska rezydencja podatkowa

Obywatel Ukrainy posiadający polską rezydencję podatkową, który otrzymał od swojego pracodawcy PIT-11 zobowiązany jest rozliczyć podatek dochodowy, niezależnie od źródła dochodów i kosztów uzyskania przychodów w polskim urzędzie skarbowym. W takiej sytuacji kwoty zawarte w PIT-11 należy wykazać w PIT-37.

Kto i kiedy powinien rozliczyć się z fiskusem – kluczowy PIT 11

Obywatele Ukrainy pracujący na terenie Rzeczpospolitej zobowiązani są do dokonania rozliczenia podatkowego zależnie od posiadanej rezydencji podatkowej. W przypadku rezydencji ukraińskiej dochody uzyskane w Polsce podlegają opodatkowaniu na Ukrainie z uwzględnieniem PIT-11 .

Czyli osoba, która jest nierezydentem w Polsce nie ma obowiązku sporządzania deklaracji podatkowej oraz składania jej do urzędu skarbowego. W takim przypadku obywatele Ukrainy rozliczają się jedynie w swoim kraju, a rozliczenie podatkowe w zasadzie nie występuje w Polsce.

Kryzysy będą się pojawiać

Oczywiście wszystkiego nie da się przewidzieć i pewnie jeszcze nie raz możemy być negatywnie zaskakiwani takimi turbulencjami, jakie miały miejsce w przypadku nadmiarowego napływu zboża z Ukrainy, który to problem należało jak najszybciej rozwiązać i do czego przecież doszło.

Mogą też pojawiać się sprzeczne interesy w innych dziedzinach gospodarki ( już się zresztą pojawiały chociażby te dotyczące transportu i przewozów towarów) – tak jak to bywa w przypadku dbania o partykularne interesy poszczególnych krajów. Pełna takich konfliktów i sprzeczności interesów biznesowych jest sama Unia Europejska. Nie zmienia to jednak faktu, że Polacy i Ukraińcy współtworzą na nowo dzieje gospodarcze (a także oczywiście polityczne i kulturowe) naszego regionu Europy. A to z kolei wpływać będzie na kształt całej UE, zwłaszcza gdy Ukrainy za jakiś czas zostanie członkiem tej struktury politycznej.

Brak wspólnych konkluzji

Podsumowaniem tego, co się ostatnio dzieje w kwestii migracji, relokacji ale także dramatycznych wydarzeń we Francji w ostatnich dniach jest fakt, że państwa członkowskie UE nie zdołały osiągnąć w tym tygodniu porozumienia w sprawie wspólnych konkluzji dotyczących polityki migracyjnej, o czym poinformował w piątek 30 czerwca, po zakończeniu szczytu w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Dokument końcowy szczytu - na temat migracji - zawiera konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej.

Zwrócono uwagę, że Polska i Węgry zadeklarowały, iż w kontekście toczących się prac nad paktem migracyjnym (…), zgodnie z poprzednimi konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2016 r., czerwca 2018 r. i czerwca 2019 r., istnieje potrzeba wypracowania konsensusu w sprawie skutecznej polityki migracyjnej i azylowej, aby w kontekście środków solidarnościowych relokacja i przesiedlenie odbywały się na zasadzie dobrowolności oraz aby wszystkie formy solidarności były uznawane za równie ważne i nie służyły jako potencjalny czynnik przyciągający nielegalną migrację

Warto zwrócić uwagę, że Polska jest krajem otwartym na imigrantów nie tylko z Ukrainy – jednak na swoich własnych zasadach. Od czasu kryzysu migracyjnego w 2015 roku do Polski przyjechało i uzyskało zgodę na pobyt czasowy z 18 tys. do 86,5 tys. obywateli z 19 państw spoza Europy. Najwięcej zgód wydano dla Gruzinów i Hindusów. Bez wątpienia konieczne jest jednak przyspieszenie prac nad stworzeniem spójnej polskiej polityki migracyjnej.

Czytaj także: Ukrainki, uchodźczynie, konsumentki. Czy znają swoje prawa?

Powiązane tematy

Komentarze